Paine-ero-, virtaus- ja lämpötilasäätimet

  • Yleiskatsaus
  • Tuotevalikoima

Kun lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien kierron tasapainotus on kunnossa ja lämpötilaa säädetään tarkasti, verkosto toimii hyvällä hyötysuhteella. Lämmitysjärjestelmien säätötekniikan asiantuntijana tarjoamme kattavan valikoiman tuotteita ja integroituja ratkaisuja vaativimpiinkin kaukolämpöjärjestelmiin. Danfossin säätöratkaisut parantavat kaukolämpöjärjestelmien tehokkuutta ja takaavat käyttäjille viihtyisän sisäilmaston ja maksimoivat energiansäästöt.

Paine-erosäätimet huolehtivat kaukolämpöjärjestelmän kierron tasapainosta automaattisesti

Vesi virtaa verkostossa painehäviöperiaatteen mukaisesti. Jos järjestelmä on epätasapainossa, voimalaitosta lähimpinä olevien tilaajien painetaso on liian korkea

Paine-erosäätimillä voidaan pienentää verkoston tiettyjen osien paine-eroa (alueellinen säätö), kun säätimet asennetaan ennen kunkin rakennuksen järjestelmää tai ennen jokaista säätöventtiiliä. Kun paine-ero säädetään suositusarvoon, verkosto tasapainottuu automaattisesti ja dynaamisesti, jolloin kaikkien tilaajien vastaanottama virtaama on tasainen.

Verkoston tasapaino säilyy, vaikka verkostoa laajennettaisiinkin.

Verkostoa ei tarvitse myöskään tasapainottaa uudelleen, jos energian syötön suunta / paikka vaihtuu tai jos kulutustottumukset muuttuvat. Tällä tavalla energiatehokkuus ja käyttömukavuus paranevat.

Paine-erosäätimet estävät paine-eron vaihtelut ja takaavat optimaaliset toimintaolosuhteet

Muuttuvan virtauksen järjestelmissä paine-ero voi vaihdella voimakkaasti. Järjestelmä on usein mitoitettu alhaisimmalle järjestelmän paine-erolle. Tällöin säätöventtiili toimii pienemmällä säätöalueella, kun paine-ero on moninkertainen mitoitukseen nähden.

Kun painetaso on korkea, myös säätöventtiilin auktoriteetti pienenee, jolloin lämpötilansäätö on epätarkkaa. Tällöin laitteisto kuluu tarpeettomasti, ja paluulämpötila nousee, mikä vaikuttaa myös järjestelmän muihin venttiileihin.

Paine-erosäätimellä voidaan estää paineen vaihtelu kokonaan, jolloin säätöventtiilien ja järjestelmän paine-ero pysyy vakaana. Säätöventtiilien hyvät toimintaolosuhteet mahdollistavat entistä laadukkaamman ja tarkemman lämmönsäädön myös silloin, kun virtaama on pieni. Järjestelmissä ei esiinny paineiskuja tai paineen vaihteluita, ne eivät kavitoi.

Ominaisuudet ja edut

Estää paine-eron vaihtelut ja takaa optimaaliset toimintaolosuhteet ja tarkemman lämpötilan säädön

Korroosion-, kavitaation ja liankestäviä

Järjestelmissä ei esiinny paineiskuja tai paineen vaihteluita, ne eivät kavitoi.

Tuotevalikoima