Spoločnosť Danfoss získava technológiu na výrobu frekvenčného meniča 1500 V DC a tím na rozšírenie svojho portfólia na poli elektrifikácie

streda 10. januára 2024
Úložisko energie a veterné mlyny v pozadí
Spoločnosť Danfoss Drives získala od spoločnosti Ampner Oy technológiu na výrobu frekvenčného meniča 1500 V DC a plánuje rozšíriť svoje pokročilé portfólio elektrifikácie v oblasti ukladania energie.

Spoločnosť Danfoss Drives je globálnym lídrom v rastúcej oblasti elektrifikácie s riešeniami v kľúčových aplikáciách, ako sú Power-to-X, inteligentné siete a ukladanie energie, rýchle nabíjanie a elektrifikácia prístavov a lodí.

Oznamuje akvizíciu výrobku ACE300 a prevzatie produktového tímu od fínskej spoločnosti Ampner Oy na rozšírenie portfólia elektrifikácie o špecializovaný výkonový menič 1500 V DC.

Výrobok bude integrovaný do portfólia riešení elektrifikácie spoločnosti Danfoss Drives s primárnym zameraním na inteligentné siete a ukladanie energie.

Ako etablovaný a uznávaný odborník na energetické systémy v oblasti obnoviteľnej energie a hybridných napájacích systémov bude spoločnosť Ampner ďalej rozširovať svoju obchodnú činnosť v oblasti energetiky.

Mika Kulju, prezident divízie Danfoss Drives

Mika Kulju, prezident divízie Danfoss Drives, hovorí: „Ako sa stále viac blížia klimatické ciele pre rok 2030, zníženie uhlíkovej stopy prostredníctvom elektrifikácie sa zrýchľuje vo viacerých sektoroch. Môžeme vidieť rastúci trend vo všetkých hlavných aplikačných oblastiach, kde frekvenčný menič 1500 V DC začína hrať kľúčovú úlohu. Pre spoločnosť Danfoss Drives je to veľký krok v zaistení kompletnej ponuky elektrifikácie, čím zabezpečíme správne riešenia pre našich zákazníkov v ich projektoch elektrifikácie.“

Ukladanie energie je základným kameňom globálnej energetickej transformácie

Systémy na ukladanie energie sú kľúčom ku globálnej energetickej transformácii. Systémy na ukladanie energie zabezpečujú nepretržitú dostupnosť obnoviteľnej energie, pričom posilňujú konštantnú dodávku energie, znižujú závislosť od fosílnych palív a podporujú environmentálnu udržateľnosť.

Rozšírením portfólia elektrifikácie bude spoločnosť Danfoss Drives schopná ešte viac podporovať zákazníkov v aplikáciách batériových systémov na ukladanie energie (BESS). Ukladanie energie do batérií môže byť použité ako mobilný zdroj napájania; na absorbovanie nadbytočnej obnoviteľnej energie na neskoršie použitie a na reguláciu špičiek v priemyselných závodoch, vyrovnávanie špičiek a prepadov v napájaní.

Ukladanie energie zohráva kľúčovú úlohu pri úspešnej transformácii nášho energetického systému. Hoci neexistuje jediné riešenie klimatickej krízy, ukladanie energie môže ponúknuť významnú príležitosť na urýchlenie zelenej transformácie a mať veľký globálny vplyv na zníženie uhlíkovej stopy.

Shekhar Kubal, vedúci obchodnej jednotky pre elektrifikáciu v spoločnosti Danfoss Drives

Shekhar Kubal, vedúci obchodnej jednotky pre elektrifikáciu, uviedol: „Som nadšený, že môžem rozšíriť náš tím a posilniť naše portfólio na konverziu energie. Nový tím vyvinul mimoriadne silný výrobok a tým, že ho integrujeme do portfólia spoločnosti Danfoss, divízie Drives, mu pridáme ešte väčšiu hodnotu. V Danfoss Drives, divízii Elektrifikácie sa tešíme, že môžeme našim zákazníkom odteraz ponúknuť ešte lepšie riešenia na ukladanie energie.

Považujem to za sľubný začiatok. Spoločne pokračujeme v rozširovaní portfólia pomocou energeticky účinných technológií zameraných na zníženie uhlíkovej stopy.“