Zmiernenie nedostatku vody? Existuje riešenie

pondelok 29. marca 2021
The hidden solutions for limiting water scarcity

Naším cieľom je nakladať s vodou oveľa inteligentnejším spôsobom. Kľúčom je zmierniť príčiny nedostatku vody namiesto toho, aby sme vytvárali nové vodné zariadenia. Využitie "skrytých vodných zdrojov" sa ukazuje ako oveľa lacnejšie riešenie ako vytváranie nových.

 

Zmena klinatu a jej dopady zapríčiňujú stále narastajúce problémy s nedostatkom vody. Najnovšie štatistiky tvrdia, že 2 miliardy ľudí po celom svete sa stretávajú s vážnym nedostatkom vody a 4 miliardy ľudí čelí nedostatku vody. Riešením boja proti nedostatku vody je zapojenie holistického uvažovania ako o povodí, tak o vodnom cykle. Zapojenie poľnohospodárskeho priemyslu, miest a domácností, tradičnej priemyselnej výroby aj poskytovateľov energie – títo všetci odoberajú vodu z rovnakých vodných zdrojov.

V mnohých prípadoch sa ukázalo, že je v tomto ohľade veľmi ťažké pracovať naprieč rôznymi sektormi. Dobrou správou je, že v každom jednotlivom sektore prebieha neustály vývoj inteligentných riešení tohto problému, ktoré sú väčšinou založené na digitálnych koncepciách.

Využívajme dostupné zdroje inteligentnejším spôsobom

V poľnohospodárstve, ktoré v celosvetovom meradle predstavuje 70% celkovej spotreby sladkej vody, sa uplatňuje rad nových vývojových inovácií, ktoré inteligentnejšie využívajú dostupnú vodu.

Medzi tieto inovácie patrí:

  • účinnejšie metódy obmedzujúce odparovanie vody, keď sa zavlažuje pole;
  • veľmi pokročilé satelitné ovládanie zavlažovacích systémov, ktoré pracuje s ohľadom na predpoveď počasia, stav rastu plodín, typ pôdy atď. Vďaka tomu sa maximálne využije dostupná voda.

Čoby popredný výrobca vidí spoločnosť Danfoss sľubnú budúcnosť v narastajúcom používaní rekvenčních meničov (FM), ktoré umožňujú ovládateľnosť potrebnú k inteligentnému využívaniu našich obmedzených vodných zdrojov. Menič Danfoss VLT® AQUA Drive a snímače tlaku sú produkty účelovo vyrobené pre toto odvetvie.

Skrytý zdroj vody

V mestách a pre domácnosti sa vynakladá mnoho investícií na zabezpečenie zásobovania vodou, na ktorej sme všetci závislí. Tieto investície môžu byť kapitálovo veľmi náročné. Súčasne sa odhaduje, že viac ako 30% všetkých čistých globálnych vôd vyprodukovaných pre použitie v domácnostiach / mestách uniká - najnižšia nameraná hodnota úniku je 5% a najvyššia približne 80%.

Únik je podľa typu väčšinou rozdeľovaný do 3 podskupín:

  1. Únik v pozadí (malé úniky zo spojov)
  2. Neohlásený únik (únik z malých trhlín)
  3. Hlásený únik (únik vody je viditeľný)

Hlásený únik tvorií obvykle menej ako 20% celkového úniku

Na základe prieskumov vykonaných na Novom Zélande bolo preukázané, že viditeľné úniky, ako sú úniky veľkými trhlinami, nie sú zodpovedné za väčšinu stratenej vody. V skutočnosti s "hláseným únikom" súvisí menej ako 20% strát. Tieto úniky sú zvyčajne zastavené počas niekoľkých hodín, zatiaľ čo zvyšné dva typy únikov nie sú odhalené a prebiehajú neustále, a to aj po dobu rokov.

Priemerné zníženie úniku o 38%

Úniky zo spojov a neohlásené úniky je možné znížiť buď výmenou potrubia, alebo zavedením riadenia tlakových zón. Výmena potrubia je samozrejme veľmi nákladné riešenie, zatiaľ čo riadenie tlakových zón sa ukázalo ako cenovo výhodný a veľmi efektívny spôsob ako obmedziť únik vody. Základným princípom je rozdelenie mestského vodovodného systému do tlakových zón, inštalácia tlakového čerpadla (skladajúceho sa z čerpadla, FM a snímača tlaku) do každej tlakovej zóny tak, aby fungovalo na čo najnižší tlak. Štatistiky zo 112 prípadov využitia riadenia tlakových zón v 10 rôznych krajinách ukazujú, že v priemere sa dosiahlo zníženie únikov o 38%, spolu so znížením spotrebovanej energie o 20 - 40% a znížením nových únikov o viac ako 50%. Na mnohých miestach sa zníženie únikov ukázalo ako najväčší "nevyužitý vodný zdroj".

Šetrenie vodou obmedzením jej užívania iba na nutné účely

Mnoho priemyselných zariadení využíva veľké objemy vody na výrobný proces aj chladenie. Vzhľadom k tomu, že je voda relatívne lacná, nie je venovaná dostatočná pozornosť tomu, či by bolo možné pre jej spotrebu obmedziť (okrem miest, kde nedostatok vody môže zapríčiniť zníženie výrobnej kapacity). Pred niekoľkými rokmi bol centrálny výrobný závod spoločnosti Danfoss, ktorý sa nachádza na ostrove Als v južnom Dánsku, vystavený situácii, kedy by sa nedostatok vody mohol stať fatálnym problémom. Počas niekoľkých rokov viedlo interné zameranie sa na zníženie množstva spotrebovanej vody, využívané k chladeniu a výrobnému procesu, k zníženiu spotreby o 80%. Riešením bola samozrejme regulácia spotreby vody tak, aby bola využitá iba na skutočne dôležité potreby. Aj tu bola technológia VSD tým správnym riešením problému.

Ako už bolo povedané, naším cieľom je nakladať s vodou oveľa inteligentnejším spôsobom. Digitalizácia a FM sú kľúčové komponenty ponúkajúce onú nutnú ovládateľnosť, vďaka ktorej môžeme obmedziť problémy s nedostatkom vody. Využitie tohto "skrytého vodného zdroja" sa často ukazuje ako oveľa lacnejšie ako vytváranie nových vodných zdrojov.

Autor: Mads Warming, riaditeľ globálneho vertikálneho vývoja pre vodu, odpadovú vodu a čerpadlá