• Yleiskatsaus
 • UKK

Nykyaikainen vaihtoehto perinteisille lämmitys- ja käyttövesiratkaisuille

Danfossin huoneistokohtaisten keskusten konsepti EvoFlat koostuu laitteista, joihin on yhdistetty huoneistokohtaiset lämmönjakokeskukset, joita syötetään keskitetystä energianlähteestä. Näihin laitteisiin sisältyy yleensä kompakti levylämmönsiirrin, joka tuottaa lämmintä vettä nopeasti tarpeen mukaan, sekä paine-erosäätöventtiili, joka ohjaa lämpövirtauksen asukkaiden pattereihin.

EvoFlat on kustannustehokas ratkaisu saneeraus- ja kunnostuskohteisiin, koska se on helppo asentaa olemassa oleviin rakennuksiin. EvoFlat keskukset soveltuvat hyvin myös uusiin rakennuksiin. Investointi on turvallinen riippumatta tulevaisuudessa tapahtuvista muutoksista, koska huoneistokohtainen lämmönjakokeskus sopii yhteen minkä tahansa energialähteen kanssa.

Huoneistokohtaiset EvoFlat lämmönjakokeskukset sisältävät kompaktin lämmönsiirtimen, paineohjatun ennakoivan virtaussäätimen vedenlämmittimelle ja paine-erosäätimen lämmitykselle.

Evoflat MSS

EvoFlat MSS on huoneistokohtainen lämmönjakokeskus, joka tuottaa sekoituspiiriä hyödyntäen lämmityksen ja lämpimän käyttöveden energiatehokkaasti. Keskus on erittäin toimiva lattialämmitysjärjestelmissä. Kytkennät lämpöpattereille tai paneelilämmittimille voidaan asentaa nopeasti, helposti ja edullisesti ennen sekoituspiiriä.

Evoflat FSS

EvoFlat FSS on suunniteltu järjestelmiin, joissa menoveden lämpötila on alhainen. Mukana tulee eristetty kotelo ja paine-erosäädin. Energiaa säästävä monitoiminen TPC(-M)-säätölaite ja tehokas lämmönsiirrin tuottavat lämmintä käyttövettä vähäisellä lämpöhäviöllä.

Ominaisuudet ja edut

Yhdistää uusimman teknologian ja kompaktin muotoilun sekä seuraavan sukupolven tehokkuuden, luotettavuuden ja suorituskyvyn

Helppo asentaa, käyttää ja pitää kunnossa

Loppukäyttäjä voi hallita energiankulutusta, asumismukavuutta ja kustannuksia

EvoFlat – tutustu asuntojen lämmityksen ja lämpimän käyttöveden evoluutioon

Esittelyvideo Danfossin huoneistokohtaisista Evoflat-lämmönjakokeskuksista. Asuntojen lämmityksen ja lämpimän käyttöveden evoluutio.

UKK

Yleinen toimivuus

Danfossin huoneistokohtaisten lämmönjakokeskusten EvoFlat järjestelmä koostuu huoneistokohtaisista lämmönjakokeskuksista ja yksinkertaisesta, keskitetystä lämmönlähteestä. EvoFlat keskus koostuu lämpimän käyttöveden lämmönsiirtimestä ja lämmityksen omavoimaisesta säätöventtiilistä

 

Pääasiallinen ero perinteisen lämmitysjärjestelmän ja hajautetun, huoneistokohtaista lämmönjakokeskusta käyttävän järjestelmän välillä on se, että hajautetuissa järjestelmissä lämpimän käyttöveden tuotanto on siirretty keskitetystä lämmönlähteestä (perinteiset järjestelmät) jokaisessa huoneistossa olevaan huoneistokohtaiseen lämmönjakokeskukseen. Perinteisissä järjestelmissä käytetään viittä nousulinjaa, hajautetuissa lämmitysjärjestelmissä kolmea nousulinjaa.

 

On olemassa kaksi tyypillistä ratkaisua, jotka riippuvat huoneiston lämmityslaitteista. Nämä ovat patterilämmitys ja lattialämmitys.

