Storitve DrivePro® izboljšajo varnost oskrbe s toploto za 49.000 stanovanj v mestu Gliwice

sreda, 17. april 2024
Toplarna PEC Gliwice
Predvajajte videoposnetek in se seznanite z učinkovito toplarno v mestu Gliwice

POLJSKA: Toplarna PEC (Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o.) zadovoljuje potrebe centralnega ogrevanja in oskrbe s toplo vodo v mestu Gliwice. PEC Gliwice oskrbuje 49.000 stanovanjskih enot, kar je 62 % vseh stanovanj v mestu, ter številne javne ustanove, industrijske ali storitvene in trgovske objekte.

Toplarna v mestu Gliwice oskrbuje obsežno 235-kilometrsko toplotno omrežje, ki vključuje napredno tehnično infrastrukturo. Infrastrukturo za proizvodnjo toplote sestavljajo dve kotlovnici na premog, dve plinski kotlovnici, črpališče obtočne vode, elektrostatični filtri, obrati za denitrifikacijo.

Za zmanjšanje porabe energije in podaljšanje življenjske dobe strojev. Podjetje PEC je za nadzor delovanja ventilatorjev, črpalk in tekočih trakov, namestilo frekvenčne pretvornike VACON® podjetja Danfoss.

Da bi zagotovili stalno pravilno delovanje teh frekvenčnih pretvornikov, Danfossovo pooblaščeno partnersko podjetje Neisa izvaja redne revizije.

Dva uslužbenca podjetja Neisa izvajata Site Assessment (ocenjevanje lokacije)

Izziv: Učinkovito in varno ogrevanje mesta

Največji izziv v obratovanju podjetja PEC Gliwice je zagotavljanje varne in okolju prijazne toplote za stavbe v mestu Gliwice.

Varnost distribucije v kurilni sezoni je ključnega pomena, zato je pomembno, da je tehnična infrastruktura zanesljiva. Le redne revizije lahko zagotovijo brezhibno delovanje različnih komponent. Poleg tega je treba preglede izvajati v poletnih mesecih, ko je povpraševanje po storitvah podjetja PEC Gliwice manjše kot v drugih letnih časih.

Hkrati si toplarna prizadeva doseči podnebno nevtralnost. Poleg naložb v obnovljive vire energije se osredotoča tudi na zmanjšanje porabe energije pri motorjih črpalk, ventilatorjih in tekočih trakovih.

Toploto, ki jo proizvaja, prenaša in distribuira podjetje PEC Gliwice, vsakodnevno uporablja več kot 49 000 stanovanj v mestu Gliwice ter številne javne ustanove, industrijski obrati, izobraževalne ustanove ter storitveni in trgovski objekti.

Krzysztof Szalinski, Predsednik podjetja PEC Gliwice Sp. z o.o
Podjetje Neisa izvaja Site Assessment (ocenjevanje lokacije)

Rešitev: Upravljanje tveganj z rednimi pregledi

Da bi zagotovili zanesljivo delovanje frekvenčnih pretvornikov, pooblaščeni partner Danfoss Drives Neisa, izvaja redne revizije DrivePro® Site Assessment. Podjetje iz Tychyja opravlja preglede v poletnih mesecih, pri čemer upošteva potrebe toplarne in prebivalcev mesta.

Med vsakim pregledom strokovnjaki podjetja Neisa ocenijo tehnično stanje frekvenčnih pretvornikov in analizirajo tveganja zaradi neupoštevanja potenciala okvare. Na podlagi zbranih podatkov strokovnjaki opravijo ustrezna popravila. 

Vendar pa se dejavnosti podjetja Neisa ne osredotočajo le na tekoča popravila in vzdrževanje. Strokovnjaki ob vsakem pregledu ocenijo, ali lahko v bližnji prihodnosti pride do tehničnih težav ali zmanjšanja učinkovitosti, in na podlagi tega pripravijo seznam priporočil za dolgoročno zamenjavo opreme ali njenih delov. Priporočila podjetja Neisa so razvrščena glede na stopnjo nujnosti. Tako ima toplarna Gliwice čas, da se pripravi in oceni, katera popravila morajo strokovnjaki opraviti na naslednjem preventivnem servisu, da bi preprečili okvare v prihodnosti.

