Serwis Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo

 • Przegląd

Serwis HVAC & OZE

Anna Bieniecka, Paweł Stróżewski

tel. 22 104 00 00 

e-mail: bok@danfoss.com

Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące:

 • urządzeń dedykowanych instalacji ciepłej wody użytkowej
 • naściennych termostatów pokojowych
 • termostatów grzejnikowych
 • zaworów równoważących i regulacyjnych
 • pomp ciepła
 • rekuperacji
 • wodnego ogrzewania podłogowego
 • systemu Danfoss Link
 • komponentów do palników olejowych

Formularz reklamacyjny HVAC i OZE

Procedura reklamacyjna HVAC i OZE

Oprogramowanie do sterowników Genesis (format .zip należy rozpakować do .m2f)

Serwis DEVI

Tomasz Gradowski

tel.  +48 603 888 528

e-mail: bok@danfoss.com

Zgłoszenia dotyczące:

 • wewnętrznych systemów ogrzewania elektrycznego
 • przeciwoblodzeniowych systemów elektrycznego ogrzewania

W celu zgłoszenia reklamacji prosimy o wypełnienie formularza pdf oraz przesłanie go wraz z dowodem zakupu na powyższy adres.

Lista partnerów serwisowych DEVI

Formularz reklamacyjny DEVI

Procedura reklamacyjna DEVI

 

Serwis Ciepło systemowe i wymienniki Sondex

Anna Bieniecka, Paweł Stróżewski

tel. 22 104 00 00 

e-mail: bok@danfoss.com 

Zgłoszenia dotyczące:  

 • węzłów cieplnych
  armatury i automatyki ciepłowniczej
 • wymienników ciepła 

W celu zgłoszenia reklamacji, prosimy o wypełnienie formularza on-line oraz dołączenie dowodu zakupu, wysyłając na podany adres e-mail. W sprawach serwisowych pogwarancyjnych prosimy o kontakt z Partnerami Serwisowymi.

Lista partnerów serwisowych Ciepła systemowego

Lista partnerów serwisowych wymienniki Sondex

Formularz reklamacyjny Ciepło systemowe

Formularz reklamacyjny Sondex

Gdzie znaleźć numer produkcyjny węzła

Wytyczne w zakresie jakości wody dla lutowanych wymienników ciepła Danfoss

Wytyczne w zakresie jakości wody dla płytowych wymienników ciepła lutowanych miedzią