Danfoss na Europejskim Kongresie Gospodarczym

piątek, 17 maja 2019

W katowickim Spodku ruszył Europejski Kongres Gospodarczy, który potrwa do 15 maja. W dwóch ważnych panelach, 14 maja, udział wezmą przedstawicielski Danfoss Poland. Dorota Jezierska, odpowiedzialna za sprzedaż ogrzewnictwa w Danfoss Poland będzie dyskutowała o energetycznej rewolucji w budownictwie, a Aleksandra Stępniak konsultanka ds. efektywności energetycznej, o technologiach przyszłości w energetyce.

Nie ma wątpliwości, że obecnie decydujący wpływ na politykę i gospodarkę mają coraz bardziej intensywne mega trendy, a wśród nich zdecydowanie wyróżniają się zmiany klimatu oraz potrzeba transformacji energetycznej i dekarbonizacji gospodarki. Zgodnie ze specjalnych raportem IPCC (Międzyrządowy Panel ds. zmian klimatu) do roku 2030 powinnyśmy zredukować emisję CO2 o 45%, tak aby w roku 2050 być net zero emisyjni (net zero – ponieważ bardzo trudna jest całkowia eliminacja emisji emisji pod uwagę bierze się również wychwytywanie CO2 z atmosfery)

Kluczową rolę w tych działaniach musi odgrywać efektywność energetyczna – również, a może przede wszystkim, ta dotycząca budynków.

Ogrzewając i chłodząc budynki wykorzystujemy 30% całkowitego zużycia energii w Unii Europejskiej, a tym samym odpowiadamy za 36% całkowitej emisji dwutlenku węgla. W gospodarstwach domowych, aż 80% zużywanej energii stanowi ciepło i chłód, dlatego tak istotne są nie tylko odpowiednie parametry sprzętu elektrycznego, ale również efektywność energetyczna samych budynków.

Należy pamiętać, że efektywność energetyczna budynków opiera się na trzech filarach –  izlolacji
i zastosowaniu stolarki o odpowiednich parametrach, efektywnym energetycznie i czystym źródle ciepła i/lub chłodu oraz co bardzo istotne – regulacji przepływu energii wewnątrz budynku. I właśnie potencjał kryjący się w optymalizacji systemów technicznych budynku – ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, ciepłej wody użytkowej i oświetlenia dostrzegła Komisja Europejska poświęcając zagadnieniu znaczną część zmienionej Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Sama optymalizacja systemów technicznych budynków w skali Europy pozwoliłaby na osiągniecie do roku 2030:

  • 14% celu w zakresie efektywności energetycznej w ramach „UE 2030”;
  • Redukcję emisji o 156 Mt emisji CO2 – co jestrównowartością emisji wytwarzanych przez 82 miliony samochodów
  • 67 mld EUR  rocznej oszczędności na rachunkach za energię w 2030 r.
  • Stworzenie dodatkowych 300 000 miejsc pracy w obszarze wytwarzania i instalowania energooszczędnych produktów i usług

Dzięki optymalizacji systemów technicznych budynku można osiągnąć średnio 30% oszczędności energii przy 2-letnim okresie zwrotu z inwestycji.

Efektywność energetyczna odgrywa istotną rolę zarówno w obszarze ekonomicznym, społecznym i zdrowotnym, jak i środowiskowym. Jest warunkiem skutecznej i sprawiedliwej transformacji gospodarczej. Dodatkowo umożliwia zastosowanie na szeroką skalę inteligentnych rozwiązań zarówno w obszarze energetyki, na poziomie krajowym i lokalnym, w obszarze inteligentnych miast, infrastruktury i budynków. I tu dochodzimy do kolejnego istotnego megatrendu jakim jest digitalizacja. Co nam daje digitalizacja? Przede wszystkim komfort i oszczędność – dzięki jak najefektywniejszemu wykorzystaniu mediów. Umożliwia zdalne sterowanie naszym domem, ale również szerzej – daje możliwość połączenia budynków między sobą i ich wzajemną współpracę. Umożliwia również współpracę pomiędzy budynkami a infrastrukturą miasta jaką tworzą zarówno sieci ciepłownicze, jak i sieci dystrybucyjne energii elektrycznej. To z kolei daje możliwość zarządzania popytem na energię, a także zapewnia bufor dla sieci pomagając wypłaszczyć krzywe obciążenia sieci. 

Zapraszamy serdecznie na EKG w Katowicach, gdzie właśnie o takich inteligentnych technologiach będziemy dyskutować w dwóch równoległych panelach., Dorota Jezierska omówi szeroko problematykę efektywności energetycznej budynków, a także przedstawi inteligentne rozwiązania szeroko stosowane w budownictwie w Polsce i na świecie. Natomiast Aleksandra Stępniak weźmie udział w dyskusji na temat technologii przyszłości w energetyce.

Panele można oglądać również on-line na stronie Kongresu.

Wszystkie informacje o wydarzeniach EKG znajdują się w linkach:

Kongres:

http://www.eecpoland.eu/pl/

Panele:

http://www.eecpoland.eu/2019/pl/panel/3257.html

http://www.eecpoland.eu/2019/pl/panel/3278.html