Czy można ograniczyć marnotrawienie żywności?

wtorek, 13 października 2020

Marnotrawienie żywności to przede wszystkim problem społeczny, związany z głodem i ubóstwem, ale również  środowiskowy – zwłaszcza w kontekście pogłębiających się zmian klimatu. Sama hodowla zwierząt odpowiada za ok. 18 proc. antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych. Dodatkowo produkcja żywności to również olbrzymia ilość zużywanej wody, której deficyt będzie jednym z największych zagrożeń z jakimi przyjdzie się nam zmierzyć w ciągu najbliższych 10 lat.

Dzisiaj, podczas gdy 1/3 żywności produkowanej do spożycia przez ludzi jest albo tracona, albo marnotrawiona, co dziewiąta osoba codziennie kładzie się spać głodna. Marnotrawienie żywności ma również duży wpływ na środowisko: żywność, która jest pozyskiwana, ale ostatecznie zmarnowana, zużywa około 1/4 całej wody wykorzystywanej przez rolnictwo i odpowiada za około 8 proc. globalnej emisji gazów cieplarnianych. Ograniczenie strat żywności jednocześnie zmniejszyłoby emisje gazów cieplarnianych i poprawiło bezpieczeństwo żywnościowe.

Marnotrawienie żywności to pojęcie odnoszące się do zachowań konsumenckich – to wyrzucanie zepsutej żywności lub po prostu skutek zbyt dużych zakupów. Strata żywności to nieefektywny łańcuch dostaw, spowodowany głównie słabą lub przerywaną infrastrukturą łańcucha chłodniczego, brakiem technologii, niewystarczającymi umiejętnościami, wiedzą i możliwościami zarządzania podmiotami łańcucha dostaw oraz brakiem dostępu do rynków. W krajach Unii Europejskiej jej udział w całkowitym marnotrawieniu żywności stanowi średnio 39 proc. i sięga blisko 35 mln ton. W Polsce, która jest odpowiedzialna niemal za 1/5 tej ilości, straty żywności na etapie przetwórstwa żywności  mają dominujące znaczenie. Niezależnie od tego, z jakiego powodu dochodzi do strat żywności i marnotrawstwa, w świecie, w którym co dziewiąta osoba jest niedożywiona, fakt, że ponad miliard ton żywności nigdy nie jest spożywany, jest nie do przyjęcia zarówno z punktu widzenia społecznego, jak i etyki.

Utracona i zmarnotrawiona żywność odpowiedzialna jest za emisję 4,4 Gt ekwiwalentu CO2, co stanowi 8 proc. emisji spowodowanych działalnością człowieka. Oznacza to, że gdyby marnowanie żywności było krajem zajęłoby 3 miejsce wśród największych światowych emitentów zaraz po Chinach i USA. Wyjątkowo trudnym zadaniem jest wpływanie na nawyki konsumenckie i zachowania każdego z nas. Na szczęście istnieje ogromny potencjał poprawy łańcuchów dostaw żywności na wszystkich etapach produkcji, dystrybucji i przechowywania. Droga do globalnego bezpieczeństwa żywnościowego i zminimalizowania marnotrawienia żywności jest możliwa dzięki wykorzystaniu już dostępnych energooszczędnych rozwiązań i ulepszeniu ich o nowe technologie. Danfoss ma rozwiązania, które mogą pomóc w minimalizacji strat na wszystkich etapach produkcji, przetwórstwa, transportu i przechowywania żywności.

Pierwszym krokiem w kierunku zmniejszenia strat żywności jest poprawa wydajności rolnictwa. Sprzęt rolniczy powinien być odpowiednio wyposażony, aby zoptymalizować zbiory w gospodarstwach. Rolnictwo precyzyjne łączy czujniki, roboty, GPS, narzędzia do mapowania i oprogramowanie do analizy danych. Rolnicy otrzymują informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, a następnie dostarczają wodę lub nawozy w skalibrowanych dawkach tylko do obszarów, które ich potrzebują. Technologia ta może również pomóc rolnikom w podjęciu decyzji, kiedy sadzić i zbierać plony.

Kolejnym krokiem jest dbałość o bezpieczeństwo żywności w drodze do konsumenta. Z pola wprost na nasz stół - utrzymanie ciągłości bezpieczeństwa żywności, świeżość i higiena muszą być zapewnione za pomocą niezawodnych oraz efektywnych i energooszczędnych systemów łańcucha chłodniczego. Od przetworów mlecznych i produktów rybołówstwa po warzywa, owoce oraz wyroby piekarnicze łańcuchy chłodnicze i przechowywanie są niezbędne dla wydajnej dystrybucji żywności i minimalizacji jej strat. Skuteczny łańcuch chłodniczy wymaga również cyfrowego systemu śledzenia i identyfikowalności, który umożliwia operatorom łańcucha chłodniczego monitorowanie temperatury produktów przez cały czas. Śledzenie temperatury produktów w czasie rzeczywistym zapewnia utrzymanie właściwej temperatury i wilgotności produktów, optymalizując bezpieczeństwo żywności.

Oto jak produkty i rozwiązania Danfoss mogą odegrać istotną rolę podczas całej podróży żywności od producenta do konsumenta. Danfoss pomaga zoptymalizować zbiory w gospodarstwach, wydajność produkcji żywności oraz zachować ciągłość całego łańcucha chłodniczego na wszystkich jego etapach na całym świecie.