Gdzie woda, tam Danfoss – kampania informacyjna

Woda to podstawa życia na naszej planecie. Jest zarazem coraz bardziej deficytowym zasobem ludzkości. Rozsądne gospodarowanie wodą oraz zadbanie o najwyższą jakość tej przeznaczonej do spożycia pozostaje od dziesięcioleci w centrum zainteresowania inżynierów firmy Danfoss. Przykładem tego mogą być elektrozawory naszej firmy przeznaczone do zastosowań w instalacjach wodnych.

Posłuchaj rozmowy z Krzysztofem Powałą, inżynierem z firmy Danfoss i dowiedz się więcej o oszczędzaniu wody, konsekwencjach zalań, opłacie śmieciowej i korzyściach płynących z zastosowania naszych zaworów elektromagnetycznych odcinających.

 

Woda pitna - cenny zasób, który musimy chronić

Woda pokrywa ponad 70 proc. powierzchni planety, ale zaledwie jej 0,6 proc. jest zdatna do picia i może być wykorzystywana w gospodarstwach domowych albo do produkcji żywności. Dlatego tak istotne jest odpowiednie gospodarowanie wodą i tu olbrzymią rolę odgrywają  technologie zapewniające korzystanie z wody w sposób efektywny i oszczędny.

Opłata za odpady

Woda i ścieki mogą stanowić istotną część kosztów eksploatacji w szkołach, placówkach medycznych, budynkach administracji państwowej i samorządowej, dworcach i innych obiektach użyteczności publicznej.

W dużej mierze infrastruktura tych obiektów jest mocno nadszarpnięta zębem czasu, co sprzyja występowaniu awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej. Oprócz cieknących kranów pojawia się tam znacznie poważniejsze zjawisko, czyli pękanie starych rur zasilających w wodę.

Z ogólnopolskiego doświadczenia wynika, że takie wycieki mogą pozostawać niezauważane przez wiele lat, do czasu generalnego remontu budynku. Dzieje się tak dzięki szczelnym pionom, które przy szczęśliwym układzie odprowadzają wypływającą wodę do kratek ściekowych. Rozwiązaniem zdecydowanie ograniczającym takie straty może być zainstalowanie w portierni wyłącznika sterującego zaworem odcinającym dopływ wody do budynku. Po godzinach pracy czy użytkowania obiektu takie rozwiązanie daje pełną gwarancję braku wypływu wody oraz, co niebagatelne, minimalizuje ryzyko zniszczeń pozalaniowych, wynikłych ze słynnych „pękniętych wężyków”.

Elektrozawory sprawdzą się świetnie również w budynkach komercyjnych, hotelach i innych obiektach turystycznych, a także w akademikach, szpitalach, domach opieki społecznej, w więzieniach czy aresztach – wszędzie tam, gdzie nieodpowiedzialne zachowanie ludzi może powodować wysokie zużycie wody, a tym samym koszty.

W ostatnich latach wiele miast zaczęło wprowadzać nowy sposób pobierania opłat za wywóz śmieci. Ponieważ coraz bardziej powszechne stawały się praktyki podawania zaniżonej liczby mieszkańców budynków, w celu zmniejszenia opłat za wywóz odpadów, kolejne samorządy miast zaczęły uzależniać cenę wywozu śmieci nie od ilości mieszkańców, a od ilości zużytej wody. Efekt tego typu rozporządzeń to zmniejszenie zużycia wody oraz większa troska o jej oszczędzanie.

Oto, jak mogą w tej sytuacji sprawdzić się elektrozawory Danfoss:

  • Realne zwiększenie oszczędności zużytej wody.
  • Zapobieganie wyciekom.
  • Oszczędność zasobów: energii oraz nakładów finansowych.
  • Zapobieganie stratom spowodowanym zalaniem.

Oszczędzanie wody w różnych obszarach

Elektrozawory dla placówek komercyjnych, budżetowych i użyteczności publicznej

Nasze zawory mogą być stosowane wszędzie gdzie istnieje instalacja wody bieżącej, a właścicielowi i użytkownikowi zależy na ograniczeniu zbędnych strat i związanych z tym kosztów, a także na zabezpieczeniu się przez zalaniem. Zawory takie już stosujemy, a będziemy to robić coraz częściej, w szkołach, szpitalach, hotelach, biurowcach, budynkach i domach mieszkalnych, domach letniskowych, w zakładach karnych. Dowiedz się więcej, w jaki sposób zawory Danfoss pomagają zabezpieczać wodę. 

