#ETtalks Drive

Olbrzymi potencjał ciepła odpadowego

Anton Koller, Divisional President District Energy w Danfoss.

Skąd biorą się innowacje? W #ETtalksDRIVE Anton Koller uzasadnia, że pochodzą z łączenia sektorów. Anton jako przykład podaje odzyskiwanie ciepła. Najefektywniejszym źródłem ogrzewania jest ciepło odpadowe, czyli produkowane przy okazji innych procesów, np. przemysłowych. Odzyskanie i ponowne wykorzystanie takiego ciepła w skali Europy pozwoliłoby na pełne zaspokojenie potrzeb na ogrzewanie.

Wspólnie na rzecz efektywności energetycznej

Monica Frassoni, President of the European Alliance to Save Energy (EU-ASE).

Z Monicą Frassoni rozmawialiśmy o sile wspólnych działań oraz o tym w jaki sposób tworzyć skuteczne partnerstwa na rzecz efektywności energetycznej, łącząc biznes, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe z osobami posiadającymi wiedzę i chęć do działania. Jej zdaniem efektywność energetyczna przez lata była traktowana po macoszemu i nareszcie to się zmienia.

Pakiet Katowicki tworzy reguły globalnej polityki klimatycznej

Michał Kurtyka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Prezydent COP24.

Prezydent COP24 specjalnie dla #ETtalksDRIVE podsumował Szczyt Klimatyczny w Katowicach. Co zostało uzgodnione na szczycie ONZ w sprawie zmian klimatu? Jakie są kolejne kroki? Opowiedział nam, w jaki sposób uzgodniony w Katowicach zbiór zasad jest planem realizacji porozumień paryskich.

Każde pół stopnia ma ogromne znaczenie

Jean-Pascal van Ypersele, wieloletni wiceprzewodniczący IPCC.

Specjalnie dla #ETtalksDRIVE podczas #COP24 Pascal streścił najnowszy Raport Specjalny IPCC „Globalne ocieplenie 1.5 st.C” w trzech zdaniach: Każde pół stopnia ma znaczenie. Każdy rok ma znaczenie. Każda decyzja ma znaczenie. Posłuchaj jak profesor fizyki, naukowiec zajmujący się klimatem od przeszło 40 lat, w kilku prostych słowach opisuje nasz wpływ na pogłębiające się globalne ocieplenie

 

Czysta energia dla wszystkich 

Rachel Kyte, CEO Sustainable Energy for All (SEforALL) i Specjalny Reprezentant Sekretarza Generalnego ONZ do spraw SEforALL.

W jaki sposób energia jest kluczem do zrównoważonego rozwoju? Rachel podkreśla, że wszyscy, zwłaszcza Ci ubożsi, potrzebują przystępnej cenowo, czystej energii. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że dzięki dostępnym technologiom jest to możliwe już dziś.

Biznes a ochrona klimatu

Marcene Mitchell, Global Head, Climate Strategy and Business Development, IFC / World Bank Group.

W #ETtalksDRIVE Marcene mówiła o tym, jak zmiany klimatu istotnie wpływają na biznes. Nie tylko powodując dodatkowe ryzyko, ale również dając olbrzymią szansę rozwoju. Działania na rzecz ochrony klimatu nie wykluczają rozwoju gospodarczego, a wręcz przeciwnie – idą z nimi w parze, zwłaszcza teraz, kiedy niezbędne technologie są coraz tańsze i przez to bardziej dostępne.

Sønderborg – Projekt Zer

Erik Lauritzen, Burmistrz Sønderborga. 

Sønderborg to jedno z duńskich miast, które postawiło na efektywność energetyczną i edukację mieszkańców. W ramach #ETtalksDRIVE z Erikiem rozmawialiśmy o realizowanym od 11 lat Projekcie Zero, który zakłada dekarbonizację miejskich budynków.

Zielone budynki

Elizabeth Beardsley, Senior Policy Counsel at the U.S. Green Building Council.

Zielony budynek to nie tylko oszczędność energii i wody podczas eksploatacji, ale również odpowiedni dobór materiałów w trakcie budowy. To jednoczesna dbałość o środowisko, komfort i zdrowie mieszkańców, jak również użytkowników budynku.

Dania – droga ku zielonej gospodarce

Troels Ranis, Dyrektor Danish Energy Industries Federation.

Dania jest niewątpliwie liderem w zakresie ochrony środowiska i klimatu. Ale nie zawsze tak było. O tym jaką drogę przeszła duńska energetyka i przemysł oraz o dalszych coraz ambitniejszych planach rozmawialiśmy w ramach #ETtalksDRIVE z Troelsem Ranisem.

Wzrost produktywności energetycznej kluczem do rozwoju

Laura Van Wie McGrory, Vice President of Strategic Initiatives for the Alliance to Save Energy.

Dlaczego efektywność energetyczna jest najtańszym, najczystszym i najłatwiej dostępnym źródłem energii? W swoim #ETtalksDRIVE Laura podkreśla znaczenie wydajności energetycznej dla rozwoju, jednocześnie chroniąc klimat.

Odpowiedzialny biznes  

Julia Panzer, Head of Public Affairs & Sustainability, Danfoss A/S.

W rozmowie z Ralphem Talmontem mówiła o tym, w jaki sposób firmy mogą wspierać działania na rzecz ochrony klimatu i jak istotne jest to również dla nich samych - jeśli zniszczymy naszą planetę - gdzie będziemy wtedy prowadzić i rozwijać swój biznes?

Transformacja w kierunku zielonej gospodarki jest możliwa

Jerzy Buzek - Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim.

Czy brakuje nam czasu na łagodzenie zmian klimatu? Jerzy pozostaje pozytywny i w swoim #ETtalksDRIVE mówi o rozmowach na temat transformacji energetycznej w UE i potrzebie globalnego porozumienia, jeśli chcemy ocalić naszą planetę.

Po pierwsze – efektywność energetyczna

Adam Jędrzejczak, Prezydent Regionu Europy Wschodniej w Danfoss Poland Sp. z o.o.

Dlaczego musimy zacząć od nowa myśleć o efektywności energetycznej w budynkach? W swoim #ETtalksDRIVE Adam wyjaśnia, że budynki mają centralny układ nerwowy, który należy zoptymalizować. Ponadto przejście na gospodarkę niskoemisyjną wymaga pełnej dekarbonizacji naszych miast, kładąc nacisk na potrzebę większej efektywności energetycznej budynków.

Zmiany klimatu to kwestia nauki, nie poglądów

Marcin Popkiewicz, Analityk megatrendów.

Czy zmiana klimatu jest kwestią wiary? W swoim #ETtalksDRIVE Marcin mówi, że zmiany klimatu spowodowane działalnością człowieka to nie kwestia wiary, to kwestia nauki, licznych badań i pomiarów – to mierzalne fakty bazujące na podstawowych prawach fizyki znanych od XIX w.

Czym jest #ETtalks Drive? 

#ETtalksDRIVE to mobilne studio telewizyjne znajdujące się wewnątrz samochodu z napędem elektrycznym, którym poruszaliśmy się po katowickich ulicach podczas Szczytu Klimatycznego #COP24 rozmawiając ze światowej sławy ekspertami w dziedzinie klimatu. Platforma ta otwiera serię dyskusji na temat zmian klimatycznych i pomaga przekazać światu przesłanie, jakie mają dla niego liderzy.