Suwak chłodniczy (Refrigerant Slider)

  • Przegląd
  • Materiały do pobrania
  • Zrzeczenie się odpowiedzialności
  • Skontaktuj się z nami
  • Filmy

Aplikacja do obliczania ciśnienia i temperatury dla ponad 80 czynników chłodniczych

Aktualizacja: nasze narzędzia: LOW- GWP, narzędzie do rozwiązywania problemów Troubleshooter oraz do części zamiennych Spare Parts zostały teraz zintegrowane z suwakiem czynnika chłodniczego Refrigerant Slider. Nadal możesz uzyskać dostęp do wszystkich funkcji, które znasz w suwaku czynnika chłodniczego Refrigerant Slider, ale z dodatkowymi funkcjonalnościami i wygodą.

 

Refrigerant Slider (suwak chłodniczy) jest niezbędnym narzędziem dla specjalistów HVACR, pomagającym szybko obliczyć relację ciśnienia do temperatury dla ponad 80 czynników chłodniczych, w tym naturalnych czynników chłodniczych, takich jak amoniak i transkrytyczny CO2. Suwak chłodniczy zapewnia również informacje o każdym czynniku chłodniczym, obejmujące potencjał globalnego ocieplenia (GWP) i potencjał zubażania warstwy ozonowej (ODP). Możesz przełączać się między wartościami IPCC AR4 i AR5, gdzie wartości AR4 są stosowane w odniesieniu do europejskich przepisów dotyczących regulacji F-gazowych.

Obliczenia ciśnienie/temperatura realizowane przez aplikację Refrigerant Slider wykorzystującą rozszerzone modele dopasowania krzywej na podstawie wyników Refprop 10. Możesz także zobaczyć warunki zarówno w punkcie rosy oraz punkcie wrzenia dla czynników chłodniczych z poślizgiem.

Aplikacje Danfoss Low-GWP Tool i Troubleshooter zostały obecnie zintegrowane z aplikacją Refrigerant Slider (suwak chłodniczy). Możesz uzyskać do nich dostęp i otrzymać ulepszoną funkcjonalność aktualizując do najnowszej wersji.

Low-GWP Tool

Aplikacja Low-GWP pomaga znaleźć i porównać kompatybilne, przyjazne dla klimatu czynniki chłodnicze umożliwiające przezbrojenie układów chłodniczych, sprawdzając zgodność z TZR (termostatycznym zaworem rozprężnym).

Troubleshooter

Aplikacja Troubleshooter pomaga nawigować po problemach w układach chłodniczych, dzięki czemu można szybko zidentyfikować objawy i uzyskać zalecane rozwiązania.

Spare Parts – części zamienne

Uzyskaj dostęp i zamów obszerną listę części zamiennych i zestawów serwisowych Danfoss do przemysłowych zastosowań chłodniczych - bezpośrednio ze swojego smartfona.

Jak korzystać z Refrigerant Slider (suwaka chłodniczego)

Po lewej stronie ekranu interaktywny suwak pomaga szybko ustawić ciśnienie lub temperaturę odniesienia. Po prawej stronie możesz znaleźć dokładne ciśnienie i temperaturę na podstawie wprowadzonych danych. Możesz także wpisać dokładny odczyt ciśnienia lub temperatury, a suwak chłodniczy natychmiast poda odpowiednią liczbę i przesunie suwak, aby uzyskać wskazanie wizualne.

Możesz łatwo przełączać jednostki ciśnienia i temperatury między jednostkami metrycznymi (SI) i jednostkami anglosaskimi, a także między ciśnieniami manometrycznymi i bezwzględnymi, według własnego uznania.

Materiały do pobrania

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Refrigerant Slider (zwana dalej „aplikacją”) jest dostarczana w stanie „takim jaki jest” oraz w miarę dostępności w celach, do których jest przeznaczona, określanych wyłącznie przez firmę Danfoss, a użytkownik korzysta z niej wyłącznie na własną odpowiedzialność. Aplikacja oraz wyniki i informacje wygenerowane za jej pomocą nie mogą zastępować doradztwa technicznego, ale muszą podlegać weryfikacji przez użytkownika. Nie stanowią obietnic i nie można polegać na nich jako precyzyjnych danych na potrzeby analiz.

Firma Danfoss zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje i warunki dotyczące Aplikacji, zarówno jawne, dorozumiane, jak i ustawowe, m.in. warunków przydatności handlowej, zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, dokładności i nienaruszania praw stron trzecich. Firma Danfoss nie gwarantuje, że Aplikacja spełni wymagania użytkownika, ani że jej działanie będzie nieprzerwane i pozbawione błędów.

W zakresie dozwolonym przez prawo firma Danfoss w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody bezpośrednie, specjalne, pośrednie ani następcze, w tym, bez ograniczeń, zniszczenie mienia, utratę oszczędności lub zysków ani za utratę danych wynikającą z użycia Aplikacji.

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania dalszych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami.

Filmy

Aplikacja Refrigerant Slider pozwala zmienić Twój smartfon w łatwe w obsłudze narządzie umożliwiające szybkie przeliczanie ciśnienia czynnika chłodniczego na temperaturę nasycenia bez względu na to, czy pracujesz w laboratorium, czy działasz w terenie. Obejrzyj materiał wideo prezentujący możliwości aplikacji.

Aplikacja Refrigerant Slider pozwala zmienić Twój smartfon w łatwe w obsłudze narządzie umożliwiające szybkie przeliczanie ciśnienia czynnika chłodniczego na temperaturę nasycenia bez względu na to, czy pracujesz w laboratorium, czy działasz w terenie. Obejrzyj materiał wideo prezentujący możliwości aplikacji.