CEO Grupy Danfoss wśród światowych liderów wzywających do podjęcia działań na COP26

czwartek, 28 października 2021

CEO Grupy Danfoss, Kim Fausing, wśród prezesów dużych międzynarodowych firm, będących członkami Alliance of CEO Climate Leaders, zobowiązał się do ograniczenia emisji o ponad 1 gigaton rocznie do 2030 r. i wierzy, że firmy mogą zrobić więcej, jeśli światowi przywódcy osiągną na COP26 porozumienie, które wprowadziłoby nas na ścieżkę 1,5°.

Wraz z ponad 90 prezesami dużych międzynarodowych firm, Kim Fausing, CEO Danfoss, podpisał list otwarty do światowych przywódców. W liście, który został oficjalnie opublikowany przez Alliance of CEO Climate Leaders, podkreślono, że przedsiębiorstwa mogą zrobić więcej, aby osiągnąć zerowy poziom emisji netto, jeśli rządy porozumieją się w sprawie działań klimatycznych na COP26.

Chociaż rządy reprezentujące ponad 60 procent światowej emisji gazów cieplarnianych zobowiązały się do osiągnięcia celów zerowej emisji netto, tylko 12 procent emisji jest objętych polityką i regulacjami sektorowymi.

Alliance of CEO Climate Leaders zatrudnia ponad 8 milionów ludzi na całym świecie i reprezentuje niektóre z największych przedsiębiorstw na naszej planecie. Wszyscy członkowie zobowiązali się do wyznaczenia celów zgodnie z postanowieniami porozumienia paryskiego w całych swoich łańcuchach wartości lub już je wyznaczyli, które ograniczyłyby emisje o ponad 1 gigatonę rocznie do 2030 roku.

Kim Fausing będzie uczestniczył w szczycie COP26, który odbędzie się w Glasgow, w Wielkiej Brytanii.

Otwarty list można znaleźć tutaj.

Alliance of CEO Climate Leaders proponuje rządom podjęcie następujących działań na COP26:

  • Publikacja ambitnych i dostosowanych do celu klimatycznego 1,5°C wkładów ustalonych na poziomie krajowym (NDC), które do 2030 roku zmniejszają emisję globalną o co najmniej połowę i przyczyniają się do osiągnięcia globalnego poziomu zerowego netto do 2050 roku, w oparciu o solidne plany działania i cele pośrednie.
  • Zapewnienie, że kraje rozwinięte spełniają i przekraczają swoje zobowiązanie na poziomie 100 mld USD w celu wspierania wysiłków krajów rozwijających się na rzecz łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich, a także zapewnienie, że główne instytucje finansujące rozwój również mają wkład w realizację wytycznych opartych na nauce we wszystkich swoich portfelach kredytowych.
  • Eliminacja dotacji na paliwa kopalne, obniżenie taryf na dobra korzystne dla środowiska, rozwój rynkowych, znaczących i powszechnie akceptowanych mechanizmów ustalania cen za emisje dwutlenku węgla oraz podjęcie odpowiednich środków w celu zapewnienia sprawiedliwej transformacji.
  • Wspieranie i motywowanie podmiotów, które najwcześniej zareagują, w tym do skalowania istniejących, sprawdzonych rozwiązań w ramach łańcuchów wartości (zwłaszcza w sektorach wysokoemisyjnych) oraz rozwój nowych technologii.
  • Inwestycje w przystosowanie się do zmian klimatu: tworzenie odpornych miast, łańcuchów dostaw i infrastruktury poprzez skalowanie środków ochrony przed klęskami żywiołowymi i rozwiązań w zakresie transferu ryzyka, a także poprzez rozwój odpornej na zmiany klimatu, zrównoważonej produkcji żywności i zabezpieczenie dostaw wody.

 

Więcej informacji:

Mikkel Ballegaard Pedersen
Regional PR Lead
+45 26 10 95 19
Mikkel.ballegaard@danfoss.com