Automatyczne usuwanie kondensatu z instalacji sprężonego powietrza

Jednym z głównych problemów w instalacjach sprężonego powietrza jest odkładanie się skroplonego kondensatu, co stanowi przyczynę awarii instalacji oraz zanieczyszczania przygotowanego powietrza.

W wielu instalacjach istnieje możliwość ręcznego spustu kondensatu. Wymaga to jednak stałego nadzoru przez co jest często lekceważone przez obsługę i wykonywane jedynie w sytuacji, kiedy problem już się pojawi. Doświadczenie i praktyka pokazują, że najlepszym rozwiązaniem jest system umożliwiający automatyczny spust kondensatu.

Podczas sprężania powietrza zawarta w nim wilgoć ulega skropleniu. W połączeniu z parami oleju i drobinami kurzu tworzy się płynna oraz lepka mieszanina zwana kondensatem, która osadza się na ściankach wewnątrz instalacji. Ilość kondensatu jaki powstaje zależy od jakości powietrza oraz od rodzaju zastosowanej sprężarki.

Większość przemysłowych sprężarek zawiera systemy schładzające powietrze wlotowe dzięki czemu zawartość wody znacznie spada. Systemy te nadal jednak pozostawiają pewne ilości wilgoci w sprężonym powietrzu, co powoduje problemy przy przesyłaniu powietrza do pozostałych części instalacji.

Dodatkowe rozwiązania, takie jak sublimacyjne systemy osuszania oraz zestawy specjalnych filtrów pozwalają usunąć pozostały kondensat. Koszty ich instalacji i eksploatacji powodują jednak, że są one rzadziej stosowane i większość użytkow­ników preferuje układy automatycznego spustu kondensatu.

Rozwiązanie

Do zautomatyzowania procesu usuwania kondensatu zaleca się stosowanie zaworów elektromagnetycznych z serii EV210B lub EV250B. Sterowanie pracą zaworu elektromagnetycznego umożliwia programator czasowy (timer elektroniczny) np. ET20M. Odpowiednie ustawienie timera umożliwia otwarcie zaworu (a więc spust kondensatu) na okres od 1 do 15 sekund w odstępach  od 1 do 45 minut.

Przykładowy schemat instalacji sprężonego powietrza

Przy projektowaniu instalacji należy pamiętać, że kondensat może gromadzić się w różnych miejscach oraz w najniższych punktach instalacji, dlatego niezbędne jest zastosowanie punktów spustowych wszędzie tam, gdzie zachodzi taka potrzeba.

Zapraszamy do lektury noty aplikacyjnej dostępnej poniżej, w której znajdują się dodatkowe, szczegółowe informacje.