Danfoss dąży do neutralności węglowej najpóźniej do 2030 r

wtorek, 11 lutego 2020
Baterie słoneczne
Baterie słoneczne

Danfoss wyrusza w ambitną podróż, aby osiągnąć neutralność pod względem emisji CO2 we wszystkich globalnych operacjach firmy najpóźniej do 2030 r. Danfoss od dziesięcioleci jest globalnym dostawcą technologii i rozwiązań pomagających oszczędzać energię i redukować emisję CO2 na całym świecie.

 

Grupa Danfoss w ostatnich latach znacznie obniżyła globalną energochłonność. Teraz podejmowane są dodatkowe działania w celu dalszego zmniejszenia zużycia energii i zapewnienia przejścia wszystkich operacji Danfoss na energię odnawialną. Co więcej, Danfoss zobowiązuje się do zmiany floty samochodów służbowych, aby stała się całkowicie elektryczna do 2030 r. Inicjatywy te stanowią krok w kierunku neutralności pod względem emisji CO2 we wszystkich globalnych operacjach firmy najpóźniej do 2030 r. Będziemy stale aktualizować nasze plany, aby były zgodne z postepem nauki.

 

Aby jeszcze bardziej podkreślić zaangażowanie Danfoss w walkę z globalnym ociepleniem, Danfoss dołącza do kampanii UN Global Compact pod hasłem “Business Ambition for 1.5°C - Our Only Future” i zobowiązuje się do wyznaczania celów na podstawach naukowych. Niniejszym Danfoss dołącza do globalnego ruchu zrzeszającego firmy które prowadzą działania w celu osiągnięcia najbardziej ambitnego celu Porozumienia paryskiego, jakim jest ograniczenie globalnego wzrostu temperatury do 1,5°C powyżej poziomów z okresu przed industrialnego.

 

„Koncentracja na wydajności energetycznej, sprzężeniu sektorowym i elektryfikacji to kluczowe kroki w kierunku zrównoważonej przyszłości. To jest trzon naszej działalności i rozwiązań, które dostarczamy naszym klientom. Dekarbonizacja naszej działalności, na przykład poprzez wykorzystanie nadwyżki energii z ciepła technologicznego z produkcji i z centrów danych, jest naturalnym krokiem. Prowadzenie elektryfikacji i integracja energii odnawialnej to sposoby, w jakie podejmujemy działania na rzecz klimatu i osiągamy nasze cele. Jesteśmy na dobrej drodze i nadal będziemy robić postępy, aby pokazać, że zielony rozwój jest rzeczywiście możliwy”- mówi Kim Fausing, prezes i CEO Grupy Danfoss. 

 

Danfoss pracuje obecnie nad szczegółowymi planami, w jaki sposób osiągnąć cele, w tym jak zrównoważyć potencjalny wpływ CO2, warunki handlowe i kwestie dotyczące długoterminowego śladu węglowego fabryk. Naszą dewizą jest „przede wszystkim efektywność energetyczna”, która popiera także duży udział odnawialnych źródeł energii. Mniejsze zapotrzebowanie na zieloną energię oznacza, że potrzeba mniej inwestycji na rozbudowę sieci, magazynowanie energii, rezerwy i przesył energii. Wreszcie, elektryfikacja oparta na źródłach odnawialnych jest narzędziem umożliwiającym Danfoss dekarbonizację działalności.

 

„Zrównoważony rozwój leży w interesie naszych klientów, planety i ludzi.  Jako wiodąca firma udowadniamy, że możliwe jest osiągnięcie ambitnych celów klimatycznych - zarówno poprzez dekarbonizację własnego biznesu, jak i dostarczenie rozwiązań niezbędnych do oddzielenia wzrostu gospodarczego od zużycia energii, zmniejszając przede wszystkim zapotrzebowanie na energię”- mówi Kim Fausing, CEO Danfoss.

 

W 2016 roku Danfoss przyłączył się do inicjatywy EP100, której celem jest podwojenie produktywności energetycznej firmy przed 2030 rokiem w stosunku do poziomów z 2007 roku, na dzień dzisiejszy Danfoss poprawił swoją wydajność energetyczną o 80%. Teraz podejmowane są dodatkowe działania w celu dalszego zmniejszenia zużycia energii i zapewnienia przejścia wszystkich operacji Danfoss na energię odnawialną. W grudniu 2019 roku Danfoss przystąpił do inicjatyw RE100 i EV100. Ponadto Danfoss chce przekształcić własną flotę samochodów służbowych w elektryczną, gdy infrastruktura stanie się dostępna, najpóźnij do 2030 r. 

 

W 2019 roku, Danfoss był pierwszą globalną firmą technologiczną, która dołączyła do wszystkich trzech inicjatyw biznesowych w ramach The Climate Group, a to zobowiązanie zapewni dalsze systematyczne monitorowanie realizacji celów klimatycznych firmy dotyczących wydajności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i pojazdów elektrycznych.

 

Helen Clarkson, CEO, The Climate Group, powiedziała: „Globalne firmy mają do odegrania ważną rolę w przyspieszeniu transformacji energetycznej. Dołączając do EP100 i stawiając rozsądne gospodarowanie energią w centrum swojej strategii biznesowej, Danfoss już daje przykład. Jesteśmy podekscytowani, że Danfoss dołącza teraz również do EV100 i RE100, co czyni firmę jedną z, jak mamy nadzieję, wielu, które podejmą wszystkie trzy zobowiązania, co pokazuje, że rozsądne gospodarowanie energią i transport idą w parze”.

Kim Fausing, Danfoss CEO

O inicjatywach The Climate Group

 

RE100 to globalna inicjatywa korporacyjna zrzeszająca wpływowe firmy zaangażowane w 100% w odnawialną energię elektryczną. Kierowana przez The Climate Group we współpracy z CDP (Carbon Disclosure Project), RE100 ma na celu przyspieszenie zmian w kierunku zerowych sieci węglowych w skali globalnej.

 

EP100 to globalna inicjatywa The Climate Group we współpracy z Alliance to Save Energy (Sojusz na rzecz Oszczędzania Energii). Inicjatywa skupia rosnącą grupę energooszczędnych firm zaangażowanych w poprawę wydajności energetycznej i robienie więcej z mniejszym zużyciem. Wydajność energetyczna to stosunek wydajności ekonomicznej do zużycia energii - dlatego poprawa wydajności energetycznej oznacza uzyskanie większej wydajności ekonomicznej z każdej jednostki zużytej energii.

 

EV100 to globalna inicjatywa zrzeszająca firmy zaangażowane w przyspieszenie przejścia na pojazdy elektryczne i sprawienie, by transport elektryczny stał się nowym standardem do 2030 r.

Transport elektryczny stanowi główne rozwiązanie w zakresie ograniczania milionów ton emisji gazów cieplarnianych rocznie, a także ograniczenia związanego z transportem zanieczyszczenia powietrza i hałasu.

 

Informacje o projekcie Business Ambition for 1.5°C pledge:

 

Projekt „Business Ambition for 1.5°C pledge - Our Only Future” to wspólna inicjatywa UN Global Compact, Science Based Targets initiative (SBTi) i koalicji We Mean Business. Dołączając do 1.5°C pledge, organizacje formalizują swoje rosnące ambicje i sygnalizują spółkom porównawczym, inwestorom, decydentom, klientom, dostawcom, organizacjom społecznym i innym zainteresowanym, zaangażowanie w zerowo emisyjną przyszłość.