Prvi trajekt na svetu na iC7-Marine pogon: Aurora Botnia

sreda, 03. april 2024.

FINSKA: Hibridno-električni trajekt Aurora Botnia kojim upravlja kompanija Wasaline je prvi brod na svetu koji pogone Danfoss iC7 frekventni pretvarači velike snage hlađeni vodom. RoPax trajekt saobraća između Vasa u Finskoj i Umea u Švedskoj. Opremljen je hibridno-električnim pogonskim sistemom na brodu, koji je implementirala kompanija WE Tech Solutions. Ovaj sistem kombinuje motore sa baterijama od 2,2 MWh. Koristi hibridnu tehnologiju sa niskim emisijama, zajedno sa četiri velika sistema za akumuliranje energije litijum-jonskih baterija koja podržavaju generisanje energije. Ovaj sistem je već smanjio emisije CO2 na ruti trajekta, a korišćenjem biogasa će se emisije smanjiti još više.

Električni motori, pogonski sistem i funkcionalnost vezana za mrežu kontrolišu se iC7-Marine frekventnim pretvaračima i pretvaračima snage, pružajući najvišu energetsku efikasnost i najmanje moguće emisije.

Wasaline trajekt
Wasaline trajekt na otvorenim vodama
Wasaline trajekt sa bočne strane

Izazov: Hibridno-električni RoPax trajekt

Ovaj Wasaline trajekt je odabran kao pilot studija slučaja za Danfoss Drives seriju iC7, sa ciljem izgradnje visokoekološkog broda. Novi brod je dizajniran tako da radi na kombinaciji baterijske energije, tečnog prirodnog gasa (LNG), pa čak i biogasa. Trajekt Aurora Botnia je izgrađen tako da bude potpuno u skladu sa ciljem smanjenja emisije štetnih gasova do 2030. koji je odredila Međunarodna pomorska organizacija, kao i sa predstojećim EU paketom Fit for 55, zbog čega se smatra pravim timskim igračem u održivom transportu.

Da bi se osigurao najviši stepen energetske efikasnosti, uspostavljena je jedinstvena saradnja u finskoj pomorskoj industriji između kompanija WE Tech Solutions, VEO i Danfoss Drives.

Sam trajekt je izgrađen primenom najsavremenije LNG (tečni prirodni gas) / baterijske-električne hibridne tehnologije koristeći iC7-Marine i iC7-Hybrid module hlađene vodom. Ovaj ekološki pristup je dodatno poboljšan naprednim pogonskim sistemima upravljanja, kao i sistemima za klimatizaciju, hlađenje i pumpanje koji koriste VACON® 100 frekventne pretvarače, takođe kompanije Danfoss.

Danfoss radnik u mašinskoj sobi

Rešenje: Besprekorno uklapanje

Kompanija Danfoss Drives je jedna od mnogih kompanija koje su radile na obezbeđivanju i omogućavanju najsavremenije tehnologije na trajektu. Kroz blisku saradnju sa integratorom sistema WE Tech, kompanija Danfoss je obezbedila frekventne pretvarače naizmenične struje i pretvarače snage kako bi upotpunila hibridni pogonski sistem. Zahvaljujući pristupu kompanije Danfoss Drives koji podrazumeva univerzalnu kompatibilnost komponenti, iC7-Marine i iC7-Hybrid modeli se besprekorno uklapaju u bilo koji operativni sistem drugih dobavljača, čime se osigurava neometana integracija i instalacija.

Wasaline sa prednje strane

Rezultat: Manje buke, manje emisija

Kada se približava luci, Aurora Botnia prelazi na baterijsko napajanje. Ovo osigurava nultu emisiju dok brod plovi u luci. Kada se usidri, trajekt se priključuje na električnu mrežu na obali preko sistema za napajanje na kopnu, što omogućava punjenje baterija. Danfoss pretvarači snage osiguravaju besprekorno usklađivanje energetske mreže trajekta sa napajanjem na kopnu u pogledu napona i frekvencije. Na taj način se isključuje potreba za generisanjem električne energije pomoću generatora na trajektu i osigurava ekološki prihvatljivij rad.

Wasaline sa zadnje strane

Prediktivno održavanje za vrhunske performanse

Koristeći kombinaciju serije iC7 i VACON® 100 frekventnih pretvarača, kompanija Danfoss je razvila sistem koji omogućava prediktivno održavanje kako bi se poboljšala pouzdanost u radu. Sveobuhvatni sistem za daljinski nadzor povezuje Danfoss frekventne pretvarače naizmenične struje, obezbeđujući veću pouzdanost u radu tako što unapred predviđa potrebe za održavanjem. Sistem takođe omogućava nadogradnje i održiva poboljšanja, dodatno poboljšavajući performanse opreme.

iC7-Marine frekventni pretvarač

iC7-Marine frekventni pretvarači

iC7-Marine frekventni pretvarači regulišu dva pogonska motora od 6 MW i dva lučna potisnika od 1,5 MW. 

iC7-Automation frekventni pretvarač

iC7-Hybrid pretvarač snage

iC7-Hybrid pretvarači napona podržavaju četiri interfejsa za akumulisanje energije baterije od 1,5 MW.

Povezane studije slučaja