Sellu ja paperi

Hyvä tarkkuus ja energiasäästöä

Olipa tuotteena sanomalehtipaperi, hieno- ja erikoispaperit, puutuotteet, pakkausmateriaalit tai jokin muu paperituote, tarkkuus on avainasemassa. Hyvän tarkkuuden saavuttaminen jatkuvasti paperinlaadussa ja -viimeistelyssä vaatii paperikoneilta huipputeknisiä ohjausratkaisuja kokonaiskustannusten optimoimiseksi. Erinomainen tarkkuus ja puhtaus, joiden saavuttaminen on haastavaa raskaan teollisuuden ympäristöissä, ovat luonteenomaisia sellu- ja paperiteollisuudelle.  Alalla käytetään paljon energiaa ja vettä, joten energiatehokkuus on myös tärkeä kilpailukykytekijä.

Hallitsemalla pumppujen ja puhaltimien nopeutta tarkasti vaatimusten mukaisesti voidaan säästää merkittävästi energiaa paperikoneissa. Kehittynyt koneen ohjaus mahdollistaa prosessin ohjauksen parantamisen käyttämällä mittaus- ja valvontatietoja. Danfossin ratkaisuilla saadaan tarkka ja nopea ohjausvaste, joustava integrointi ohjausjärjestelmään, ja vankka ja tarkka moottorin ohjaus.

Paranna tehokkuutta ja vähennä vedenkulutusta ja käyttökustannuksia käyttämällä Danfossin ratkaisuja pumppujen, puhaltimien ja kuljettimien ohjaamiseen tehtaan eri osissa, selluasemalta ja sellunkuivaajalta materiaalinvalmisteluun ja sellunkeitosta ja vedenkäsittelylaitoksista paperinviimeistelyyn.

Hyvä pituusleikkurin tarkkuus vääntömomentin ja nopeuden ohjauksella

Jatkuva verkko-ohjaus ja pituusleikkurit ovat vaativimpia sovelluksia sellu- ja paperiteollisuudessa. Taajuusmuuttajien on kyettävä erittäin tarkkaan vääntömomentin ja nopeuden ohjaukseen laajalla alueella, joten vääntömomenttiresoluution on oltava riittävän suuri näihin raskaan teollisuuden sovelluksiin.

Saavuta tarkempi pituusleikkurin ohjaus ja siisti viimeistely oikeaan paikkaan sijoitetulla tarralla käyttämällä Danfossin ratkaisuja, jotka mitoittavat vääntömomenttialueen ja vaaditun resoluution luotettavasti. Tarkempi aukirullausasemien toiminta sekä tärkeiden paperirullien keskittämiseen ja liikuttamiseen käytettävien rullien asemointi. Tarkka vääntömomentin ohjaus estää paperin ja kääremateriaalin rypistymisen.

Hyödynnä Danfossin asiantuntemusta järjestelmänohjauksessa ja ohjausjärjestelmän manuaalisessa ohjaamisessa, taajuusmuuttajien mitoittamisessa, käyttöönotossa, kytkinlaitetietämyksessä ja yleisessä projektinhallinnassa varmistaaksesi koneensuunnittelun tai jälkiasennuksen onnistumisen paperitehtaalla.

Danfossilla asiantuntijasovellusneuvot ja elinkaarituki kuuluvat pakettiin. Tutustu etuihisi:

Jäteveden käsittely

Sellunvalmistukseen tarvitaan runsaasti vettä. Vedensyöttäminen sellu- ja paperiprosesseille ja paperitehtaan jätevesien käsittely vaatii suurta määrää taajuusmuuttajaohjattuja pumppuja.

Kemiallinen sellun delignifiointi voi ohjaamattomana päästää suuria määriä orgaanista materiaalia ympäristöön, erityisesti jokiin ja järviin. Jätevesi voi myös olla merkittävä saastuttaja, koska se sisältää sellupuusta irrotettua ligniiniä, sen biologinen hapenkulutus on suuri, siinä on liukenematonta orgaanista hiiltä sekä alkoholeja, kloraatteja, raskasmetalleja ja kelaatioaineita.

Jäteveden ympäristövaikutusten vähentäminen saavutetaan sulkemalla kierto ja kierrättämällä jäteveden mustalipeä sekä käyttämällä hellävaraisempia aineita sellunvalmistus- ja valkaisuprosesseissa. Nykyään sellutehtaat, erityisesti sulfiittitehtaat ovat energiaomavaraisia ja toimivat suljetun kierron periaatteella, eikä niistä pääse ympäristöön käytännössä lainkaan epäorgaanisia kemikaaleja.

Lisätietoja Danfossin tietotaidosta näiden prosessien optimoinnissa ja myös muilla aloilla:

Sovellukset

 • Perälaatikkopumppu
 • Vanunkirulla
 • Ohjausrulla/kitkarulla
 • Puristinosarullat
 • Kuivainrullat
 • Pinnoitusrullat
 • Kalenteri
 • Pope-rullain
 • Keskikäämi
 • Rullarauta
 • Aukirullain
 • Pituusleikkaimet