Služby DrivePro® zvyšujú bezpečnosť dodávok tepla pre 49 000 bytov v Gliwiciach

streda 17. apríla 2024
Tepláreň PEC Gliwice
Pozrite si video a dozviete sa viac o efektívnej teplárni v Gliwiciach

POĽSKO: Teplárenská spoločnosť PEC (Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.) zabezpečuje potreby centrálneho vykurovania a teplej vody v celom meste Gliwice. PEC Gliwice obsluhuje 49 000 bytových jednotiek, čo predstavuje 62 % bytov v meste, ako aj množstvo verejných inštitúcií, priemyselných a obchodných prevádzok a komerčných služieb.

Tepláreň v Gliwiciach obsluhuje rozsiahlu 235-kilometrovú tepelnú sieť a buduje modernú technickú infraštruktúru. Infraštruktúra na výrobu tepla pozostáva z dvoch uhoľných kotolní, dvoch plynových kotolní, čerpacej stanice obehovej vody, elektrostatických odlučovačov, a odsírovacích a denitrifikačných zariadení.

To všetko v snahe o zníženie spotreby energie a predĺženie životnosti strojov. Spoločnosť PEC nainštalovala frekvenčné meniče VACON® od spoločnosti Danfoss na riadenie prevádzky ventilátorov, čerpadiel a dopravníkov.

Na zabezpečenie nepretržitej a náležitej prevádzky týchto frekvenčných meničov vykonáva autorizovaný partner spoločnosti Danfoss, spoločnosť Neisa, pravidelné audity.

Dvaja pracovníci zo spoločnosti Neisa vykonávajú audit Site Assessment

Výzva: Efektívne a bezpečné vykurovanie mesta

Najväčšou výzvou v činnosti spoločnosti PEC Gliwice je zabezpečiť bezpečné a ekologické teplo pre budovy v Gliwiciach.

Bezpečnosť distribúcie počas vykurovacej sezóny je veľmi dôležitá, preto je nevyhnutné, aby bola technická infraštruktúra spoľahlivá. Iba pravidelné audity dokážu zaručiť bezporuchovú prevádzku jednotlivých komponentov. Okrem toho je potrebné vykonávať kontroly v letných mesiacoch, keď je dopyt po službách spoločnosti PEC Gliwice nižší ako v iných ročných obdobiach.

Tepláreň sa zároveň snaží dosiahnuť klimatickú neutralitu. Okrem investícií do obnoviteľných zdrojov energie sa zameriava aj na znižovanie spotreby energie motorov čerpadiel, ventilátorov a dopravníkov.

Systémové teplo, ktoré vyrába, prenáša a distribuuje spoločnosť PEC Gliwice, denne využíva viac ako 49 000 bytov a mnoho verejných inštitúcií, priemyselných závodov, vzdelávacích zariadení, ako aj zariadení na poskytovanie služieb a obchodov.

Krzysztof Szalinski, Prezident spoločnosti PEC Gliwice Sp. z o.o
Spoločnosť Neisa vykonáva audit Site Assessment

Riešenie: Riadenie rizík s pravidelnými kontrolami

Na zabezpečenie spoľahlivej prevádzky pohonov vykonáva autorizovaný partner spoločnosti Danfoss Drives, spoločnosť Neisa, pravidelné audity DrivePro® Site Assessment. Spoločnosť so sídlom v Tychách vykonáva kontroly v letných mesiacoch s ohľadom na potreby teplárne aj obyvateľov mesta.

Počas každej kontroly odborníci spoločnosti Neisa posudzujú technický stav pohonov s cieľom analyzovať riziká potenciálnej poruchy. Na základe zozbieraných údajov špecialisti vykonávajú opravy. 

