Duże zyski i zwiększone inwestycje w przyszłość

środa, 4 marca 2020
Benxi clear internet
Benxi clear internet

Danfoss osiągnął dobre wyniki finansowe i kontynuował zakrojone na szeroką skalę inwestycje w główne gałęzie swojej działalności w celu utrzymania pozycji lidera oraz miana atrakcyjnego partnera technologicznego wśród klientów.

W roku 2019 Danfoss zwiększył sprzedaż o 3% osiągając poziom 6,3 miliarda euro oraz osiągnął duży zysk operacyjny (EBITA), który zwiększył się o 6% by osiągnąć 771 milionów euro przy marży EBITA na poziomie 12,3%. To najwyższy w historii firmy poziom zysku operacyjnego. Przepływ gotówki z działalności operacyjnej zwiększył się o 17% osiągając imponujący poziom 789 milionów euro.

„2019 był dobrym rokiem dla Danfoss. Zwiększyliśmy zyski i rozwinęliśmy firmę pomimo trudnej sytuacji rynkowej. Globalne mega-trendy nadal zmieniają świat wokół nas tworząc nowe szanse dla firmy. Dla przykładu, zakrojone na skalę ogólnoświatową działania związane z walką ze zmianami klimatycznymi tworzą zapotrzebowanie na technologie i rozwiązania w obszarze efektywności energetycznej, łączenia sektorów oraz elektryfikacji i zielonej energii. Rozwiązania opracowywane przez Danfoss idealnie wpisują się w kontekst tychże zmian”, powiedział Kim Fausing, Prezes i CEO Danfoss.

„Tw0rzenie długotrwałych korzyści dla klienta to główne założenie naszej strategii. Najlepszym na to sposobem jest upewnienie się, że utrzymujemy pozycję światowego lidera w głównych obszarach naszej działalności i pozostajemy pionierem w dziedzinie technologii w tym samym czasie utrzymując zatrudnienie na najwyższym poziomie, tak jak robimy to dziś. Danfoss musi być i jest najczęściej wybieranym partnerem technologicznym wśród naszych klientów i partnerów. Dlatego też kontynuujemy nasze inwestycje w przyszłość firmy”, dodał Kim Fausing.

W roku 2019 Danfoss kontynuował zakrojone na szeroką skalę inwestycje w nowe, innowacyjne rozwiązania. Znalazły one odzwierciedlenie w 7-procentowym wzroście wydatków na innowacje, które osiągnęły poziom 272 milionów, co odpowiadało 4,3 % wielkości sprzedaży. W celu dalszego wzmocnienia poszczególnych segmentów biznesowych, Danfoss nabył w zeszłym roku 4 firmy. Te strategicznie zaplanowane zakupy wzbogaciły portfolio Danfoss o nowe technologie służące np. elektryfikacji autobusów, samochodów ciężarowych, pojazdów pozadrogowych oraz jednostek pływających, jak również te związane z rozwiązaniami bazującymi na sztucznej inteligencji wspomagającymi optymalizację systemów grzewczych w budynkach oraz sieciach elektrociepłowniczych. Ponadto, w ostatnim czasie Danfoss zawarł porozumienie gwarantujące mu nabycie Eaton Hydraulics. Dzięki temu staniemy się światowym liderem w obszarze hydrauliki mobilnej i przemysłowej, który jest jedną z głównych gałęzi działalności firmy Danfoss.

Dane z raportu za rok 2019:

Zerowy poziom emisji CO2 w roku 2030: Danfoss czyni starania w kierunku osiągnięcia nowego, ambitnego celu – zerowego poziomu emisji przed rokiem 2030. Dzięki projektom ukierunkowanym na oszczędzanie energii realizowanym w największych zakładach produkcyjnych firmy na całym świecie, od 2007 roku udało się zmniejszyć poziom intensywności energetycznej o 45%, a emisję CO2 o 33%. Więcej informacji
w Sustainability Report za rok 2019.

O 30% więcej liderek w roku 2025: Danfoss obrał ambitny cel zakładający zwiększenie liczby kobiet na stanowiskach przywódczych do poziomu 25% w roku 2022, a następnie 30% do roku 2025. W roku 2019 udało się osiągnąć założony wcześniej poziom 20% w tym obszarze. Więcej informacji w Sustainability Report za rok 2019.

Najważniejsze liczby 2019

·         Sprzedaż wzrosła o 3% do poziomu 6,285 miliarda euro (2018: 6,098 miliarda), co odpowiada 1% wzrostowi w lokalnej walucie.

·         EBITA wzrósł o 6% do poziomu 771 miliona euro (2018: 724 miliony). Marża EBITA wyniosła 12,3% (2018: 11,9%).

·         Zysk netto wzrósł o 8% do poziomu 502 milionów (2018: 463 miliony).

·         Przepływ gotówki z działań operacyjnych wzrósł o 17% do poziomu 789 milionów euro (2018: 673 miliony).

·         Inwestycje w innowacje wzrosły o 7% do poziomu 272 milinów euro (2018: 255 milionów).

 

Prognozy na rok 2020

Pomimo niestabilnej sytuacji rynkowej, Danfoss przewiduje dalszy wzrost lub przynajmniej utrzymanie dotychczasowego udziału w rynku, przy zachowaniu poziomu zyskowności mierzonego przy pomocy wysokości marży z 2019 roku, dzięki dalszym inwestycjom gwarantującym zrównoważone tworzenie korzyści dla klienta.

Prognozy te nie uwzględniają następstw nabycia Eaton Hydraulics. Planowany czas zakończenia tej transakcji to koniec bieżącego roku.