Od kiedy tradycyjne klucze zaczęły być zastępowane przez karty magnetyczne, można w prosty sposób wpływać na ograniczenie kosztów funkcjonowania hoteli, moteli, pensjonatów, hosteli czy akademików, poprzez wyłączanie wszystkich odbiorników elektrycznych w pokojach hotelowych po wyjściu osoby i zabraniu karty magnetycznej z czytnika. Dziś jest to powszechnie stosowany mechanizm. Tę istniejącą funkcjonalność, bez dodatkowych nakładów, można łatwo rozszerzyć o zamykanie zaworów elektromagnetycznych na zasilaniu wody do łazienki, tak samo poprzez odłączanie od nich zasilania elektrycznego. Na wyobraźnię może skutecznie działać uświadomienie sobie, jak wiele punktów potencjalnych wycieków znajduje się nawet w średniej wielkości hotelu. Przyjmując tylko umywalkę, prysznic i toaletę, daje to setki miejsc zagrożenia, co potencjalnie przekłada się na metry sześcienne zmarnowanej wody i ścieków do odprowadzenia.

Na szczególną uwagę zasługują nowoczesne budynki komercyjne, zwłaszcza te opatrzone certyfikatem środowiskowym BREEAM. Tam dbanie o efekt ekologiczny (w tym efektywność energetyczną) nie jest modą, lecz wręcz obowiązkiem.

Jak można kontrolować rozbiór wody w tego typu obiektach? Otóż rozwiązanie wcale nie jest skomplikowane. Wzorem od dawna sprawdzonej metody sterowania oświetleniem, na bazie czujników ruchu/obecności można odcinać dopływ wody jednocześnie do całego węzła sanitarnego. Z chwilą pojawienia się osoby, czujnik może załączać oświetlenie i równocześnie otwierać zawory odcinające dopływ ciepłej i zimnej wody, do wszystkich odbiorów w łazience, od umywalek po toalety. Po opuszczeniu pomieszczenia przez osoby i ustawionej zwłoce czasowej, następuje automatyczne odcięcie dopływu wody, co eliminuje potencjalne negatywne skutki kapiących kranów i „zawieszonych” spłuczek sedesowych.

We wszystkich obiektach warto też rozważyć wprowadzenie obowiązkowego zabezpieczenia przeciwzalaniowego. Miejmy świadomość, że w dużej mierze infrastruktura tych obiektów jest mocno nadszarpnięta zębem czasu, co sprzyja występowaniu awarii instalacji wod-kan. Oprócz cieknących kranów, dochodzi znacznie poważniejsze zjawisko, jakim jest pękanie starych rur zasilających w wodę.  Rozwiązaniem zdecydowanie ograniczającym straty może być zainstalowanie np. w portierni wyłącznika sterującego zaworem odcinającym dopływ wody do budynku. Po godzinach pracy czy użytkowania obiektu, rozwiązanie takie daje pełną gwarancję braku wypływu wody oraz, co niebagatelne, minimalizuje ryzyko zniszczeń pozalaniowych, wynikłych ze słynnych „pękniętych wężyków”. Skandynawowie już dawno doszli do wniosku, że dużo taniej jest zabezpieczyć się przed zalaniem niż likwidować jego skutki i takie systemy są tam powszechne.

Bezpieczne rozwiązanie dla Ciebie i przyszłych pokoleń

Ochrona zdrowia ma kluczowe znaczenie dla każdej wspólnoty mieszkańców, a w tym dbanie o najwyższą jakość wody przeznaczonej do spożycia powinno być jedną z kwestii pierwszoplanowych. Nawet najmniejsze ilości bakterii czy śladowe zawartości metali toksycznych mogą stać się przyczyną złego samopoczucia i chorób, toteż przepisy dotyczące sieci wodociągowych są ciągle zaostrzane. Przykładamy szczególną uwagę do tych regulacji, dlatego charakterystyczną cechą wszystkich naszych atestowanych zaworów są:

  • uszczelnienie wykonane z wysokiej jakości tworzywa EPDM. Jest ono w pełni zgodne z wymogami nowych, restrykcyjnych przepisów europejskich i chroni konsumenta przed bakteriami i innymi niebezpiecznymi zanieczyszczeniami,
  • materiał korpusów zaworów spełnia wymagania najnowszej restrykcyjnej Dyrektywy UE 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r., praktycznie eliminującej nawet śladowe ilości ołowiu w materiałach mających kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia.

Nowe serie elektrozaworów Danfoss spełniają wymagania dyrektywy RoHS 2011 & 2015, która wyklucza stosowanie substancji niebezpiecznych, takich jak: ołów, kadm, rtęć, chrom 6+, ftalany. Dzięki temu nasze zawory mogą być stosowane w instalacjach do wody pitnej.

Unikatowe zawory odporne na korozję mosiądzu – długotrwała bezawaryjna praca

Do instalacji odcinającej wodę stosujemy szczególne wersje zaworów, wykonane ze specjalnego stopu mosiądzu DZR, odpornego na korozję i odcynkowanie, którego trwałość sięga 20 lat. W normalnych warunkach eksploatacji mosiądz wykazuje dobrą odporność na korozję w kontakcie z wodą oraz korozję atmosferyczną. Jednak w kontakcie z wodą miękką w instalacji wodociągowej, zawierającą chlor, mosiądz podlega procesowi odcynkowania. Jest on także narażony na mechanizm korozji zwany sezonowym pękaniem.

Poznaj nasze flagowe zawory elektromagnetyczne do wody pitnej