Najzaujímavejšie novinky a informácie z odboru chladenia

  • Nové a vyvíjajúce sa predpisy o chladivách môžu spôsobiť, že udržať si prehľad o súčasných trendoch bude výzvou a spôsobiť neistotu. Danfoss sa zaviazal poskytovať vám tie najlepšie a najnovšie informácie, aby ste sa mohli s istotou rozhodovať o chladivách, ktoré používate s našimi produktmi a v aplikáciách HVACR.
  • V záujme zachovania najvyššej úrovne bezpečnosti IT sa dôrazne odporúča, aby bol systém-manažér (monitoring) vždy plne aktualizovaný na najnovšiu dostupnú verziu softvéru vydanú spoločnosťou Danfoss.
  • Hľadáte vysoko kvalitné, odolné a udržateľné polohermetické piestové kompresory? Naše rozmanité produktové portfólio zahŕňa rad kompresorov, vrátane vzduchom chladených a plynom chladených modelov, kompresorov pre chladivá a uhľovodíky s nízkym GWP, rovnako ako produkty pre transkritický a podkritický CO2 a mnoho ďalšieho.
  • Nové Danfoss ADAP-KOOL® riešenie regulácie chladiacich vitrín pre aplikácie potravinárskeho chladenia znižuje náklady a uľahčuje ovládanie o ďalšiu úroveň s aplikáciou pre smartfón, ktorá zjednodušuje návrh, inštaláciu, servis a použitie. Riešenie obsahuje štyri nové produkty: novú platformu regulátorov chladiacich vitrín, elektrický expanzný ventil, snímač tlaku a snímač teploty – všetko navrhnuté ako optimálne riešenie.
  • Od samostatných až po plne spravované riešenia, rad ovládačov pre chladiarne Optyma™ umožňuje jednoduchú inštaláciu, jednoduché nastavenie a úsporu energie pre existujúce a nové chladiarne. Pre optimálnu ochranu predmetov podliehajúcich skaze poskytujú ovládače monitorovanie teploty HACCP v kombinácii s riešeniami Danfoss IoT.
  • Uvedenie nových kondenzačných jednotiek Optyma™ a kompresorov MTZ / NTZ – zároveň s úspešnou certifikáciou ventilov a ďalších komponentov v roku 2020 - znamená, že Danfoss má najširšie portfólio riešení pripravených pre A2L a kompatibilných s chladivami R1234yf, R454C a R455A.
  • Termostatický expanzný ventil Danfoss TD1, postavený na základe presnej regulácie prehriatia, teraz obsahuje udržateľnejšiu kapiláru z nehrdzavejúcej ocele a snímaciu žiarovku
  • Danfoss Cool Update vás uisťuje, že máte vždy aktuálne informácie o najnovších inováciách a technických aktualizáciách v oblasti komerčných a priemyselných chladiacich produktov a riešení od Danfoss Climate Solutions.