 

On olemassa kaksi tyypillistä ratkaisua, jotka riippuvat huoneiston lämmityslaitteista. Nämä ovat patterilämmitys ja lattialämmitys.

 

Hajautettujen järjestelmien päälämmönlähteinä voidaan käyttää öljyä, kaasua, puulämmitteistä varaajaa, kaukolämpöä, lämpöpumppuja tai näiden yhdistelmiä. Lisäksi järjestelmässä voidaan käyttää tukena aurinkoenergiaa. On tärkeää, että energialähde (-lähteet) kykenee/kykenevät tuottamaan riittävän menoveden lämpötilan, jotta jokaiseen huoneistoon sijoitetussa lämmönsiirtimessä saadaan tuotettua riittävän lämmintä käyttövettä. Lisäksi laitteisto sisältää puskurivaraajan.

 

Puskurivaraajan avulla vältetään kattilan polttimen tiheät käynnistymiset ja pysähtymiset. Tällä tavalla saadaan pidennettyä kattilan käyttöikää ja vähennettyä sen aiheuttamia haitallisia päästöjä. Puskurivaraaja varastoi myös riittävän määrän energiaa, mikä mahdollistaa välittömän tehon huoneistokohtaisiin alakeskuksiin kulutushuippujen aikana. Puskurivaraaja lämmitetään sitten haluttuun putkiston menoveden lämpötilaan. Periaatteessa puskurivaraajaa ei tarvita, jos huoneistojen määrä on suuri, sillä putkijärjestelmä ja isommat kattilat tarjoavat riittävästi puskurivolyymiä lämpimän käyttöveden kulutushuippuihin. Tarpeen määrittävä raja riippuu putkien ja kattilan tehosta, kuten edellä on kerrottu, mutta myös kattilan kuormituksesta.

 

Hajautettujen järjestelmien EvoFlat konseptissa lämmönsiirtimiä käytetään pääasiassa lämpimän käyttöveden tuottamiseen. Veden nopean lämmittämisen toimintaperiaate / virtausperiaate voidaan kuvata seuraavasti:

 • Lämmitysvesi kiertää levylämmönsiirtimen toisella puolella ja siirtää lämpöä toisella puolella virtaavaan kylmään veteen. Lämmitetty vesi johdetaan sitten suoraan paikallisiin lämminvesihanoihin.
 • Laitteen lämpimän käyttövesikapasiteetin säätämisessä käytetään erityisesti tätä tarkoitusta varten kehitettyä itsetoimivaa säätöventtiiliä, joka säätää levylämmönsiirtimen molemmin puolin tapahtuvaa virtausta.
 • Nopeissa vedenlämmittimissä voidaan käyttää erilaisilla säätöperiaatteilla varustettuja LKV-säätöventtiilejä, joilla on omat etunsa ja huonot puolensa.

Nämä venttiilit ryhmitellään yleensä seuraavasti: lämpötilaohjatut, paineohjatut, lämpötila- ja paineohjatut.

Danfoss tarjoaa kattavan tuotevalikoiman, joka sisältää erilaisia huoneistokohtaisia lämmönjakokeskuksia KAIKILLA ohjausperiaatteilla.

 • Legionellabakteerien vaaran pienentyminen
 • Parempi käyttömukavuus jatkuvasti korkean tuoton takia
 • Hyvin vähän tilaa vaativa asennus
 • Alhaiset paluulämpötilat, jotka parantavat kokonaistehokkuutta järjestelmissä, joissa on kondenssikattila, aurinkoenergiaa jne.
 • Toimii matalilla menoveden lämpötiloilla esim. 50–55°

Vaihtoehtona voidaan käyttää huoneistokohtaisia lämminvesivaraajia. Tämä ratkaisu ei kuitenkaan tarjoa samoja hyötyjä kuin virtausjärjestelmä. Varaajaratkaisua ei voida kuitenkaan poissulkea toimimattomana, ja se voidaan sisällyttää järjestelmään asiakkaan pyynnöstä.

