Richtlijn energierendement

Voorschriften en normen op het gebied van energierendement worden overal ter wereld geleidelijk aangescherpt. De Ecodesign-richtlijn is het wetgevingskader dat op dit moment eisen vaststelt voor alle energiegerelateerde producten in de huishoudelijke, commerciële en industriële sector in de Europese Unie. De richtlijn is bedoeld om ervoor te zorgen dat fabrikanten het energieverbruik en de milieueffecten van hun producten verlagen door minimale energierendementsnormen op te stellen. Deze eisen zijn geleidelijk aangescherpt.

Motoren, frequentieregelaars en power drive systems (elektrische aandrijvingen) worden ingedeeld op basis van hun energierendement. En sinds januari 2015 is het wettelijk verplicht dat nieuwe IE2-motoren die in Europa worden gebruikt, zijn uitgerust met een frequentieregelaar. In de normen EN 50598-2 en IEC 61800-9 zijn zowel de IE-klassen voor frequentieregelaars als de IES-klassen voor power drive systems (PDS) gedefinieerd.

De frequentieregelaars van Danfoss voldoen al aan de strengste eisen van de EN 50598/IEC 61800-9-normen voor energierendement en zijn geclassificeerd als IE2.

De Ecodesign-richtlijn is het wetgevingskader dat op dit moment eisen vaststelt voor alle energiegerelateerde producten in de huishoudelijke, commerciële en industriële sector in de Europese Unie. De richtlijn is bedoeld om ervoor te zorgen dat fabrikanten het energieverbruik en de milieueffecten van hun producten verlagen door minimale energierendementsnormen op te stellen. 

Motoren, frequentieregelaars en motor-frequentieregelaarsystemen worden ingedeeld op basis van hun energierendement. De IE-klassen voor frequentieregelaars en de IES-klassen voor motor-frequentieregelaarsystemen zijn gedefinieerd volgens de normen EN 50598-2 en IEC 61800-9. Sinds januari 2015 is het wettelijk verplicht dat nieuwe IE2-motoren die in Europa worden gebruikt, zijn uitgerust met een frequentieregelaar. De frequentieregelaars van Danfoss voldoen al aan de strengste eisen van de EN 50598/IEC 61800-9-normen voor energierendement en zijn geclassificeerd als IE2. 

De internationale norm IEC 61800-9 treedt nu in de voetsporen van de EN 50598-norm en zorgt voor een wereldwijde afstemming van de manier waarop we informatie over het rendement van frequentieregelaars en motor-frequentieregelaarsystemen presenteren. De IE-klassen blijven ongewijzigd.

Een online tool – Danfoss ecoSmart™ – maakt het eenvoudig om IE- en IES-klassen te berekenen volgens de EN 50598-2-norm.

Gebruik Danfoss ecoSmart™ om: 

  • standaardgegevens over deellastverliezen voor Danfoss frequentieregelaars op te zoeken
  • deellastpunten voor een specifieke toepassing in te voeren 
  • de IE-klasse en deellastverliesgegevens voor een frequentieregelaar te berekenen 
  • de IES-klasse voor een systeem met asynchrone motor en frequentieregelaar te berekenen
  • een rapport over de deellastverliesgegevens en de IE- of IES-rendementsklasse te genereren
  • de deellastpunten te exporteren voor gebruik binnen uw eigen systeem
Bereken het energierendement met Danfoss ecoSmart™