Połączenie spółek - Danfoss Poland Sp. z o.o.

Podajemy do publicznej wiadomości plan połączenia Danfoss Poland Sp. z o.o. z Sondex Sp. z o.o.

Obecnie trwają prace nad połączeniem spółek. Więcej informacji wkrótce.

Plan połączenia - Danfoss Poland Sp. z o.o.