Zo sterk als de zwakste schakel…

vrijdag 27 maart 2020
Danfoss Drives blog - Robert Dietzel - Zo sterk als de zwakste schakel - energiebesparing is de belangrijkste kostenbesparing

Zo sterk als de zwakste schakel…

Blog Robert Dietzel

Elektromotoren zijn energieslurpers. Door hun hoge verbruik zijn het echter ook relevante kostenfactoren. Bedrijven die in de industrie actief zijn - en elektrisch aangedreven systemen gebruiken - doen er dus verstandig aan al bij de aanschaf scherp te letten op deze structurele “onzichtbare kosten”.

Liefst 70% van het totale elektriciteitsverbruik in de industrie gaat naar elektrisch aangedreven systemen. Dit forse percentage wordt voornamelijk door de elektromotor opgenomen. De samenwerking tussen de diverse onderdelen bepaalt het energieverbruik en dus de mate van efficiency van het aandrijfsysteem. Daarbij is de combinatie - of zoals u wilt: de keten - zo sterk als de zwakste schakel. Als Danfoss ontwikkelen en produceren wij frequentieregelaars met een zeer hoge rendementswaarde. Dit draagt zeker bij tot een hoge mate van energiebesparing. Als de andere onderdelen in de keten daar echter onvoldoende in meegaan, levert dit voordeel uiteindelijk vrijwel niets op. En dat is jammer, want aandrijfsystemen gebruiken niet alleen veel energie, het gros kan ook zuiniger en rendabeler. Aanmerkelijk zelfs.  

Aanschafprijs of energieverbruik?

De “sleutel tot succes” ligt voor de hand. Zorg ervoor dat alle onderdelen van de keten een hoge energieoptimalisatie hebben, maar ook dat ze goed met elkaar samenwerken. Daarbij verdient de elektromotor extra aandacht. Omdat deze krachtbron een forse investering vergt, kijken eindgebruikers primair naar de hoogte van (en de verschillen in) de aanschafprijs. Verstandiger is het echter oog te hebben voor wat ik gemakshalve maar even noem: de structurele “onzichtbare kosten”, zoals energieverbruik. In tegenstelling tot die eenmalige aanschafprijs, betaalt u deze namelijk elke dag, elke week, elke maand en elk jaar – zolang het systeem operationeel is. Ons advies is dus: maak deze “onzichtbare” kosten “zichtbaar”! Daarbij moet u weten dat als we naar de totale levensduur van een elektromotor kijken, deze voor ruim 95% uit energiekosten bestaat en slechts voor enkele procenten uit aanschaf‐ en onderhoudskosten. Om deze reden is mijn advies aan eindgebruikers bij het ontwerp de focus te leggen op energiekosten; dit levert voor de totale levensduur een veel kostenefficiëntere oplossing op - en dus veel meer voordeel.

Ecosmart

Vanzelfsprekend helpt Danfoss u graag bij de selectie van nieuwe frequentieregelaars. Een handig hulpmiddel is onze ecoSmart-app (zie onderstaande link Energy-efficiency Directive). Hiermee kunnen we niet alleen het energierendement van onze frequentieregelaars berekenen, maar ook hun efficiency in toepassing met diverse motorsystemen. Vanzelfsprekend houden we daarbij rekening met de aanscherping van de Eco-designrichtlijnen 2022.

Robert Dietzel

Sales Engineer, Danfoss Drives