Danfoss nadal się rozwija pomimo coraz większych zawirowań w gospodarce światowej

środa, 6 marca 2024

W 2023 roku firma kontynuowała odważne inwestycje ukierunkowane na poszerzenie swojej oferty obejmującej konkurencyjne i innowacyjne rozwiązania. Pomimo obniżonego tempa wzrostu na rynkach światowych w 2023 roku, Danfoss zwiększył zysk o 10% (EBITA), a przepływy pieniężne o 49%. W roku 2023 emisje z zakresów 1 i 2 (przed nabyciami) zmniejszyły się o 18% – oddzielone od organicznego wzrostu na poziomie 2%.

 • Sprzedaż w 2023 roku wzrosła o 7% w lokalnej walucie, a o 4% w euro i wyniosła 10,7 miliarda euro.
 • Wzrost zysku operacyjnego (EBITA) o 10% do 1,345 miliarda oraz marży z 11,9% do 12,6%. EBITA bez kosztów integracji oraz innych wydatków i przychodów operacyjnych wyniósł 13,7%.
 • Rekordowe operacyjne przepływy pieniężne po odliczeniu podatków i odsetek wzrosły o 49% osiągając poziom 692 milionów euro.
 • Wzrost w Ameryce Północnej i Europie. Spadek sprzedaży w regionie Azji i Pacyfiku spowodowany głównie spowolnieniem gospodarczym w Chinach. Indie wciąż osiągają znaczący wzrost.
 • Inwestycje w innowacje zwiększono o 7% do rekordowej kwoty 487 milionów euro, a inwestycje w umiejętności oraz cyfryzację o 12% do również rekordowej kwoty 596 milionów.
 • Gotowe plany dekarbonizacji naszej działalności biznesowej (w zakresach 1 i 2) do 2030 roku. Zawarliśmy umowy umożliwiające nam osiągnięcie celu związanego z dekarbonizacją działalności firmy do 2030 roku w 30%. Wszystkie segmenty posiadają własne mapy drogowe związane z celami emisyjnymi z zakresu 3 pozwalające im na zmniejszenie śladu węglowego o 15% w latach 2019-2030.
 • Prognozy sprzedażowe na rok 2024 rzędu 10-11,5 miliarda euro, natomiast dla marży EBITA rzędu 11,8-13,3%.

Dzięki osiągniętym przez nas w 2023 roku wynikom, kontynuowaliśmy rozwój Danfoss przeprowadzając odważne inwestycje we własną strategię zielonego rozwoju – Core & Clear 2025. Pomimo zawirowań na rynku, jakie wystąpiły w drugiej połowie roku, Danfoss przedstawił wyniki finansowe mieszczące się w zaleceniach.

W porównaniu do roku 2022 sprzedaż wzrosła o 7% w walucie lokalnej, a marża EBITA osiągnęła poziom 12,6%. To wszystko w połączeniu z rekordowymi wolnymi przepływami pieniężnymi z działalności operacyjnej po odliczeniu podatków i odsetek w wysokości 692 mln euro, co stanowi wzrost o 49% w porównaniu z rokiem 2022. Wzrost EBITA o 10% do poziomu 1,345 mld euro w porównaniu do 2022 roku.

Oprócz dokonywania znaczących inwestycji w główną gałąź naszej działalności oraz sektory odznaczające się możliwościami szybkiego rozwoju, kontynuowaliśmy inwestycje w tworzenie bardziej odpornego na zawirowania rynkowe łańcucha dostaw poprzez dalszą regionalizację naszej działalności oraz poszerzanie wachlarza naszych możliwości.

W roku 2023 kontynuowaliśmy integrację nowo nabytych podmiotów. Dzięki nabyciu Eaton Hydraulics w 2021 roku, uzyskaliśmy pozycję lidera w sektorze hydrauliki mobilnej i przemysłowej. Staramy się również zdobyć taką samą pozycję w sektorze półprzewodnikowych elementów mocy poprzez utworzony w 2022 roku Semikron Danfoss. Dzięki nabyciu BOCK® Compressors w 2023 roku, Danfoss może pochwalić się jednym z najbardziej kompletnych portfolio sprężarek w przemyśle chłodniczym.

