Oslobodite inteligenciju iz Vašeg pretvarača

utorak, 22. oktobar 2019.

Prediktivno održavanje i održavanje zasnovano na stanju sistema pomoću inteligentnih pretvarača

Ako želite da upotrebite neiskorišćeni potencijal u svojim inteligentnim sistemima, znate da dodatna inteligencija često podrazumeva dodavanje više komponenti, senzora i povećava složenost samog sistema. Danfossovi inteligentni pretvarači mogu da se ponašaju kao najpametniji IoT senzor bez povećanja složenosti. Naši inteligentni frekventni pretvarači prikupljaju podatke iz više izvora korišćenjem unutrašnjih i spoljašnjih senzora, pri čemu koriste inteligentna rešenja da bi stvorili dragocene uvide u stanje sistema i poslali podatke na oblak ili lokalni sistem, tako da se mogu proslediti tamo gde je to potrebno. Naši pretvarači rade sa svakom platformom i aplikacijom, omogućavajući prediktivno održavanje koje povećava performanse, efikasnost i vreme rada, a istovremeno smanjuju kompleksnost.

Otvoreno povezivanje

Naši pretvarači nude otvoreno povezivanje sa svim standardnim komunikacionim tehnologijama - horizontalnim i vertikalnim - od oblaka do poslovnih sistema.

Inteligenicija na periferiji sistema

Obrada podataka na periferiji omogućava našim pretvaračima da donose odluku u skoro-pa-realnom vremenu u blizini vaše periferne opreme. Ovo smanjuje potrebu za dodatnom spoljnom obradom i senzorima.

Oblak i periferija rade zajedno

Omogućujemo da oblak i periferija rade zajedno, osiguravajući da dobijete najbolje od oba sveta. Analiza na periferiji sistema čini prave podatke dostupnim i korisnim za analizu na oblaku, lokalnom sistemu za skladištenje podataka ili sistemu za automatizaciju.

Veća sigurnost podataka

Primenom inteligentnih rešenja u blizini izvora podataka i obrade podataka na periferiji, inteligentni pretvarači povećavaju zaštitu podataka. Oni izbegavaju prenos neobrađenih podataka na oblak, lokalni sistem za skladištenje podataka ili sistem za automatizaciju, što smanjuje količinu podataka koja je u opasnosti od presretanja ili razotkrivanja.

Smanjena ulaganja

Možete koristite pretvarače kao pametna čvorišta za spoljašnje senzore, poput vibracionih i senzora pritiska, kako bi omogućili praćenje sistema na bazi stanja i kontrolu procesa. Kako vam je potreban samo jedan pretvarač da biste stvorili čvorište, možete izbeći trošak za dodatne senzore i  mrežne prolaze.

Niži trošak obrade podataka

Striming i obradata podataka na oblaku može biti skupa. Raspodela inteligencije i obrada podataka na periferiji znači da možete slati prethodno obrađene podatke, što smanjuje potrebu za velikim protokom i pojednostavlja analizu podataka na oblaku.

Otvoreno i nezavisno

Naši pretvarači rade sa bilo kojim tipom motora, bez obzira da li je u pitanju induktivni motor, motor sa stalnim magnetima ili reluktantni motor. Imate slobodu da izaberete tip motora koji najbolje odgovara Vašoj aplikaciji. I moći ćete  da pogonite motor uz maksimalnu efikasnost i performanse.

Oslobodite inteligenciju iz Vašeg pretvarača

Oslobodite svu snagu Industriskog IOT-a pomoću inteligentnih pretvarača kompanije Danfoss. Oni ne samo da optimizuju performanse, već Vam jednostavno omogućavaju dodavanje prediktivnog održavanja i održavanja na osnovu stanja sistema.

Pogledajte Video Više informacija