Technologie Danfoss pomagają odbudować Ukrainę

czwartek, 16 lutego 2023

Odbudowa zniszczonej infrastruktury ukraińskich miast i przywrócenie dostępu do mieszkań, ogrzewania czy wody wymaga holistycznego podejścia i efektywnych energetycznie technologii. Podczas międzynarodowej konferencji Rebuild Ukraine 2023, Danfoss zaprezentował  plan odbudowy, który przyspieszy zieloną transformację Ukrainy.

Zniszczone ukraińskie miasta muszą odbudować infrastrukturę i zapewnić dostęp do podstawowych usług - mieszkań, wody, ogrzewania. Zakłada to zarówno zaspokojenie natychmiastowych potrzeb ludzi, jak i planowanie długoterminowej odbudowy i rozwoju społeczności. Jednak zachowanie dotychczasowego poziomu technologicznego będzie prowadzić do wyższych kosztów posiadania obiektów infrastrukturalnych i niższej jakości usług. Odpowiedzią na te wyzwania są m.in. inwestycje w efektywne energetycznie technologie.

W dniach 15-16 lutego, firma Danfoss uczestniczyła w ReBuild Ukraine 2023 - międzynarodowej konferencji i wystawie poświęconej procesom naprawczym na Ukrainie. Jako jedna z pierwszych firm na świecie, wznowiła swoją działalność w Ukrainie 28 kwietnia 2022 r., 61 dni po inwazji. Podczas konferencji zaprezentowała technologie i rozwiązania służące budowie nowej, energooszczędnej i neutralnej emisyjnie Ukrainy.

"Jednym z kluczowych zagrożeń w odbudowie ukraińskich miast jest zachowanie poprzedniego poziomu technologicznego i stosowanie "szybkich rozwiązań" tam, gdzie wymagane jest długoterminowe planowanie i innowacyjne technologie" - mówi Adam Jędrzejczak, prezydent regionu Danfoss w Europie Wschodniej.

"Poprawa efektywności energetycznej będzie głównym priorytetem dla Ukrainy i pomoże jej dostosować się do kilku kluczowych przepisów UE, które są obecnie reformowane. Danfoss posiada technologie i rozwiązania dla budynków, systemów ciepłowniczych, a także zakładów wodociągowych i oczyszczalni ścieków, które pozwolą ukraińskim społecznościom budować zrównoważoną przyszłość i staną się przykładem do naśladowania dla reszty Europy" - dodaje Adam Jędrzejczak.

Największy potencjał dla ukraińskich społeczności ma rozwój nowoczesnych systemów ciepłowniczych, ponieważ około 70 proc. całego końcowego zużycia energii na Ukrainie jest wykorzystywane do ogrzewania. Rozwój systemów ciepłowniczych czwartej generacji, które są obecnie aktywnie rozwijane w Danii, pozwoli ukraińskim gminom pozbyć się zależności od jednego źródła paliwa, uczyni ogrzewanie bezpieczniejszym, bardziej przystępnym i przyjaznym dla środowiska.

Budynki mieszkalne wielorodzinne i publiczne to kolejny przykład sektora, w którym zastosowanie nowoczesnych technologii może znacząco poprawić jakość życia mieszkańców i obniżyć koszty posiadania nieruchomości w Ukrainie. Danfoss posiada m.in. technologie do modernizacji jednorurowych systemów grzewczych, pozwalając im zbliżyć się pod względem efektywności do nowoczesnych dwururowych systemów grzewczych. W Ukrainie, około 80 proc. wszystkich budynków wielorodzinnych ma systemy jednorurowe, stąd też wprowadzenie tej technologii zwiększyłoby efektywność energetyczną budynków i przyniosłoby znaczne oszczędności energii.

Na przykład, w 2018 roku, w budynku wielorodzinnym w mieście Chersoń, po raz pierwszy w Ukrainie przeprowadzono kompleksową modernizację jednorurowego systemu grzewczego. Pozwoliła ona współwłaścicielom domu wybudowanego w 1975 roku zmniejszyć zużycie ciepła średnio o 55 proc. Między innymi, dzięki możliwości zainstalowania termostatów grzejnikowych mieszkańcy mogli bezpośrednio kontrolować zarówno swój komfort, jak i rachunki.

Kluczowe przy wdrażaniu takich technologii jest planowanie strategiczne na poziomie każdej gminy, ponieważ odbudowa jest wyjątkową szansą na uczynienie ukraińskich budynków i infrastruktury zielonymi i zrównoważonymi w perspektywnie kolejnych lat. Dobrym przykładem jest miasto Żytomierz, które ogłosiło, że stanie się neutralnie klimatycznie do 2050 roku. 10-letni plan Żytomierza obejmuje skupienie się na transporcie publicznym, efektywności energetycznej i energii odnawialnej.

"Danfoss działa na Ukrainie od ponad 25 lat. Dobrze rozumiemy obecny stan infrastruktury i wyzwania modernizacyjne, przed którymi stoją społeczności. Wraz z wybuchem wojny zniszczenie infrastruktury uczyniło te wyzwania jeszcze bardziej dotkliwymi - ale jednocześnie otworzyło szansę na jakościową transformację. Inżynierowie Danfoss na Ukrainie opracowali plan konkretnych rozwiązań do odbudowy obiektów infrastruktury krytycznej, który zaspokaja zarówno pilne, krótkoterminowe potrzeby społeczności, jak i wskazuje kierunki długoterminowego rozwoju”  - mówi Andriy Berestyan, dyrektor generalny Danfoss w Ukrainie.

 

Kontakt:
Anna Kałaska-Nejfeld
Regional Digital PR Specialist, East Europe Region
Tel.: + 48 785 504 974 | +48 22 755 09 73
E-mail: anna_kalaska@danfoss.com