Vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän tasapainotuksen perusteet ja tavat

Yli 80 % kaikista olemassa olevista lämmitysjärjestelmistä antaa viitteitä optimoinnin tarpeellisuudesta. Vesikiertoisen järjestelmän tasapainotuksella varmistetaan, että virtaus jakautuu optimaalisesti lämmitysjärjestelmässä, mikä puolestaan tarkoittaa, että oikea määrä vettä on saatavilla oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Puhuttaessa virtauksen optimaalisesta jakautumisesta, kyse ei ole vain sopivien komponenttien käyttämisestä, vaan se edellyttää myös hyvää lämmitysjärjestelmän tuntemusta. Lämmitysjärjestelmä on analysoitava, laskettava, säädettävä ja optimoitava.

Vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän tasapainotus on yksi tärkeimmistä toimenpiteistä lämmitysjärjestelmien optimoinnissa. Huolimatta siitä, että asiantuntijat ovat tietoisia tästä toimenpiteestä, voi olla silti haastavaa nähdä selkeitä eroja – staattisen, dynaamisen ja automaattisen tasapainotuksen – välillä. Tämä johtuu siitä, että selkeää terminologiaa ei ole kehitetty ja yksittäisiä nimityksiä käytetään siksi epäjohdonmukaisesti. Tässä artikkelissa saat yleiskatsauksen vesikiertoisen tasapainotuksen vaihtoehdoista.

Katso infografiikka

Vesikiertoisen järjestelmän tasapainotuksella varmistetaan, että vesi jakautuu oikein lämmitysjärjestelmässä. Päätavoitteena on käyttää lämmityspiirin vettä optimaalisesti.

Huonekohtaisen lämpötilan ja sen säädön mahdollistamiseksi tulee jokaisessa patterissa käyttää esiasetettuja patteriventtiilejä lämmitysjärjestelmän virtaamien yksilölliseen säätelyyn. Esiasetus varmistaa, että jokaiseen patteriin tai lämmityspiiriin tulee vain sen verran lämmittävää vettä, kuin halutun huonelämpötilan saavuttamiseksi tarvitaan.

Ensin on päätettävä, mikä tasapainotusvaihtoehto – staattinen vai dynaaminen – on järkevä kyseiselle lämmitysjärjestelmälle, sillä automaattinen järjestelmä täydentää molempia tai toimii vaihtoehtona.

Omakotitaloissa lattialämmityksen, staattinen tasapainotus yhdistettynä huonelämpötilaan perustuvaan automaattiseen virtauksen säätöön, antaa parhaat tulokset johtuen järjestelmän hitaudesta. Tätä varten tarvittavat komponentit on helppo jälkiasentaa.

 

Yksi- tai monikerroksisten rakennusten  patterilämmitysjärjestelmiin sen sijaan dynaamisen tasapainotuksen ja automaation yhdistelmä tarjoaa suurimman optimointipotentiaalin, niin uusissa kuin olemassa olevissa rakennuksissa. Tämä ratkaisu on optimaalinen ja mahdollistaa huoneiston käyttäjän erilaisen lämmitys ohjaukset(esim.viikko-ohjelma).

 

Suurissa järjestelmissä, joissa on yli 20 patteria tai lämmityspiiriä, pattereissa tai nousuputkissa olisi suositeltavaa  käyttää paineesta riippumattomia venttiileitä, muutoin ei voida taata, että lämpötilapohjainen automaattinen ohjaus toimii halutulla tavalla.

heating system

Kuinka lisätä lämmitysjärjestelmien energiatehokkuutta

Kun vaihdat maakaasusta kaukolämpöön tai lämpöpumppuun, on joitakin asioita, joita sinun tulee ottaa huomioon. Tutustu infografiikkaan, jossa on 3 vinkkiä onnistuneeseen lämmönlähteen vaihtoon.