Vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän dynaaminen tasapainotus

Mitä tarkoittaa dynaaminen tasapainotus?

Toisin kuin staattisessa tasapainotuksessa, dynaamisessa tasapainotuksessa otetaan huomioon myös osakuormatilanteet. Käyttämällä dynaamisia säätöventtiilejä tai paineesta riippumattomia patteriventtiilejä, patterin tai piirin paine-ero voidaan pitää vakiona koko rakennuksessa - kaikissa kuormitusolosuhteissa.Oikea virtaama saavutetaan myös osakuormalla tai vaihtuvan kuorman olosuhteissa – tästä tulee nimi dynaaminen tasapainotus.

Vaikka järjestelmä on suunniteltu täydelle kuormalle, kuten staattisessa tasapainotuksessa, riittävä lämpöjohtoveden virtaama varmistetaan myös osakuormaolosuhteissa. Tämä tarkoittaa, että lämmitysjärjestelmä säästää huomattavasti enemmän energiaa vuoden ympäri lämmitystarpeiden muuttuessa. Virtausääniä, joita syntyy usein staattisen tasapainotuksen järjestelmissä, ei esiinny dynaamisessa tasapainotuksessa.

Tämä on tapauskohtaista. Esimerkiksi isommissa kerrostaloissa ja erikoisemmissa rakennuksissa tämä tasapainotusvaihtoehto on ainoa järkevä vaihtoehto, koska staattinen tasapainotus ei ole tässä järjestelmän koon vuoksi kovin tarkoituksenmukaista. Dynaaminen myös energiatehokkaampi kuin staattinen tapa. Dynaamisen tasapainotuksen komponenttien kustannukset ovat kuitenkin korkeammat, koska järjestelmä vaatii silloin paineesta riippumattomia venttiileitä.

Hinta-laatusuhteeltaan staattinen tasapainotus on siis omakoti- ja paritalojen ykkösvaihtoehto, sillä esiasetetut termostaattiset patteriventtiilit ovat usein jo valmiina.

Tasapainotus voidaan suorittaa nopeasti ja kustannustehokkaasti yksinkertaisella "uudelleenlaskulla" (esim. Danfoss Installer App -sovelluksella). Sama koskee lattialämmitystä, sillä tällaisten järjestelmien hitaus tarkoittaa, että dynaamisella tasapainotuksella ei saavuteta niin merkittäviä etuja. Patterilämmitysjärjestelmissä sitä vastoin automaattisen ja dynaamisen tasapainotuksen yhdistelmä tuottaa yleensä parhaan tuloksen.

Energiansäästöpotentiaalin lisäämiseksi suurissa järjestelmissä kannattaa investoida laadukkaisiin venttiileihin, kuten digitaalisiin toimilaitteisiin, joiden avulla lämmitysjärjestelmä voidaan integroida rakennusautomaatiojärjestelmään.

Sopivia komponentteja vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän dynaamiseen tasapainotukseen ovat paineesta riippumattomat patteriventtiilit, kuten Danfoss tyyppi RA-DV yhdistettynä mekaanisiin patteritermostaatteihin, kuten RA2000; elektroniset patteritermostaatit, kuten Danfoss AllyTM ; ja linjasäätöventtiilit, kuten Danfoss ASV-PV ja partneriventtiili ASV-BD.

Lattialämmitysratkaisuissa suosittelemme lattialämmitysjakotukin asentamista IconTM-ohjauksella ja Danfoss AB-PM linjasätöventtiiliä jokaisen jakotukin eteen.

Lämpimän käyttöveden järjestelmissä suosittelemme lämpimän käyttöveden MTCV  -linjasäätöventtiiliä (lämpötilasta riippuen). Näiden avulla järjestelmä toimii energiatehokkaammin. Lisäksi varmistetaan käyttäjien turvallisuus legionellaa ja liian kuuman veden lämpötilan aiheuttamaan loukkaantumisriskiä vastaan.

Aiheeseen liittyvät tuotteet

;