„W drugiej połowie 2023 roku rynek doświadczył wysokiej inflacji oraz znacznych podwyżek stóp procentowych. Mimo trudnej sytuacji na rynku utrzymującej się również na początku 2024 roku, jesteśmy nadal skoncentrowani na procesie wdrażania naszej strategii zielonego rozwoju oraz tworzeniu wartości dla naszych klientów i partnerów na całym świecie” – powiedział Kim Fausing, prezes i CEO Danfoss.

Danfoss posiada jasny plan dekarbonizacji swojej działalności do 2030 roku. Zawarliśmy już umowy zapewniające nam redukcję emisji o 30%. Umowy te obejmują dwa długoterminowe kontrakty na zakup energii w Chinach i Ameryce Północnej, które będą obowiązywały odpowiednio od 2024 i 2025 roku. W roku 2023 kontynuowaliśmy proces dekarbonizacji swojej działalności. Emisje z zakresów 1 i 2 (przed nabyciami) zmniejszyły się o 18% – oddzielone od organicznego wzrostu na poziomie 2%.

 „Nie mogę się doczekać informacji na temat tego, jak poszczególne zespoły na całym świecie wdrażały naszą zieloną strategię w tym samym czasie oddzielając nasz organiczny wzrost od naszych własnych emisji”, powiedział Kim Fausing.

Prognoza finansowa na rok 2024

Danfoss nadal ma ambicje na zwiększenie lub utrzymanie swojego udziału w rynku. Oczekuje się, że sprzedaż będzie oscylowała w okolicach 10-11,5 mld euro za cały rok. Marżę EBITA szacuje się na 11,8-13,3%. Uwzględnia to kontynuację integracji już nabytych biznesów oraz inwestycji w rozwój nowych produktów i rozwiązań. Wzrost i poziom zyskowności zależy od stabilności globalnego łańcucha dostaw, sytuacji geopolitycznej oraz inflacji, jak również ogólnego tempa wzrostu na świecie.

Najważniejsze liczby 2023 roku

 • Sprzedaż w 2023 roku wzrosła o 7% w lokalnej walucie, a o 4% w euro i wyniosła 10,7 miliarda w europejskiej walucie (w 2022: 10,3 miliarda).
 • Emisje z zakresów 1 i 2 zmniejszyły się o 18%, przy uwzględnieniu nabycia Semikron oraz BOCK®
 • Inwestycje w innowacje (prace badawczo-rozwojowe) zwiększono o 7% do 487milionów euro (w 2022: 457 mln), co odpowiada 4,6% sprzedaży (w 2022: 4,5%).
 • Inwestycje (CapEx) z wyłączeniem fuzji i przejęć wzrosły o 12% do poziomu 596 mln euro (w 2022: 531 mln).
 • Zysk operacyjny (EBITA) wzrósł o 10% do poziomu 1,345 mld (w 2022: 1,224 mld), co dało marżę EBITA rzędu 12,6% (w 2022: 11,9%).
 • Zysk netto wzrósł o 20% do poziomu 819 mln euro (w 2022: 683 mln).
 • Operacyjny przepływ gotówki (po odliczeniu podatków i odsetek) osiągnął poziom 692 milionów euro (w 2022: 465 mln).
 • Częstotliwość wypadków powodujących przerwy w pracy (LTIF) osiągnęła najniższy poziom w historii - 1,2 (w 2022: 1,6).
 • 42 054 pracowników (w 2022: 41 928).

Dalsze informacje:

Anna Kałaska-Nejfeld
Communication & Public Affairs
Tel. + 48 785 504 974
Email: anna_kalaska@danfoss.com