DrivePro® usluge poboljšavaju bezbednost snabdevanja toplotnom energijom za 49.000 stanova u Gljivicama

sreda, 17. april 2024.
Gradska toplana PEC Gliwice
Pogledajte video da biste saznali više o efikasnoj gradskoj toplani u Gljivicama

POLJSKA: Gradska toplana PEC (Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.) zadovoljava potrebe čitavog grada Gljivice vezano za isporuku centralnog grejanja i potrošne tople vode. PEC Gliwice opslužuje 49.000 stambenih jedinica, što čini 62% ukupnog broja stanova u gradu, kao i brojne javne institucije, industrijske ili komunalne, i komercijalne objekte.

Gradska toplana u Gljivicama opslužuje prostranu grejnu mrežu od 235 kilometara i obuhvata naprednu tehničku infrastrukturu. Infrastruktura za proizvodnju toplote se sastoji od dva kotlovska postrojenja na ugalj, dva kotlovska postrojenja na gas, pumpne stanice za cirkulaciju vode, elektrostatskih precipitatora, postrojenja za odsumporavanje i postrojenja za denitrifikaciju.

Da bi se smanjila potrošnja energije i produžio radni vek mašina. PEC je instalirao VACON® pretvarače kompanije Danfoss kako bi se kontrolisao rad ventilatora, pumpi i transportera.

Da bi se osigurao neprekidan ispravan rad ovih pretvarača, kompanija Neisa, ovlašćeni partner kompanije Danfoss, obavlja redovne revizije.

Dva čoveka iz kompanije Neise sprovode procenu na lokaciji

Izazov: Efikasno i bezbedno gradsko grejanje

Najveći izazov u radu toplane PEC Gliwice je pružanje bezbedne i ekološke toplote za zgrade u Gljivicama.

Tokom grejne sezone je najbitnije osigurati bezbednu distribuciju, te je neophodno da tehnička infrastruktura bude pouzdana. Nesmetani rad različitih komponenti je moguć jedino uz redovne revizije. Osim toga, inspekcije se moraju vršiti tokom letnjih meseci, kada je potražnja za uslugama toplane PEC Gliwice manja nego u drugim periodima godine.

Istovremeno, ova gradska toplana nastoji da postigne klimatsku neutralnost. Osim investiranja u obnovljivu energiju, fokus je i na smanjenju potrošnje energije motora pumpi, ventilatora i transportera.

Preko 49.000 stanova u Gljivicama i mnoge javne institucije, industrijska postrojenja, obrazovne ustanove, kao i komunalni i komercijalni objekti svakodnevno koriste toplotu koju proizvodi, prenosi i distribuira toplana PEC Gliwice.

Kšištof Šalinski, Predsednik kompanije PEC Gliwice Sp. z o.o
Neisa sprovodi procenu na lokaciji

Rešenje: Upravljanje rizicima uz redovne inspekcije

Da bi se osigurao pouzdan rad pretvarača, kompanija Neisa, ovlašćeni partner kompanije Danfoss Drives, obavlja redovne DrivePro® Site Assessment revizije. Kompanija sa sedištem u Tihom vrši inspekcije tokom letnjih meseci, vodeći računa o potrebama gradske toplane i stanovnika grada.

Tokom svake inspekcije, stručnjaci kompanije Neisa procenjuju tehničko stanje pretvarača kako bi analizirali rizike od mogućih kvarova. Na osnovu prikupljenih podataka, stručnjaci vrše popravke. 

Međutim, aktivnosti kompanije Neisa se ne fokusiraju samo na trenutne popravke i održavanje. Prilikom svake inspekcije, stručnjaci procenjuju da li postoji rizik od nastanka tehničkih problema ili smanjenja performansi u bliskoj budućnosti, i na osnovu toga pripremaju listu preporuka za zamenu opreme ili njenih delova, na duži period. Preporuke kompanije Neisa su rangirane po hitnosti. Na taj način, toplana u Gljivicama ima vremena da se pripremi i proceni koje su to popravke koje bi stručnjaci trebalo da obave prilikom sledećeg preventivnog servisa kako bi se sprečili budući kvarovi.

