Frequentieregelaars voor compressoren in woonhuizen

  • Overzicht
  • Neem contact met ons op
  • Producten

Compressorregeling voor gebouwventilatie en airconditioning

Toerenregeling van een chiller stelt u in staat om een constante druk te handhaven terwijl de capaciteit wordt afgestemd op de feitelijke behoefte op basis van metingen in het systeem. Een snelheidsregeling is gunstig wanneer een compressor langere tijd bij deellast werkt. Verlaag de exploitatiekosten door toepassingen op lagere toeren te laten werken en zo meer te besparen op het energieverbruik. De installatiekosten kunt u verlagen door zowel het systeem als de compressor te optimaliseren.

Danfoss frequentieregelaars zorgen voor minder starten en stoppen, waardoor er minder mechanische slijtage optreedt. Dankzij specifieke functies, zoals 'resonantie overslaan', kunt u eenvoudig bepalen welke frequenties de frequentieregelaar moet overslaan om geluid en schade te voorkomen.

Producten voor compressoren omvatten softstarters, frequentieregelaars met hoog vermogen en AHF-harmonischenfilters. Alle frequentieregelaars worden geleverd met ingebouwde cascaderegelaaroptie, DC-spoelen en PID-regelaars.

Een van de grootste kostenposten tijdens de levensduur van het koelsysteem is het energieverbruik. In veel koeltoepassingen is de capaciteit groter dan de warmtebelasting, vanwege seizoensschommelingen, productwarmtebelastingen, schommelingen in de bezettingsgraad en elektrische apparaten die vermogensverliezen veroorzaken. Moderne, toepassingsgerichte frequentieregelaars stemmen de capaciteit van de apparatuur continu af op de feitelijke warmtebelasting en procesvereisten. De voordelen zijn een aanzienlijk lager energieverbruik en lagere bedrijfs- en onderhoudskosten. 

Intelligente ventilatorbesturing voor compressoren en condensors/verdampers is essentieel voor elk geoptimaliseerd koelsysteem. U kunt gewoonlijk een besparing van 10-25% op het energieverbruik realiseren door Danfoss frequentieregelaars toe te passen voor het optimaliseren van de capaciteitsregeling van koelcompressoren, condensors en verdampers. Door stabiliteit te creëren terwijl de capaciteit wordt afgestemd op de actuele belasting, wordt de COP (coefficient of performance – prestatiecoëfficiënt) verbeterd, wat resulteert in aanzienlijke energiebesparingen.

Een cascaderegeling optimaliseert de energiebesparingen en verlaagt de levenscycluskosten

Een cascadeconfiguratie zorgt bij gedeeltelijke belastingen voor de optimale interactie tussen een toepassing en een frequentieregelaar. De basisbelasting wordt afgehandeld door één toepassing, zoals een compressor die door een frequentieregelaar wordt geregeld. Wanneer de warmtebelasting toeneemt, start de frequentieregelaar steeds één extra compressor op. Daardoor werken de toepassingen op het optimale rendementspunt en handhaaft de frequentieregelaar het maximale energierendement van het systeem als geheel.

Een goed geplande cascaderegeling zorgt ook voor minimale slijtage bij de afzonderlijke toepassingen. Door compressoren met netvoeding bijvoorbeeld afwisselend te laten werken, kunnen onderhoudsmanagers ervoor zorgen dat elke compressor een vergelijkbaar aantal bedrijfsuren maakt en even snel slijt. Daardoor neemt de levensduur van de toepassingen toe en zijn de onderhoudsintervallen groter, waardoor de levenscycluskosten lager zijn.

De geavanceerde Multi-zone pack controller van Danfoss Drives voorziet in een effectieve cascaderegeling voor maximaal zes compressoren. Dat minimaliseert het energieverbruik, voorkomt veelvuldige staging en destaging, stabiliseert de druk en temperatuur en beperkt compressorslijtage. Ook een pompcascaderegelaar verdeelt de draaiuren gelijkmatig over alle pompen om slijtage van individuele pompen te minimaliseren.

Chillers

Toerenregeling van een chiller stelt u in staat om een optimale procestemperatuur te handhaven terwijl de capaciteit wordt afgestemd op de feitelijke behoefte op basis van metingen in het systeem. Een snelheidsregeling is gunstig wanneer een compressor langere tijd bij deellast werkt. Verlaag de exploitatiekosten door toepassingen op lagere toeren te laten werken en zo meer te besparen op het energieverbruik. De installatiekosten kunt u verlagen door zowel het systeem als de compressor te optimaliseren.

Danfoss frequentieregelaars zorgen voor minder starten en stoppen, waardoor er minder mechanische slijtage optreedt. En speciale functies, zoals olieterugvoerbeheer, hoge-/lagedrukbeveiligingen en het overslaan van resonantiefrequenties, zorgen voor een veilige werking van de chillers.

Producten voor compressoren omvatten softstarters, frequentieregelaars, AHF harmonische filters met ingebouwde cascaderegelaaroptie, DC-spoelen en PID-regelaars.

Strategieën voor opstarten en piekbelasting

Het opstarten is de kritische fase van de compressortoepassing. De VLT Refrigeration Drive minimaliseert het aantal benodigde starts door het compressortoerental te variëren voor een fijnafstelling van de capaciteit tijdens bedrijf. Het maximale aantal start/stop-cycli in een bepaalde periode is in te stellen via het bedieningspaneel.

De VLT Refrigeration Drive levert gedurende korte tijd 135% van het nominale startkoppel. Tijdens normaal bedrijf is 110% van het nominale koppel beschikbaar gedurende 60 seconden.

Om de levensduur van de frequentieregelaar te verlengen, kan er een overdrukventiel worden geopend om de compressor snel zonder belasting te laten opstarten.

Startkoppel van 135%

De VLT Refrigeration Drive levert gedurende een periode van 30 seconden 135% van het nominale startkoppel. Tijdens normaal bedrijf is 110% van het nominale koppel beschikbaar gedurende 60 seconden.

Onbelaste start

Om de levensduur van de frequentieregelaar te verlengen, kan er een overdrukventiel worden geopend om de compressor snel zonder belasting te laten opstarten.

Kleinere compressoren met dezelfde piekbelasting

Kortstondige piekbelastingen kunnen worden opgevangen door het systeem te configureren met een kleinere compressor, terwijl de frequentieregelaar werkt bij maximaal 90 Hz. Daardoor is niet altijd een grotere compressor nodig alleen om piekbelastingen op te vangen.

Neutrale zone

De VLT Refrigeration Drive blijft compressoren met vast toerental regelen in situaties waarin de compressor met variabel toerental uitvalt. Voor een foutsituatie wordt met behulp van een speciale parameter 'Neutrale zone vast toerental' de neutrale zone ingesteld. Door de neutrale zone te vergroten, vinden er minder starts plaats.

Optimalisatiefuncties
P0-optimalisatie

De VLT Refrigeration Drive ondersteunt aansluiting van een ADAP-KOOL® LonWorks-regelaar voor P0-optimalisatie.

Dag-en-nachtregeling

Varieer de programmering van het compressorsetpoint en het verdamperventilatortoerental om rekening te houden met dag- en nachtbelastingen en om onnodig energieverbruik te vermijden.

Bewaking eindcondensatietemperatuur

Door de regeling van de hoge dynamische druk met behulp van temperatuursensoren te bewaken, wordt het toerental verlaagd voordat de hoge druk een kritische waarde bereikt.

Lees meer over frequentieregelaars in Koeling en airconditioning en Automotive en transport/Frequentieregelaars voor compressoren

Neem contact met ons op

Neem voor meer informatie contact met ons op

Producten