Omavoimaiset termostaattiset säätöventtiilit

  • Yleiskatsaus
  • Työkalut ja sovellukset
  • UKK

Termostaattinen säätöventtiilit voivat vähentää lämpöhäviötä ja pienentää siten hiilidioksidipäästöjä energiatehokkuuden parantamiseksi. Viihtyisä sisäilmasto vaatii lämmitysjärjestelmältä tarkkaa lämpötilan säätöä. Säätimien optimaalinen toiminta edellyttää esimerkiksi hyvää säätösuhdetta ja nopeaa reagointia lämpimän käyttöveden syöttötarpeisiin.

Ratkaisut omakotitaloihin ja huoneistoihin 

Omakotitaloissa ja huoneistoissa termostaattisella lämpötilasäätimellä säädetään menoveden lämpötilaa nopeassa käyttöveden lämmityksessä sekä varaaja- ja lämmitysjärjestelmissä. Säätimet avautuvat ja sulkeutuvat nopeasti, joten kalkki ei pääse saostumaan lämmönsiirtimeen, ja järjestelmään asennettujen komponenttien käyttöikä on pitkä.

Nopeissa käyttöveden lämmitysjärjestelmissä, joiden menolämpötila ja paine-erot eivät juurikaan vaihtele, voidaan käyttää nopeasti reagoivia RAVI-säätimiä. Jos paine ero-on korkea (Suomessa 4 bar), suosittelemme käyttämään paine-erosäädintä. Suurempiin järjestelmiin soveltuvat erityisesti AVTQ- ja EHTP-säätimet, joissa on virtauskompensoitu lämpötilansäätö ja integroitu paine-erosäädin.

Ne reagoivat välittömästi vesihanan avaamiseen ja ylläpitävät matalan ja tasaisen paineen termostaattisen säätöventtiilin yli. Tällöin lämpötilansäätö on optimaalinen myös kun käyttöä ei ole. Nopeissa käyttöveden lämmitysjärjestelmissä ja lämmitysjärjestelmissä, joissa on isompi virtaama, voidaan käyttää AVTB-termostaatteja.

Lämmitys- ja ilmastointijärjestelmiin soveltuvat erityisesti Danfossin kohtalaisen nopeasti reagoivat RAVK-säätimet.  

Varaajajärjestelmiin ja kuumavesisäiliöratkaisuihin soveltuvat Danfossin termostaatit AVTB, RAVI / RAVK.

Ratkaisut asuin- ja liikerakennuksiin

Asuin- ja liikerakennuksiin tarkoitettuja termostaattisia lämpötilasäätimiä käytetään lämpimän käyttöveden järjestelmissä sekä kaukolämpöjärjestelmien paluuveden lämpötilan rajoittamisessa. 

Varaajajärjestelmiin ja kuumavesisäiliöratkaisuihin soveltuvat Danfossin termostaatit AVTB, AVT/VG, AFT/VFG2.

Joissakin järjestelmissä lämminvesisäiliöistä tai lämmitysjärjestelmistä johdettavan paluuveden lämpötilaa on rajoitettava, ettei se nouse liian korkeaksi. Lämpötilaa voidaan rajoittaa asentamalla FJV-tyypin lämpötilarajoitin varaajasta tai lämmitysjärjestelmästä tulevaan paluuputkeen. 

Yleensä termostaattisia lämpötilasäätimiä käytetään järjestelmissä, joissa menoveden lämpötila ei juurikaan vaihtele ja paine-ero on pieni. Jos paine-erovaihtelut ovat suuria, järjestelmään kannattaa asentaa paine-erosäädin.

Omavoimaiset termostaattiset säätöventtiilit ovat moduulirakenteisia ja niiden turvatoiminnot vastaavat DIN-standardeja. 

Ominaisuudet ja edut

Viihtyisä sisäilmasto vaatii lämmitysjärjestelmältä tarkkaa lämpötilan säätöä.

Kun lämpötilansäätö toimii optimaalisesti, myös lämpöhäviö pienenee ja hiilidioksidipäästöt vähenevät energiatehokkuuden parantamiseksi.

Venttiilin optimaalinen toiminta edellyttää esimerkiksi hyviä säätösuhdetta ja nopeaa reagointia lämpimän käyttöveden tarpeeseen.

Työkalut ja sovellukset

UKK

Lämpimän käyttöveden tuotannossa.

Venttiili avautuu kokonaan.

Venttiilityyppiä "VGs"

Rg5:llä (pronssi)

Se on 0,8 bar.

Siihen ei ole mitään rajoituksia. Anturi voidaan asettaa mihin tahansa asentoon.

Lämpötilaero suljetun ja täysin avoimen venttiilin välillä.

Lämpötilaero suljetun venttiilin ja Kv-mitoituksen välillä.

Venttiilikartio on painebalansoitu.