DrivePro® Lifecycle Services obezbeđuju maksimalno vreme rada za Rothes CoRDe

ponedeljak, 09. oktobar 2023.

ŠKOTSKA: Postrojenje Rothes CoRDe predstavlja postrojenje za proizvodnju toplotne i električne energije (CHP) koje pogon dobija iz biomase, a koje se nalazi u Rotesu, u Spejsajdu, u Škotskoj. Postrojenje godišnje kao gorivo potroši 115 000 tona vlažnog taloga (ostataka destilacije) iz lokalnih destilerija viskija i 60 000 tona nezagađenog drveta, te proizvede 7,2 MW, a to je jednako snabdevanju električnom energijom 9 000 domova.

U sklopu projekta po sistemu ključ u ruke koji je omogućila kompanija Aalborg Energie Technik a/s, postrojenje se za nesmetano funkcionisanje oslanja na jedinice frekventnih pretvarača 100 VLT® AutomationDrive FC 302 kompanije Danfoss. Od presudne je važnosti da se ovi pretvarači redovno servisiraju i održavaju kako bi se povećali pouzdanost i učinak.

Postrojenje Rothes CoRDe
Red frekventnih pretvarača VLT AutomationDrive FC 302 u postrojenju Rothes CoRDe
Zasluge za sliku: Aalborg Energie Technik a/s

Izazov: Naučiti koji je status frekventnih pretvarača

Budući da je inžinjerima postrojenja bilo potrebno da dobiju pregled trenutnog statusa pretvarača na licu mesta, pozvali su servisnog partnera u programu Danfoss Drives DrivePro®, kompaniju Greenville IDC, da obave procenu lokacije DrivePro® Site Assessment.

„Izvesno vreme već sarađujemo sa postrojenjem Rothes CoRDe i bila nam je potrebna procena lokacije u pogledu njihovog kompleta pretvarača koja bi nam olakšala da im održimo optimalni učinak“, objasnio je Stiven Braun, regionalni menadžer kompanije Greenville IDC. „Takođe smo morali da obavimo hitnu popravku velikog pretvarača od 110 kW VLT® AutomationDrive FC 302. Popravili smo pretvarač koji je bio u kvaru i sad je on rezerva, a to znači da je postrojenje pokriveno ukoliko ubuduće bude još nekih problema“.

Program DrivePro® Site Assessment omogućio je lak način upravljanja montiranom bazom frekventnih pretvarača postrojenja Rothes CoRDe, kao i planiranje za budućnost. Detaljni pregled sproveden na svim frekventnim pretvaračima na licu mesta omogućio je servisnom timu da stekne jasan uvid u trenutno stanje frekventnih pretvarača, te da proceni buduće potrebe održavanja.

„Procena na lokaciji nam je omogućila da pružimo savet u vezi rezervnih delova, da napravimo program preventivnog održavanja i da ponudimo tehničku podršku u slučaju kvara“, rekao je Stiven Braun iz kompanije Greenville. „Ubrzo nakon što smo sve ovo uradili, frekventni pretvarač od 22 kW montiran na industrijski ventilator je otkazao i mogli smo da ga zamenimo istog dana, uz neznatne smetnje ili ometanja“.

DrivePro partner koristi aplikaciju DrivePro na tabletu

Rešenje: DrivePro® Retrofit usred praznika

Kao dodatak pregledu na lokaciji, Greenville IDC je primenio uslugu DrivePro® Retrofit koja omogućava da se zamena frekventnih pretvarača koji su pri kraju svog veka trajanja zakaže dosta unapred, čime se obezbeđuje maksimalno vreme rada. DrivePro® Retrofit takođe povećava ukupni učinak i energetsku efikasnost frekventnih pretvarača jer se zastareli frekventni pretvarači menjaju najnovijom tehnologijom dostupnom kod kompanije Danfoss Drives i njenih partnera.

Kako bi se prednosti koje pruža DrivePro® Retrofit iskoristile na najbolji mogući način, planirano je isključenje postrojenja radi preventivnog održavanja, na četiri dana u julu, kada je većina zaposlenih na odmoru. Isključivanje je omogućilo kompaniji Greenville da izdvoji datoteke sa parametrima pretvarača, prouči istoriju alarmiranja, proveri da li je montaža svakog pretvarača bila ispravna i u skladu sa preporukama kompanije Danfoss, kao i da ažurira softver pretvarača na najnoviju verziju.

Postrojenje Rothes CoRDe u Rotesu, u Spejsajdu, u Škotskoj
Zasluge za sliku: Aalborg Energie Technik a/s

Ishod: Bezbrižnost kada se radi o postrojenju Rothes CoRDe

Poboljšanja koja donose Danfoss proizvodi i usluge, a koje obezbeđuje DrivePro® servisni partner Greenville IDC, pomažu postrojenju Rothes CoRDe da održi svoju vodeću poziciju u sektoru zaštite životne sredine.

Temelje paketa DrivePro® Site Assessment i DrivePro® Retrofit čine neuporedivo znanje, pravovremene isporuke rezervnih delova i izuzetna usluga. Međutim, možda je najvažnije to što pružaju bezbrižnost upravnicima postrojenja, uz strategiju održavanja i upravljanje punim životnim ciklusom frekventnih pretvarača.

Istražite proizvode

Uskoro...

Uskoro...

Istražite DrivePro® Lifecycle Services na delu

  • if (isSmallPicture) { Postrojenje Rothes CoRDe; } else if (isBigColumns) { Postrojenje Rothes CoRDe } else { Postrojenje Rothes CoRDe }
    DrivePro® Lifecycle Services obezbeđuju maksimalno vreme rada za Rothes CoRDe

    ŠKOTSKA: Postrojenje Rothes CoRDe predstavlja postrojenje za proizvodnju električne i toplotne energije (CHP) koje pogon dobija iz biomase, a maksimalno vreme rada postigli su zahvaljujući nekoliko DrivePro® Lifecycle Services, usluga tokom čitavog životnog ciklusa proizvoda.