Zawory elektromagnetyczne do wody pitnej

Bezpieczny wybór do wody pitnej

Ochrona zdrowia ma kluczowe znaczenie dla każdej wspólnoty mieszkańców, a w tym dbanie o najwyższą jakość wody przeznaczonej do spożycia powinno być jedną z kwestii pierwszoplanowych. Nawet najmniejsze ilości bakterii czy śladowe zawartości metali toksycznych mogą stać się przyczyną złego samopoczucia i chorób, toteż przepisy dotyczące sieci wodociągowych są ciągle zaostrzane. Przykładamy szczególną uwagę do tych regulacji, dlatego charakterystyczną cechą wszystkich naszych atestowanych zaworów są:

  • uszczelnienie wykonane z wysokiej jakości tworzywa EPDM. Jest ono w pełni zgodne z wymogami nowych, restrykcyjnych przepisów europejskich i chroni konsumenta przed bakteriami i innymi niebezpiecznymi zanieczyszczeniami,
  • materiał korpusów zaworów spełnia wymagania najnowszej restrykcyjnej Dyrektywy UE 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r., praktycznie eliminującej nawet śladowe ilości ołowiu w materiałach mających kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia.

Nowe serie elektrozaworów Danfoss spełniają wymagania dyrektywy RoHS 2011 & 2015, która wyklucza stosowanie substancji niebezpiecznych, takich jak: ołów, kadm, rtęć, chrom 6+, ftalany. Dzięki temu nasze zawory mogą być stosowane w instalacjach do wody pitnej.

Czego nie wiesz o wodzie?

Posłuchaj rozmowy z Krzysztofem Powałą, inżynierem z firmy Danfoss i dowiedz się więcej o oszczędzaniu wody, konsekwencjach zalań, opłacie śmieciowej i korzyściach płynących z zastosowania naszych zaworów elektromagnetycznych odcinających.

Unikatowe zawory odporne na korozję mosiądzu – długotrwała bezawaryjna praca

Do instalacji odcinającej wodę stosujemy szczególne wersje zaworów, wykonane ze specjalnego stopu mosiądzu ECO-DZR, odpornego na korozję i odcynkowanie, którego trwałość sięga 20 lat. W normalnych warunkach eksploatacji mosiądz wykazuje dobrą odporność na korozję w kontakcie z wodą oraz korozję atmosferyczną. Jednak w kontakcie z wodą miękką w instalacji wodociągowej, zawierającą chlor, mosiądz podlega procesowi odcynkowania. Jest on także narażony na mechanizm korozji zwany sezonowym pękaniem.

Atestowane rozwiązanie

Nowa seria zaworów elektromagnetycznych Danfoss z ECO mosiądzu oraz stali nierdzewnej zapewnia nowy standard dla wody pitnej.

  • Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny (PZH)
  • Certyfikat WRAS – po testach NSF International
  • Certyfikat RISE – ważny w Danii i Szwecji. Kontrola i audyt ze strony Dansk Teknologisk Institut
  • Certyfikat SINTEF – ważny w Norwegii. Kontrola i audyt ze strony Dansk Teknologisk Institut
  • Materiały zwilżane zgodne z 4MS (4 państwa członkowskie: Niemcy, Holandia, Francja i Wielka Brytania), DVGW, BWGL, KTW oraz W270.

Poznaj nasze flagowe zawory elektromagnetyczne do wody pitnej

Gdzie woda, tam Danfoss – kampania informacyjna

Zapraszamy do odwiedzenia strony kampanii informacyjnej, na której opowiadamy o konsekwencjach zalań, opłacie śmieciowej i korzyściach płynących z zastosowania naszych zaworów elektromagnetycznych.