Kaivosala ja metallit

Kaivosala ja metallit

Sovellussuunnittelun tuki koko elinkaaren ajan

Väestönkasvun ja nopean kaupungistumisen seurauksena uutta infrastruktuuria ja kaivosalan tuottamia resursseja tarvitaan jatkuvasti. Tämä on hyvä uutinen kaivos- ja metallialoille. Kaivokset, mineraalinkäsittelylaitokset ja niihin liittyvät varastot ja satamalaitokset ovat kuitenkin haastavimpia ympäristöjä raskaan teollisuuden tuotannossa.

Toimintojen suuri kokoluokka tarkoittaa usein sitä, että taajuusmuuttajien ja moottorien väliin tarvitaan pitkiä kaapeleita. Danfossin taajuusmuuttajat on suunniteltu varmistamaan ongelmaton toiminta jopa 150 metrin pituisia suojattuja kaapeleita ja 300 metrin suojaamattomia kaapeleita käytettäessä. Koska tällaiset kaapelinpituudet eivät edellytä ylimääräisiä lähtösuodattimia, säästyy tilaa, asennusaikaa ja kustannuksia perinteisempiin taajuusmuuttajaratkaisuihin verrattuna.

Kaivokset sijaitsevat usein vaikeapääsyisillä syrjäisillä seuduilla, ankarissa ja pölyisissä ympäristöissä, joissa suuret lämpötilavaihtelut ovat yleisiä. Käyttöajan ja toiminnan optimoimisen kannalta on tärkeää, että asennettuna on oikeat laitteet ja pätevää tukea on helposti saatavilla. Huippuluokan huoltopalvelumme ja tukemme on käytettävissä 24/7 riippumatta kohteen sijainnista.

Metallit

Metallien tuotannossa kierrätys- ja valmistusalat edellyttävät hyvää turvallisuutta ja suorituskykyä vaativissa olosuhteissa.

Danfossilla on monipuolisia ratkaisuja energiatehokkaaseen toimintaan valimoihin, tehtaisiin, raskaille kuormille ja suurta vääntömomenttia tarvitseviin sovelluksiin, joissa tarkkuus on tärkeää. 

Rauta-, teräs-, alumiini-, kupari- ja kevytmetallisovelluksissa Danfossin ratkaisujen käyttökohteita ovat mm. ruiskuvalu, ekstruusio, taonta ja syväveto.

Älykäs lämmönhallinta ja kompaktit koteloinnit

Suosittu käytäntö on asentaa taajuusmuuttajia suhteellisen puhtaisiin, paineistettuihin ja ilmastoituihin kytkinhuoneisiin ja alikeskuksiin. Se muodostaa kuitenkin haasteita, sillä lämpökuormien käsittelyyn voidaan tarvita suuria ja kalliita ilmastointijärjestelmiä. Tehokkaiden VLT®-taajuusmuuttajien ja nestejäähdytettyjen VACON®-taajuusmuuttajien ainutlaatuisen takakanavajäähdytyssuunnittelun ansiosta lämpökuormat ovat pienempiä, jolloin voidaan käyttää pienempiä ja edullisempia ilmastointijärjestelmiä.

Käyttöajan optimointia ja taajuusmuuttajan käyttöiän maksimointia ajatellen kannattaa asentaa ankariin olosuhteisin suunniteltu taajuusmuuttaja. Danfossin taajuusmuuttajat ovat kompakteja mutta vankkoja, ja niiden energiatehokkuus on hyvä ja tehohäviöt pieniä. Pinnoitetuilla piirilevyillä varustetut taajuusmuuttajat toimivat luotettavasti vuosikymmeniä haastavissa olosuhteissa ja mahdollistavat merkittävät säästöt ylläpito- ja kokonaiskustannuksissa. Modulaariset keskijännitteen taajuusmuuttajat on suunniteltu erityisen luotettaviksi ankarissa ympäristöissä.

Danfossin ratkaisuja on saatavilla kaikkiin kaivosalan ja käsittelylaitteiden sovelluksiin peittoamaan haasteet ja säästämään kustannuksia.

 • Syöttölaitteet
 • Lietepumput
 • Syklonisyötepumput
 • Kaivosjätepumput
 • Vaahdotuskennot
 • Kaivosten vedenpoistopumput
 • Kaivosten ilmanvaihtopuhaltimet
 • Lisäilmanvaihtopuhaltimet
 • Tehostinpuhaltimet
 • Murskaimet
 • Täryseulat
 • Kaivurit
 • Kasaajat
 • Palautuskuljettimet
 • Laivanlastauslaitteet
 • Raakamateriaalin syöttökuljettimet
 • Lajittelupaikat
 • Vaunujen purkukuljettimet
 • Ruuvikuljettimet
 • Pitkät maanpäälliset siirtokuljettimet
 • Ruiskuvalu
 • Ekstruusio
 • Taonta
 • Levyjen ja putkien muodostaminen
 • Syväveto
 • Jauhatus
 • Hitsaus
 • Lämpökäsittely

Tutustu Danfossin investointi- ja käyttökustannusten optimointiratkaisuihin kaivosalalla, mineraalienkäsittelyssä ja metallialalla: