Paine-ero- ja virtaussäätimet

  • Yleiskatsaus
  • Asiaan liittyvät tuotteet
Virtus-ratkaisu

Maksimoi lämmitys- ja jäähdytysverkostojen tehokkuus Danfossin uusilla älykkäillä, käyttövalmiilla paine- ja virtaussäätimillä

Danfoss kehitti uuden sarjan raskaaseen käyttöön tarkoitettuja paine-ero- ja virtaussäätimiä nimeltä Virtus. Ne on tarkoitettu kaikkiin ja erityisesti vaativiin kaukolämpö- ja kaukojäähdytysjärjestelmiin. Ne on suunniteltu käytettäviksi lämmön ja kylmän tuotannossa, verkostossa sekä lämmönjako/kylmänkeskuksissa Optimaalinen vesikierron tasapainotus ja täydellinen lämpötilan säätö ovat avain lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien tehokkuuden maksimointiin. Ne säästävät myös energiaa ja rahaa sekä lisäävät loppukäyttäjän mukavuutta.

Näin se toimii

Ajattelutapa miten kaukoenergiaverkostoja tasapainotetaan tai optimoidaan on muuttumassa. Uuden sukupolven älykkäät etähallittavat Virtus paine- ja virtaussäätimet varmistavat kaukolämpöverkoston tasapainotuksen ja parantavat sen toimivuutta Tämän lisäksi älykkäillä iNet- ja iSet-optimointitoiminnoilla energiaa säästyy vielä enemmän.

  • ΔT-optimointi: Minimissään 1% primäärienergian valmistuskustannusten pieneneminen jokaista lämpötilaeron 3K nousua kohti. 
  • Optimaalinen verkoston suunnittelu: vähentää investointikustannuksia jopa 17%. 
  • Energian hankinta ja jakelu: vähintään 27 %:n osuus uusiutuvia energianlähteitä tuottaa jopa 20 % vähennyksen maksimienergiaan ja yli 1,5 %:n vuotuiset energiansäästöt. 

Virtus-venttiilien tärkeimmät edut

Video: Danfossin Virtus -paine-erosäätimen asentaminen ja käyttöönotto

Asennus ja käyttöönotto

Katso uusien, kaukolämpö- ja kaukojäähdytysjärjestelmiin tarkoitettujen Virtus-paine-erosäätimien asennus- ja käyttöönottoanimaatio.

Virtus-lehtinen ja esite

Kaikki lisätiedot Virtus-säätimistä – Danfossin uudet älykkäät, käyttövalmiit paine- ja virtaussäätimet

Asiaan liittyvät tuotteet