Cikličnim inspekcijama se dobijaju neophodne informacije o stanju infrastrukture, što omogućava toplani PEC Gliwice da pripremi raspored servisiranja, kao i da planira održavanja opreme. Aktivnosti servisiranja i održavanja se obavljaju i tokom perioda male potrebe za grejanjem, čime se smanjuje rizik od kvara i osigurava optimalan rad u tom ključnom periodu. Revizorski podaci se koriste i za izbor opreme koju je potrebno nadograditi.

Korišćenjem pravilno programiranih pretvarača promenljive brzine, PEC Gliwice smanjuje potrošnju energije svojih pumpi, transportera i ventilatora, čime se približava klimatskoj neutralnosti. 

Zahvaljujući redovnom održavanju i popravkama, PEC Gliwice ima kompletan skup neophodnih informacija o infrastrukturi. Na taj način može da održava vrhunske performanse – na primer, postepenim nadogradnjama pretvarača. Ova nadogradnja uključuje frekventne pretvarače izabrane za određenu primenu sa odgovarajućim komunikacionim protokolima ili ulaznim i izlaznim karticama.

Mihal Mihulec, Izvršni direktor kompanije Neisa
Kšištof Šalinski i Marćin Drozdovski iz toplane PEC Gliwice i Mihal Mihulec iz kompanije Neisa stoje ispred zgrade PEC
Kšištof Šalinski i Marćin Drozdovski iz toplane PEC Gliwice i Mihal Mihulec iz kompanije Neisa

Rezultat: Optimalna efikasnost i dug radni vek

Regulacijom pomoću frekventnih pretvarača se smanjuje potrošnja energije električnih motora za čak 40%. Redovne DrivePro® Site Assessment revizije koje sprovodi kompanija Neisa pomažu da sistemski parametri budu uvek pravilno podešeni kako bi se održala optimalna efikasnost.  

Osim što poboljšavaju energetsku efikasnost, ove redovne provere takođe mogu da utiču na to da radni vek mašina bude duži. Konstantnim praćenjem i optimizacijom radnih parametara pretvarača štite se mašine od mogućeg preopterećenja i kratkih spojeva, kao i od pregrevanja. Takođe, smanjuje se struja za meko punjenje, što omogućava nesmetano pokretanje opreme.

Ukratko, gradska toplana PEC Gliwice radi na VACON® pretvarače koji regulišu rad pumpi, ventilatora i motora transportera. Ovi pretvarači smanjuju količinu energije koju troše ovi motori, a i produžavaju njihov radni vek tako što smanjuju rizik od preopterećenja ili prenapona. Stručnjaci iz kompanije Neisa, ovlašćenog servisnog partnera kompanije Danfoss Drives, osiguravaju da VACON® pretvarači rade optimalno iz godine u godinu.

Sa takvom politikom za preventivno održavanje i informacijama o stanju opreme, možemo da održimo visoku pouzdanost rada opreme tokom grejne sezone.

Kšištof Šalinski, Predsednik kompanije PEC Gliwice Sp. z o.o

Istražite proizvode

Uskoro...

Uskoro...

Istražite DrivePro® Lifecycle Services na delu

  • if (isSmallPicture) { Postrojenje Rothes CoRDe; } else if (isBigColumns) { Postrojenje Rothes CoRDe } else { Postrojenje Rothes CoRDe }
    DrivePro® Lifecycle Services obezbeđuju maksimalno vreme rada za Rothes CoRDe

    ŠKOTSKA: Postrojenje Rothes CoRDe predstavlja postrojenje za proizvodnju električne i toplotne energije (CHP) koje pogon dobija iz biomase, a maksimalno vreme rada postigli su zahvaljujući nekoliko DrivePro® Lifecycle Services, usluga tokom čitavog životnog ciklusa proizvoda.