Warm tapwater

 • Overzicht
 • Gerelateerde producten
 • Leren

Met Danfoss systemen hoeft u zich nooit zorgen te maken over legionella of onvoldoende of koud water in de badkamers. Onze oplossingen voor warm tapwater bestaan uit boilers die op meerdere tanks kunnen worden aangesloten, evenals opslag- en laadsystemen, warmwaterafsluiters die legionella voorkomen en temperatuurregelaars. Wanneer ze gezamenlijk worden gebruikt, combineren ze de vraag naar hoge prestaties, comfort, hygiëne en efficiënt gebruik van hulpbronnen - zelfs tijdens piekbelastingen.

Drinkwatersystemen voor decentrale warmtapwaterbereiding worden separaat gebruikt of geïntegreerd in een afleverset. Ze verwarmen het tapwater alleen wanneer dat nodig is. Bij een juiste planning zal het volume van de leidingen tussen het drinkwatersysteem en de kranen in een appartement minder dan drie liter zijn (als testen op legionella niet nodig is).

Productie van warm water

De productie van warm water vindt plaats via een van onze boilers. Deze kunnen worden uitgerust met een of meer opslagtanks om bij piekbelastingen voldoende warm water te leveren. Ze kunnen ook worden uitgerust met een oplaadmogelijkheid voor opslag. Ze voldoen aan de eisen op het gebied van hygiëne, veiligheid en temperatuur en kunnen op verschillende energiebronnen worden aangesloten. Completering met warmwaterafsluiters en temperatuurregelaars helpt legionella voorkomen. Samen zorgen ze voor een uitstekende comfortabele, hygiënische en efficiënte productie van warm tapwater.

Distributie van warm water

Het warme water wordt vervolgens verdeeld over de tappunten. In de meeste gevallen vereist de grootte van het gebouw een reeks stijgleidingen die het warme water laten circuleren. Onze thermische inregelafsluiters zorgen voor de juiste hydronische balans die lange wachttijden voorkomt. Omdat deze de watertemperatuur regelen, voorkomen ze ook te warm water, dat kalk, corrosie en energie-inefficiëntie veroorzaakt. Normaal gesproken zijn deze afsluiters ingesteld op een temperatuur die legionellagroei voorkomt.

Slim en energiezuinig een kleiner risico van legionella

De thermische inregelafsluiters kunnen worden uitgerust met thermostatische of elektronische desinfectiemodules, waardoor het systeem periodiek kan worden doorgespoeld om de legionellabacterie te doden. Het elektronische temperatuurregistratiesysteem bewaakt alle watertemperaturen. Voor registratiedoeleinden slaat het ook de temperatuurgegevens op. De elektronische regelaar is eenvoudig toegankelijk op mobiele apparaten met wifi of kan worden geïntegreerd in gebouwbeheersystemen (GBS) voor afstandsbediening, bewaking en alarmering.

In de buurt van de tappunten is het soms nodig om de temperatuur van het warme water te verlagen. Onze warmwatermengventielen zorgen ervoor dat de uitstroomtemperatuur veilig is voor consumptie.

Hoe wij u kunnen helpen

Eén partner met een hoge expertise op het gebied van warm tapwater

Hoge prestaties en energie-efficiëntie

Efficiënt gebruik van hulpbronnen

Doorstaan tests op legionellabesmetting

Laagst mogelijke exploitatiekosten

MTCV Thermische circulatieventielen met CCR2+ elektronische regelaar

Zorg voor veilige en energiezuinige warm tapwatersystemen en bedien ze op afstand op een mobiel apparaat.

Hoe kunnen systemen voor warm tapwater worden ingeregeld?

Wat zijn de problemen en uitdagingen in systemen voor warm tapwater in utiliteitsgebouwen? Bekijk waarom hydronisch balanceren belangrijk is, wat voor soort balancering het beste is en hoe dat de problemen kan oplossen.

Gerelateerde producten

 • if (isSmallPicture) { Zelfwerkende temperatuurregelaars – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Zelfwerkende temperatuurregelaars – Danfoss } else { Zelfwerkende temperatuurregelaars – Danfoss }
  Zelfwerkende temperatuurregelaars

  Thermostatische temperatuurregelaars worden gebruikt voor de regeling van de flowtemperatuur bij de opslag van of voor direct gebruik beschikbare warmtapwater- en verwarmingssystemen voor woningen. In appartementencomplexen en bedrijfspanden worden ze gebruikt voor zowel warmtapwatersystemen als voor retourtemperatuurbegrenzing in warmtedistributietoepassingen.

 • if (isSmallPicture) { Danfoss Thermische inregelafsluiter MTCV; } else if (isBigColumns) { Danfoss Thermische inregelafsluiter MTCV } else { Danfoss Thermische inregelafsluiter MTCV }
  MTCV met CCR2+

  MTCV Thermische inregelafsluiters vormen een dynamische en op temperatuur gebaseerde inregeloplossing voor drinkwatertoepassingen. In combinatie met de CCR2+ ontstaat er een slimme en energiezuinige elektronische regeloplossing voor de bewaking en desinfectie van warmtapwatersystemen.

Leren