 

 • Suoraan – ohjataan vain säätöventtiilillä ja vaihtoehtoisesti venttiilillä, jota säädetään ohjelmoitavalla huonetermostaatilla. Tätä periaatetta käytetään pääasiassa patterilämmityksessä ja syöttöjärjestelmissä, joissa painetaso on enintään PN10
 • Suoraan sekoituspiirillä – ohjataan säätöventtiilillä ja sekoituspiirillä. Tätä periaatetta käytetään pääasiassa lattialämmityksessä ja järjestelmissä, joiden painetaso on enintään PN10
 • Epäsuora – levylämmönsiirrin, jota ohjaa 2-tie termostaattinen venttiili, tai venttiili jota säädetään ohjelmoitavalla huonetermostaatilla. Tätä periaatetta käytetään pääasiassa lattialämmityksessä ja järjestelmissä, joiden painetaso on enintään PN16

Suunnittelu

Lämpimän käyttöveden tarvetta koskeva arvio on osa kokonaisarviointia, mistä syystä termi samanaikaisuuskerroin on oikea tässä yhteydessä. Lyhyesti sanottuna vain osaa kaikista hanapisteistä käytetään todellisuudessa, mikä perustuu 99,9 %:n luottamusväliin tilastollisessa todennäköisyydessä.

Lämpimän käyttöveden mitoitus tehdään Suomen rakennusmääräyskokoelman osan D1 mukaisesti. Poikkeamia voi esiintyä, jos huoneistossa esimerkiksi asuu henkilöitä, joiden kulutustottumukset eivät ole tyypillisiä.

Tästä syystä näiden kertoimien käytössä on huomioitava rakennuksen käyttötarkoitus.

EvoFlat mitoitustyökalussa voidaan valita seuraavat kertoimet: Lämpimän käyttöveden mitoitus tehdään Suomen rakennusmääräyskokoelman osan D1 mukaisesti.

Kokonaisvirtaus muodostuu lämmityskierron virtausnopeudesta ja vedenlämmittimien ensiösyötön virtausnopeudesta, jota pienennetään vastaavalla samanaikaisuuskertoimella, ja virtausnopeudesta, jolla kompensoidaan muut lämpöhäviöt.

 

Putkien koko määräytyy kunkin osuuden enimmäisvirtausnopeuksien perusteella. Valintakriteerit ovat yleensä tietty nopeus ja tietty painehäviö juoksumetriä kohden. Näkyvissä oleville putkille suositellaan yleensä v≤1 m/s ja <100 Pa/m, mutta kuiluissa peitettyinä olevat osuudet ja putket voidaan mitoittaa erilaisten kriteerien mukaan.

 

Kyllä, Danfossilla on ohjelmisto huoneistokohtaisten lämmönjakokeskusten mitoittamiseen. Sen nimi on EvoFlat mitoitustyökalu. Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä paikalliseen Danfoss myyntiyhtiön asiakaspalveluun.

 

Mitoitusta on tarkasteltava tapauskohtaisesti, koska varaajan ja kattilan kokoa / siirrinkokoa voidaan mukauttaa toisiinsa, jotta ne kattavat lämpimän käyttöveden ja lämmityksen tehovaatimukset. Varaajan tärkein ominaisuus on kattaa lämpimän käyttöveden kulutushuiput ja vähentää kattilan käynnistysten ja pysäytysten määrää, jolloin käyttö on taloudellisempaa. Varaaja on automaattinen valinta, jos muiden lämmönlähteiden tukena käytetään aurinkoenergiaa. Näissä tapauksissa mitoitetaan usein aurinkokerääjien alueen koko. Suosittelemme tekemään erilliset laskelmat.

 