Činnosť spoločnosti Neisa sa však nezameriava len na bežné opravy a údržbu. Pri každej kontrole odborníci posúdia, či v dohľadnej budúcnosti môže hroziť riziko technických problémov alebo poklesu výkonnosti, a na základe toho vypracujú zoznam odporúčaní na výmenu zariadenia alebo jeho častí v dlhodobejšom horizonte. Odporúčania spoločnosti Neisa sú klasifikované podľa naliehavosti. Tepláreň Gliwice tak má čas pripraviť sa a posúdiť, ktoré opravy by mali odborníci vykonať pri najbližšej preventívnej prehliadke, aby sa predišlo budúcim poruchám.

Cyklické kontroly poskytujú potrebné informácie o stave infraštruktúry, ktoré spoločnosti PEC Gliwice umožňujú pripraviť plán servisu, ako aj plánovanie údržby zariadení. Servisné a údržbové činnosti sa vykonávajú aj v obdobiach nízkeho dopytu po vykurovaní, aby sa znížilo riziko poruchy a zabezpečila optimálna prevádzka v kľúčovom období. Údaje z auditu sa používajú aj na výber zariadení, ktoré je potrebné modernizovať.

Používaním správne naprogramovaných pohonov s premenlivými otáčkami spoločnosť PEC Gliwice znižuje spotrebu energie svojich čerpadiel, dopravníkov a ventilátorov, čím sa približuje ku klimatickej neutralite. 

Vďaka pravidelnej údržbe a opravám má PEC Gliwice k dispozícii kompletný súbor nevyhnutných informácií o infraštruktúre. Vďaka tomu si dokáže udržať svoj špičkový výkon – napríklad postupnou modernizáciou frekvenčných meničov. Táto modernizácia zahŕňa frekvenčné meniče zvolené pre konkrétnu aplikáciu so správnymi komunikačnými protokolmi alebo vstupnými a výstupnými kartami.

Michal Michulec, Generálny riaditeľ spoločnosti Neisa
Krzysztof Szalinski a Marcin Drosdowsky z PEC Gliwice a Michal Michulec zo spoločnosti Neisa stoja pred budovou PEC
Krzysztof Szalinski a Marcin Drosdowsky z PEC Gliwice a Michal Michulec zo spoločnosť Neisa

Výsledok: Optimálna účinnosť a dlhá životnosť

Regulácia pomocou frekvenčných meničov znižuje spotrebu energie elektromotorov až o 40 %. Pravidelné audity DrivePro® Site Assessment spoločnosti Neisa pomáhajú zabezpečiť, aby boli parametre systému vždy správne nastavené v záujme zachovania optimálnej účinnosti.  

Okrem zvýšenia energetickej účinnosti dokážu tieto pravidelné kontroly zlepšiť aj životnosť strojov. Neustále monitorovanie a optimalizácia prevádzkových parametrov frekvenčného meniča chráni stroje pred možným preťažením a skratom, ako aj prehriatím. Znižuje tiež nábehový prúd, čo umožňuje plynulé uvádzanie do prevádzky.

Tepláreň PEC Gliwice je poháňaná frekvenčnými meničmi VACON®, ktoré regulujú prevádzku motorov čerpadiel, ventilátorov a dopravníkov. Frekvenčné meniče znižujú spotrebu energie týchto motorov a predlžujú ich životnosť tým, že znižujú riziko preťaženia alebo prúdových rázov. Odborníci zo spoločnosti Neisa, autorizovaného servisného partnera spoločnosti Danfoss Drives, zabezpečujú optimálnu prevádzku frekvenčných meničov VACON® rok čo rok.

Vďaka takejto politike preventívnej údržby a získavaným poznatkom o stave zariadení dokáže udržať vysokú spoľahlivosť prevádzky vybavenia počas celej vykurovacej sezóny.

Krzysztof Szalinski, Prezident spoločnosti PEC Gliwice Sp. z o.o

Preskúmajte výrobky

Už čoskoro...

Už čoskoro...

Preskúmajte služby DrivePro® Lifecycle Service v akcii

Už čoskoro...

Už čoskoro...