Svetový deň vody

utorok 22. marca 2022

Procesy čistenia vody a odpadových vôd predstavujú 25-40 % nákladov na elektrickú energiu v obciach.

Danfoss Drives pomáha zvýšiť účinnosť čerpadiel v systémoch odpadových vôd o 15-30 % a znížiť náklady na údržbu.

4 % celosvetovej spotreby elektrickej energie pripadá na čistenie vody a odpadových vôd.

Čističky vody a odpadových vôd sú vo všeobecnosti najväčšími spotrebiteľmi elektrickej energie v mestách. Vysoká spotreba energie súvisí s energeticky náročnými procesmi a nepretržitým prevádzkovým cyklom - 24 hodín denne, 365 dní v roku.

Ako môžeme pomocou technológií znížiť náklady a podporiť životné prostredie?