Danfoss nadal odnotowuje wzrost przynoszący zyski

piątek, 8 listopada 2019

Pomimo niełatwej sytuacji na rynku, zarówno sprzedaż, jak i zyski Danfoss nie przestają rosnąć. Kontynuujemy inwestycje w innowacyjne rozwiązania, a większa koncentracja na proekologicznych zmianach tworzy dla nas nowe szanse na rozwój.

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2019 roku, Danfoss zwiększył sprzedaż o 4% do poziomu 4,8 miliarda euro. Było to możliwe dzięki głównym gałęziom działalności Grupy oraz zwiększonemu zainteresowaniu efektywnością energetyczną oraz elektryfikacją, które są częścią ekologicznych przemian. Wzrost, który z kolei napędzał sprzedaż, odnotowano głównie w Europie, w niektórych częściach Azji, w Ameryce Południowej oraz Rosji. Danfoss osiągnął wysoki zysk operacyjny (EBITA), który wyniósł 602 miliony euro – to o 5% więcej w porównaniu do pierwszych 9 miesięcy poprzedniego roku – oraz marżę EBITA w wysokości 12,7%.

„Jesteśmy zadowoleni z wyników, jakie udało nam się osiągnąć w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku”, powiedział Kim Fausing, CEO oraz Prezes Grupy. „Sprzedaż produktów efektywnych energetycznie oraz rozwiązań z zakresu elektryfikacji wzrosła i zwiększyły się również nasze zyski – również w trzecim kwartale. Pomimo, że gospodarka światowa wysyła niepewne sygnały, my nadal widzimy szanse na solidny wzrost, jako że nasze rozwiązania pozwalające oszczędzać energię przekładają się na coraz większe zainteresowanie zrównoważonym stylem życia i proekologicznymi zmianami. A konkretniej, zauważamy to w bezpośrednich kontaktach z naszymi klientami. Dokładnie to jest naszym celem”.

Jako partner technologiczny, Danfoss odgrywa ważną rolę w transformacji całego sektora transportowego opracowując nowe elektryczne i hybrydowe rozwiązania wykorzystywane w samochodach, autobusach, statkach czy maszynach budowlanych. Nasze skoncentrowanie na innowacjach i rozwoju znajduje swoje odzwierciedlenie w inwestycjach w prace badawczo-rozwojowe ukierunkowane na tworzenie nowych produktów w wysokości 212 milionów euro w ciągu pierwszych 9 miesięcy 2019 roku – to 4,5% wysokości sprzedaży. Dla porównania, inwestycje te stanowiły 4,2% wysokości sprzedaży w tym samym okresie w zeszłym roku.

„Zauważamy wśród naszych klientów coraz większe zainteresowanie współpracą z Danfoss w obszarze opracowywania nowych systemów,” dodał Kim Fausing. „To dzięki sile głównych gałęzi naszej działalności oraz temu, że od kilku lat czynimy znaczne inwestycje w nowe technologie i oprogramowanie. Oznacza to, że dziś znajdujemy się z przodu stawki, głównie jeśli chodzi o elektryfikację i digitalizację. Dzięki temu, pomimo niepewności na światowych rynkach, wciąż optymistycznie spoglądamy w przyszłość.”

Najważniejsze liczby z pierwszych 9 miesięcy 2019 roku:

  • Wzrost sprzedaży o 4% do wysokości 4 miliardów 755 milionów euro (trzeci kwartał 2018 roku – 4 miliardy 569 milionów), co odpowiada 2% wzrostowi w walucie lokalnej.
  • Zysk operacyjny przed potrąceniem podatków oraz amortyzacji związanej z akwizycją (EBITA) zwiększył się o 5% i osiągnął 602 miliony euro (trzeci kwartał 2018 roku – 576 milionów). Marża EBITA wyniosłą 12,7% (trzeci kwartał 2018 roku – 12,6%).
  • Zysk netto za pierwsze 9 miesięcy wyniósł 383 milionów euro (trzeci kwartał 2018 roku – 374milionów).
  • Inwestycje w innowację zwiększyły się o 10% i osiągnęły 212 milionów euro (trzeci kwartał 2018 roku – 192 miliony), co odpowiada 4,5% wysokości sprzedaży (trzeci kwartał 2018 roku – 4,2%).

Zmiany w raportowaniu finansowym:

Ze względu na zwiększoną aktywność związaną z akwizycją nowych podmiotów, jak również dezinwestycjami, Danfoss zdecydował, że od września 2019 roku w procesie mierzenia osiąganego poziomu zyskowności wykorzystywany będzie wskaźnik EBITA, czyli zysk operacyjny przed potrąceniem podatków oraz amortyzacji związanej z akwizycją. EBITA to zysk przed potrąceniem odsetek, podatków, amortyzacji oraz zysków i strat związanych z akwizycjami i dezinwestycjami. Wskaźnik EBITA mierzony w zestawieniu ze sprzedażą daje marżę EBITA. EBITA wykorzystywany jest również przez wiele firm, do których porównuje się Danfoss

Powiązane linki.