 • Huoneistokohtaiset lämmönjakokeskukset voidaan asentaa sekä uusiin rakennuksiin että saneerauskohteisiin.
 • Järjestelmä on energianlähteestä riippumaton – kaasu, öljy, kaukolämpö, lämpöpumppu, biomassa tai aurinko.
 • Erilliset, oikeudenmukaiset, huoneistokohtaiset energialaskut ovat mahdollisia.
 • Järjestelmä mahdollistaa huoneistokohtaisen energiankulutuksen mittaamisen ja laskuttamisen.
 • Rakennus tarvitsee vain kolme nousulinjaa – kylmä vesi, lämmityksen meno ja paluu.
 • Yksikön asennus huoneistoon vaatii vain vähän tilaa – mahdollista integroida seinärakenteeseen.
 • Huoneistokohtainen lämpötilan säätö ja lämpimän käyttöveden tuotanto ovat mahdollisia.
 • Bakteeriton käyttöveden tuotanto tarpeen mukaan – minimoi legionellabakteerivaaran.
 • Parempi lämpimän käyttöveden mukavuus verrattuna perinteisiin kaasulla toimiviin vedenlämmittimiin (35–80 kW vastaan 22 kW)
 • Parempi energiatehokkuus kattilan tai kaukolämpöasennuksen paremman toiminta-alueen ja mahdollisimman alhaisten käyttölämpötilojen takia.
 • Pienempi lämpöhäviö putkistossa verrattuna perinteiseen ratkaisuun, koska lämpimän veden ja käyttöveden kiertojohtoa ei tarvita.
 • Yksinkertaisen tekniikan ansiosta minimaalinen huoneistokohtainen huoltotarve.
 • Suhteellisen turvallinen järjestelmä, koska sähköoikosulut ja kaasuvuodot eivät ole mahdollisia.
 • Soveltuu käytettäväksi kondensoivien kattiloiden ja aurinkoenergian kanssa järjestelmän alhaisten paluulämpötilojen ansiosta.

LKV-kiertoa suositellaan, jos yksikkö asennetaan etäälle lämminvesihanoista. Se lisää asiakkaiden mukavuutta lyhentämällä lämpimän veden odotusaikoja. LKV-uudelleenkiertosarjoja on saatavana lisävarusteina huoneistokohtaisiin lämmönjakokeskuksiin. Jos käytetään LKV-säätöventtiilejä ilman mekaanista vaihtoventtiilitoimintoa, on laskettava, voidaanko LKV-etusijan olettaa olevan käytössä (virtaustekninen etusija).

 • kun ΔpLKV < Δp lämmitys, keskuksessa voidaan olettaa olevan LKV-etusijan.
 • kun Δp LKV ≥ Δp lämmitys, LKV-etusijaa ei voida olettaa olevan

Asennus

Kesäohitus on käytettävissä NC LKV-säätölaitteissa – PM2+P, PTC2+P ja TPC+M. Termostaatin ohitusta (FVJR) suositellaan, jos laitteet asennetaan yli 2–3 metrin etäisyydelle päänousuputkista. Kesäaikana ohitus pitää tuloputket lämpiminä, mikä mahdollistaa lämpimän veden tulon hanoista ilman viiveitä. Se varmistaa parhaan mahdollisen tehon ja taloudellisuuden kesäaikana, kun lämmitysjärjestelmää ei juuri käytetä. Ohitus voidaan asentaa ennen energiamittaria tai sen jälkeen.

 

LKV-kiertojohtoa suositellaan, jos yksikkö asennetaan etäälle lämminvesihanoista. Se lisää asiakkaiden mukavuutta lyhentämällä lämpimän veden odotusaikoja. LKV-kiertojohtoja on saatavana lisävarusteina huoneistokohtaisiin lämmönjakokeskuksiin.

 

Virtauksen rajoittimen asentaminen LKV-menoputkeen on suositeltavaa, jotta voidaan taata suunnittelun mukainen virtaama.

 


Danfossin huoneistokohtainen lämmönjakokeskus voidaan asentaa kahdella eri tavalla:

 •  Yksikkö voidaan asentaa suoraan seinään (seinäasennuskonsepti)
 • Yksikkö voidaan asentaa seinään uppoasennuskoteloon (uppoasennuskonsepti)

Keskukset voidaan asentaa kuiluihin, mutta toista edellä mainituista konsepteista on silti aina käytettävä. Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä paikalliseen Danfoss myyntiyhtiön asiakaspalveluun.

Ei, se ei ole aina mahdollista. Noudata tarkasti asennusohjeita tai pyydä apua paikallisesta Danfoss-myyntitoimistosta.

 

Kyllä, se on mahdollista. Lisätietoa ja tukea saat ottamalla yhteyttä paikalliseen Danfoss myyntiyhtiön asiakaspalveluun.

