Kako daljinsko grejanje može ubrzati proces održivog grejanja

utorak, 13. avgust 2019.

U Decembru 2018. godine na snagu je stupila revidirana Direktiva Evropske Unije o obnovljivim izvorima energije 2018/2001 / EU. Nova Direktiva ima za cilj da se fosilna goriva konstantno zamenjuju održivim izvorima energije. Ovo je izazov za snabdevanje grejanjem i hlađenjem, koje čini polovinu energije koju trošimo i koja se i do 75% oslanja na fosilna goriva.

Daljinsko grejanje može igrati ključnu ulogu u prevazilaženju ovog izazova i stvaranju budućeg sistema grejanja, kombinujući energetsku efikasnost i obnovljivu energiju. Daljinske energetske mreže lokalno snabdevaju zgrade lokalnim izvorima energije i mogu da iskoriste višak toplote koja bi se inače izgubila, na primer u industrijskim procesima i supermarketima. Daljinske energetske mreže smanjiće troškove za ceo energetski sistem integrisanjem obnovljive energije, recikliranjem lokalne toplote i hladnoće skladištenjem viška obnovljive električne energije u obliku toplote. Skladištenje toplote je 100 puta jeftinije od skladištenja električne energije.

Danas se u Evropi samo 9% potražnje za grejanjem obezbeđuje iz sistema daljinskog grejanja. Postoji ogroman potencijal za širenje upotrebe daljinskog grejanja kao jednog od najefikasnijih, najodrživih i najpouzdanijih sistema za snabdevanje energijom.


U mnogim zemljama obnovljivi izvori energije igraju sve dominantniju ulogu u daljinskim energetskim mrežama. Daljinsko grejanje može da koristi bilo koji izvor energije koji možete da zamislite - solarnu i energiju vetra, višak toplote iz termoelektrana, industrijskih postrojenja ili spalionica, biomasa, geotermalnu energiju, energiju hidroelektrana…