Aplikacja mobilna do zamiany ciśnienia na temperaturę nasycenia

Refrigerant Slider to aplikacja, którą powinien posiadać każdy profesjonalista branży chłodniczej. Aplikacja została pobrana ponad 1 000 000 razy i uzyskała średnią ocenę 4,5 gwiazdki w sklepie Google Play, dlatego śmiało można powiedzieć, że jest to najpopularniejsza aplikacja branży chłodniczej na świecie.

 

Suwak Refrigerant Slider pozwala zamienić Twój smartfon w wygodne narządzie umożliwiające szybkie przeliczenie ciśnienia czynnika chłodniczego na temperaturę nasycenia — idealny pomocnik w każdym miejscu pracy. Przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia dostęp do ponad 80 różnych czynników chłodniczych i zawiera informacje na temat potencjału tworzenia efektu cieplarnianego (GWP), potencjału niszczenia warstwy ozonowej (ODP), klasy bezpieczeństwa, odpowiedniego rodzaju oleju, składu mieszaniny oraz numeru CAS. Na bieżąco dodawane są kolejne czynniki chłodnicze.

Aplikacja działa w oparciu o właściwości czynnika chłodniczego zweryfikowane przez Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii, natomiast sama konwersja wykonywana jest za pomocą równania Antoine'a.

Materiały do pobrania

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Refrigerant Slider (zwana dalej „aplikacją”) jest dostarczana w stanie „takim jaki jest” oraz w miarę dostępności w celach, do których jest przeznaczona, określanych wyłącznie przez firmę Danfoss, a użytkownik korzysta z niej wyłącznie na własną odpowiedzialność. Aplikacja oraz wyniki i informacje wygenerowane za jej pomocą nie mogą zastępować doradztwa technicznego, ale muszą podlegać weryfikacji przez użytkownika. Nie stanowią obietnic i nie można polegać na nich jako precyzyjnych danych na potrzeby analiz.

Firma Danfoss zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje i warunki dotyczące Aplikacji, zarówno jawne, dorozumiane, jak i ustawowe, m.in. warunków przydatności handlowej, zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, dokładności i nienaruszania praw stron trzecich. Firma Danfoss nie gwarantuje, że Aplikacja spełni wymagania użytkownika, ani że jej działanie będzie nieprzerwane i pozbawione błędów.

W zakresie dozwolonym przez prawo firma Danfoss w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody bezpośrednie, specjalne, pośrednie ani następcze, w tym, bez ograniczeń, zniszczenie mienia, utratę oszczędności lub zysków ani za utratę danych wynikającą z użycia Aplikacji.

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania dalszych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami.

Filmy

Aplikacja Refrigerant Slider pozwala zmienić Twój smartfon w łatwe w obsłudze narządzie umożliwiające szybkie przeliczanie ciśnienia czynnika chłodniczego na temperaturę nasycenia bez względu na to, czy pracujesz w laboratorium, czy działasz w terenie. Obejrzyj materiał wideo prezentujący możliwości aplikacji.

Aplikacja Refrigerant Slider pozwala zmienić Twój smartfon w łatwe w obsłudze narządzie umożliwiające szybkie przeliczanie ciśnienia czynnika chłodniczego na temperaturę nasycenia bez względu na to, czy pracujesz w laboratorium, czy działasz w terenie. Obejrzyj materiał wideo prezentujący możliwości aplikacji.