Serwis Danfoss Climate Solutions - chłodnictwo i ogrzewnictwo

 • Przegląd

Serwis Komponentów Automatyki Przemysłowej

Strona dedykowana jest wyłącznie dystrybutorom firmy Danfoss.

Klientów dokonujących zakupu komponentów Danfoss w firmach partnerskich, uprzejmie prosimy o kierowanie zgłoszeń reklamacyjnych do miejsc, w których produkt został zakupiony.

Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące:

 • zaworów elektromagnetycznych EV, zaworów pierwszeństwa
 • presostatów, regulatorów ciśnienia
 • przetworników ciśnienia
 • czujników temperatury typu MBT
 • styczników CI
 • softstartów typu MCI

wraz z wypełnionym stosownym formularzem dostępnym poniżej prosimy kierować na adres:

e-mail: bok@danfoss.com
tel. 22 104 00 00 

Lista partnerów serwisowych Komponentów automatyki przemysłowej

Formularz - zawór elektromagnetyczny

Formularz - presostat

Formularz - przetwornik ciśnienia

Formularz - czujnik temperatury

Formularz - softstart MCI

Formularz - zgłoszenie ogólne

Serwis HVAC & OZE

Anna Bieniecka, Paweł Stróżewski

tel. 22 104 00 00 

e-mail: bok@danfoss.com

Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące:

 • urządzeń dedykowanych instalacji ciepłej wody użytkowej
 • naściennych termostatów pokojowych
 • termostatów grzejnikowych
 • zaworów równoważących i regulacyjnych
 • pomp ciepła
 • rekuperacji
 • wodnego ogrzewania podłogowego
 • systemu Danfoss Link
 • komponentów do palników olejowych

Formularz reklamacyjny HVAC i OZE

Procedura reklamacyjna HVAC i OZE

Oprogramowanie do sterowników Genesis (format .zip należy rozpakować do .m2f)

Serwis Chłodnictwa

Anna Bieniecka, Paweł Stróżewski

tel. 22 104 00 00 

e-mail: bok@danfoss.com

Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące:

 • automatyki i armatury chłodniczej
 • sprężarek i agregatów skraplających

Formularz reklamacyjny armatura i automatyka chłodnicza

Formularz reklamacyjny sprężarki i agregaty skraplające

Serwis Ciepło systemowe i wymienniki Sondex

Anna Bieniecka, Paweł Stróżewski

tel. 22 104 00 00 

e-mail: bok@danfoss.com 

Zgłoszenia dotyczące:  

 • węzłów cieplnych, armatury i automatyki ciepłowniczej
 • wymienników ciepła 

W celu zgłoszenia reklamacji, prosimy o wypełnienie formularza on-line oraz dołączenie dowodu zakupu, wysyłając na podany adres e-mail. W sprawach serwisowych pogwarancyjnych prosimy o kontakt z Partnerami Serwisowymi.

Lista partnerów serwisowych Ciepła systemowego

Lista partnerów serwisowych wymienniki Sondex

Formularz reklamacyjny Ciepło systemowe

Formularz reklamacyjny Sondex

Gdzie znaleźć numer produkcyjny węzła

Wytyczne w zakresie jakości wody dla lutowanych wymienników ciepła Danfoss

Wytyczne w zakresie jakości wody dla płytowych wymienników ciepła lutowanych miedzią

Serwis DEVI

Tomasz Gradowski

tel.  +48 603 888 528

e-mail: bok@danfoss.com

Zgłoszenia dotyczące:

 • wewnętrznych systemów ogrzewania elektrycznego
 • przeciwoblodzeniowych systemów elektrycznego ogrzewania

W celu zgłoszenia reklamacji prosimy o wypełnienie formularza pdf oraz przesłanie go wraz z dowodem zakupu na powyższy adres.

Lista Partnerow Serwisowych DEVI

Formularz reklamacyjny DEVI

Procedura reklamacyjna DEVI