Danfoss obniża temperaturę w kampusach w Europie

piątek, 14 października 2022

Danfoss obniża temperaturę w swoich biurach, fabrykach i magazynach o 3 do 4 stopni Celsjusza. W samej Danii, obniżając temperaturę o kilka stopni, Danfoss zaoszczędzi na ogrzewaniu równowartość opłaty za ciepło w 100 gospodarstwach domowych.

Danfoss, jako globalny dostawca rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej, od wielu lat dąży do zmniejszenia zużycia energii w swoich lokalizacjach na całym świecie. To istotny krok na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej wszystkich zakładów produkcyjnych do 2030 roku. W 2021 r. produktywność energetyczna firmy wzrosła o 104% w porównaniu do roku bazowego 2007, a intensywność energetyczna zmniejszyła się w tym okresie o połowę. Zużywając tę samą ilość energii, Danfoss osiągnął dwukrotnie wyższy poziom produkcji w roku 2021 w porównaniu do roku 2007.

Teraz Danfoss wprowadza dodatkowe inicjatywy na rzecz optymalizacji zużycia energii w swoich kampusach w Europie, aby redukować zapotrzebowanie na nią podczas nadchodzącej zimy. Obniżając temperaturę w pomieszczeniach o 3 do 4 stopni Celsjusza, pracownicy nadal mogą bezpiecznie i komfortowo pracować, jednocześnie przyczyniając się do oszczędności energii. Konkretne wytyczne są uzgadniane lokalnie. Na przykład w Danii oznacza to dążenie do ogrzewania fabryk i magazynów do 18 stopni oraz biur do 20 stopni. Kampusy objęte tą inicjatywą to: Dania, Niemcy, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Wielka Brytania, Estonia, Łotwa, Litwa, Słowenia, Słowacja, Francja i Włochy.

„Wiele budynków sektora publicznego w całej Europie obniża temperaturę, a my chcemy pójść w ich ślady. To niewielkie działanie, ale może mieć ogromny wpływ, jeśli wszyscy ograniczymy zapotrzebowanie na energię” - powiedział Kjell Strøm, prezydet regionu Europy Północnej w Danfoss; i dodaje:

"Siedziba firmy Danfoss znajduje się w Danii i obliczyliśmy, że obniżając temperaturę w samej Danii, zaoszczędzimy równowartość ogrzewania nawet 100 gospodarstw domowych. Liczba ta będzie oczywiście większa, gdy uwzględnimy wszystkie nasze lokalizacje w całej Europie Północnej”.

Sposoby na oszczędzanie energii w polskiej spółce Danfoss

Również Danfoss w Polsce systematycznie dąży do obniżania kosztów energii w swoich biurach i fabrykach, a w poszukiwanie oszczędności zaangażowali się pracownicy. Podczas odbywających się w firmie narad energetycznych pod hasłem: „Wspólnie oszczędzamy energię”, zgłosili oni wiele pomysłów i wskazówek na oszczędzanie energii w swoich obszarach pracy. Zaproponowane koncepcje są obecnie analizowane pod względem możliwości oraz terminu wdrożenia.

„Wspólnie oszczędzamy energię, a żeby to zrobić, musimy skupić się na aspektach behawioralnych i technologicznych. To właśnie pracownicy znają najlepiej swoje obszary, stąd ich głos ma kluczowe znaczenie przy planowanych działaniach. Nie chodzi jednak o oszczędzanie kosztem komfortu i jakości pracy, ale o maksymalne zoptymalizowanie zużycia energii i unikanie niepotrzebnego jej marnowania” – powiedział Adam Jędrzejczak, prezes Danfoss Poland.

Na hali nr 2 (rozwiązania dla ogrzewnictwa) wprowadzono już proste i techniczne działania, o które dbają pracownicy. Są to np. wyłączanie oświetlenia i urządzeń, kiedy nie jest to potrzebne, wyłączanie monitorów, optymalizacja zapotrzebowania sprężonego powietrza do zasilania maszyn produkcyjnych, wyłączanie trybu czuwania maszyn w systemie dobowym. W drugiej lokalizacji firmy, w Tuchomiu wymieniane są oprawy oświetleniowe na oprawy LED w biurach.

Odpowiednie użytkowanie termostatów, czyli urządzeń do automatycznej regulacji temperatury w każdym pomieszczeniu jest standardem w firmie, który przynosi kolejne oszczędności, sięgające nawet do 36% energii. Co więcej, w fabryce w Grodzisku już od wielu lat stosowane są odpowiednie harmonogramy pracy HVAC, które automatycznie nocami i w weekendy czy w okresie zimowym obniżają temperaturę klimatyzowanych pomieszczeń, a także wielkość strumienia powietrza wentylacyjnego. Dzięki temu firma uzyskuje do 20% oszczędności. 

Realizowane teraz inicjatywy, jak również te zgłoszone przez pracowników, mają przycznić się do zmniejszenia wysokich kosztów energii ponoszonej przez polską spółkę. Według prognoz, koszt rachunków za energię elektryczną w tym roku w stosunku do 2020 r. wzrośnie aż o 10 mln zł w kampusie w Grodzisku i o 650 tys. zł w zakładzie w Tuchomiu.  


Dodatowe informacje:

Anna Kałaska-Nejfeld
Regional Digital PR Specialist, EER
Tel.: + 48 785 504 974| +48 22 755 09 73
E-mail: anna_kalaska@danfoss.com