Tuotteet

EvoFlat-sarjan tuotteiden nimet ovat seuraavat:

EvoFlat FSS 1/2/3 – kompakti ja helppokäyttöinen huoneistokohtainen lämmönjakokeskus patterilämmitykseen ja käyttöveden nopeaan lämmitykseen. Mukana tulee innovatiivinen, omavoimainen TPC – M -säätölaite lämmityksen ja LKV-lämpötilan ohjaukseen. Nimessä olevat numerot ilmoittavat HEX-tyypin:

 • tyyppi 1 on XB06H-1 26 (enintään 35 kW)
 • tyyppi 2 on XB06H-1 40 (enintään 35 kW)
 • tyyppi 3 on XB06H+ 60 (enintään 55 kW)

EvoFlat MSS 1/2/3 – on kompakti ja helppokäyttöinen huoneistokohtainen lämmönjakokeskus, joka tuottaa sekoituspiiriä hyödyntäen suoralämmityksen ja lämpimän käyttöveden. Mukana tulee innovatiivinen, omatoiminen TPC – M -säätölaite lämmityksen ja LKV-lämpötilan ohjaukseen. Nimessä olevat numerot ilmoittavat HEX-tyypin:

 • tyyppi 1 on XB06H-1 26 (enintään 35 kW)
 • tyyppi 2 on XB06H-1 40 (enintään 35 kW)
 • tyyppi 3 on XB06H+ 60 (enintään 55 kW)

Molemmat tuotetyypit antavat lämmitykseen jopa 15 kW.

 • Virtauksen toimilaite
 • Paine-erosäädin (HE + LKV)
 • Alueventtiili
 • Säätöventtiili, jossa termostaatti ja lämpötila-anturi
 • Ilmanpoistaja

 

 • Huonetermostaatti
 • Varoventtiili
 • Palloventtiili (60 mm)
 • Palloventtiili, jossa liitäntä painemittarille ¾” (120 mm)
 • Asennuskisko seinä-asennusta varten
 • Uppoasennuskotelo uppoasennus vaihtoehtoon, sis. asennuskiskon
 • Eristetty etukansi
 • Pienempi lämpöhäviö eristetyn kannen, eristetyn takalevyn ja keskuksen sisällä olevien pienempien säteilypintojen ansiosta.
 • Ei tarvetta liitäntöjen uudelleenkiristykseen kuljetuksen tai muun tärinän jälkeen uusien Click-fit-liitosten ansiosta.
 • Ei vuotovaaraa, luotettavia Click-fit-liitäntöjen ansiosta.
 • Korkeampi hyötysuhde, alhaisemmat paluulämpötilat ja pienemmät lämpö- ja painehäviöt MicroPlate-lämmönsiirtimien ansiosta.
 • Valmius alhaiseen syöttölämpötilaan
 • Innovatiivinen, energiaa säästävä, monitoiminen TPC(-M)-säätölaite ja tehokas lämmönsiirrin tuottavat lämmintä käyttövettä tarpeen mukaan ja eliminoivat siten lämpöhäviöt.
 • Putket ja lämmönsiirrin on valmistettu ruostumattomasta AISI 316 -teräksestä
 • Asennuksen vähimmäistilavaatimus
 • Uppoasennus vai seinälle asennus
 • Minimoi kalkkikerrostumat ja bakteerien muodostumisen

Patentoitu ennakointianturi nopeuttaa Danfossin AVTB venttiilin sulkeutumista ja suojaa lämmönsiirrintä ylikuumenemiselta ja kalkin muodostumiselta. Lämmönsiirrin jäähdyttää käyttöveden erittäin tehokkaasti, jolloin käyttö on erittäin taloudellista. Ennakointianturi ja AVTB venttiili toimivat myös ohituksena pitäen ensiöpuolen tuloputken lämpimänä. Tämä lyhentää odotusaikoja kesäaikaan, kun tarvetta huoneiston lämmitykselle ei juuri ole. Ennakointianturi auttaa varmistamaan tasaisen käyttöveden lämpötilan erilaisista kuormituksista, tulolämpötiloista ja paine-eroista huolimatta ilman, että venttiiliä tarvitsee säätää uudelleen.