R22-udfasning


Montrealprotokollen omhandler udfasningen af HCFC-kølemidler, hvoraf R22 er det vigtigste. I Europa er udfasningen af R22 allerede gennemført, mens USA stopper med at bruge R22 i 2020. I u-landene startede udfasningen i 2015 og afsluttes i 2030.

I forbindelse med overholdelsen af tidsfristerne kan kunderne vælge en nybygnings- eller udskiftningsstrategi for at imødekomme indførelsen af R22-erstatninger.

Danfoss anbefaler "nybygning" for R22-erstatninger som den mest økonomiske og miljøvenlige løsning på lang sigt.

Generelle anbefalinger for udfasning af R22

Generelt anbefaler Danfoss at erstatte R22-anlæg med nye ved hjælp af alternative kølemidler.

Hovedargumenterne for at bygge nye anlæg er:

  • Nye anlægs højere pålidelighed
  • Højere effektivitet/større energibesparelser
  • Lavere vedligeholdelsesomkostninger/garanti på anlægget
  • Reduceret CO₂-aftryk

Hvis du imidlertid er nødt til at bruge drop-in-erstatninger for R22, kan du her finde nogle anbefalinger til, hvad du kan gøre. Danfoss påtager sig dog intet ansvar i tilfælde af funktionssvigt i anlæg med drop-in-kølemidler.

Opnå R22-fri drift

I forbindelse med overholdelsen af opfyldelsesfristen for lovkravene kan operatørerne vælge en nybygnings- eller udskiftningsstrategi for at imødekomme indførelsen af R22-erstatninger. 

Danfoss anbefaler investering i et nyt anlæg, der er særligt konstrueret til R22-erstatninger, som den mest økonomiske og miljøvenlige løsning på lang sigt. 

Alternativt kan eksisterende anlæg eftermonteres med hermetiske kompressorer og regulatorer, der kan køre med R22-erstatninger efter en række modifikationer og kontroller for at sikre systempålideligheden:

Opnå R22-fri drift

I forbindelse med overholdelsen af opfyldelsesfristen for lovkravene kan operatørerne vælge en nybygnings- eller udskiftningsstrategi for at imødekomme indførelsen af R22-erstatninger. 

Danfoss anbefaler investering i et nyt anlæg, der er særligt konstrueret til R22-erstatninger, som den mest økonomiske og miljøvenlige løsning på lang sigt. 

Alternativt kan eksisterende anlæg eftermonteres med hermetiske kompressorer og regulatorer, der kan køre med R22-erstatninger efter en række modifikationer og kontroller for at sikre systempålideligheden:

Global R22-nedtælling

Montrealprotokollen har igangsat nye drøftelser om R22-erstatninger. Dette tekniske dokument giver et overblik over sammensætningen af og egenskaberne for eksisterende kølemidler, herunder R22-erstatninger.

Global R22-nedtælling

Montrealprotokollen har igangsat nye drøftelser om R22-erstatninger. Dette tekniske dokument giver et overblik over sammensætningen af og egenskaberne for eksisterende kølemidler, herunder R22-erstatninger.