Ciklični pregledi zagotavljajo potrebne informacije o stanju infrastrukture, kar podjetju PEC Gliwice omogoča pripravo urnika servisiranja in načrtovanje vzdrževanja opreme. Servis in vzdrževanje se izvajata tudi v obdobjih z nizkim povpraševanjem po ogrevanju, da se zmanjša tveganje okvare in zagotovi optimalno delovanje v tem ključnem obdobju. Revizijski podatki se uporabljajo tudi za izbor opreme, ki jo je treba nadgraditi.

Z uporabo pravilno programiranih frekvenčnih pretvornikov s spremenljivo hitrostjo, podjetje PEC Gliwice zmanjša porabo energije svojih črpalk, tekočih trakov in ventilatorjev ter se tako približa podnebni nevtralnosti. 

Zahvaljujoč rednemu vzdrževanju in popravilom ima podjetje PEC Gliwice popoln nabor potrebnih informacij o infrastrukturi. Tako lahko ohranja svojo vrhunsko zmogljivost - na primer z zaporedno nadgradnjo frekvenčnih pretvornikov. Ta nadgradnja vključuje frekvenčne pretvornike, izbrane za določeno aplikacijo z ustreznimi komunikacijskimi protokoli ali vhodnimi in izhodnimi karticami.

Michal Michulec, Generalni direktor v podjetju Neisa
Krzysztof Szalinski in Marcin Drosdowsky iz PEC Gliwice ter Michal Michulec iz Neise pred stavbo PEC
Krzysztof Szalinski in Marcin Drosdowsky iz podjetja PEC Gliwice ter Michal Michulec iz podjetja Neisa

Rezultat: Optimalna učinkovitost in dolga življenjska doba

Regulacija s frekvenčnimi pretvorniki zmanjša porabo energije elektromotorjev za do 40 %. Redne revizije DrivePro® Site Assessment, ki jih izvaja podjetje Neisa, pomagajo zagotoviti, da so parametri sistema vedno pravilno nastavljeni za ohranjanje optimalne učinkovitosti.  

Z rednimi pregledi se lahko poleg izboljšanja energetske učinkovitosti podaljša tudi življenjska doba strojev. Stalno spremljanje in optimizacija parametrov delovanja frekvenčnega pretvornika ščiti stroje pred morebitnimi preobremenitvami in kratkimi stiki, kakor tudi pred pregrevanjem. Zmanjša tudi zagonski tok, kar omogoča nemoten zagon opreme.

Če povzamemo, toplarno PEC Gliwice napajajo frekvenčni pretvorniki VACON®, ki uravnavajo delovanje motorjev črpalk, ventilatorjev in tekočih trakov. Frekvenčni pretvorniki zmanjšujejo porabo energije teh motorjev in podaljšujejo njihovo življenjsko dobo, saj zmanjšujejo tveganje preobremenitev ali napetostnih sunkov. Strokovnjaki iz podjetja Neisa, pooblaščenega servisnega partnerja podjetja Danfoss Drives, zagotavljajo, da frekvenčni pretvorniki VACON® delujejo optimalno iz leta v leto.

S takšno politiko preventivnega vzdrževanja in pridobljenim znanjem o stanju opreme, lahko ohranimo visoko zanesljivost delovanja opreme skozi celotno ogrevalno sezono.

Krzysztof Szalinski, Predsednik podjetja PEC Gliwice Sp. z o.o

Raziščite naše izdelke

Prihaja kmalu ...

Prihaja kmalu ...

Raziščite storitve DrivePro® Lifecycle Services

  • if (isSmallPicture) { Obrat Rothes CoRDe; } else if (isBigColumns) { Obrat Rothes CoRDe } else { Obrat Rothes CoRDe }
    Storitve DrivePro® Lifecycle Services zagotavljajo najdaljši čas obratovanja za Rothes CoRDe

    ŠKOTSKA: obrat Rothes CoRDe, obrat za soproizvodnjo toplote in električne energije na biomaso (CHP), je zagotovil maksimalni čas obratovanja zahvaljujoč številnim storitvam DrivePro® Lifecycle Services.