Wsparcie projektowe

Weryfikacja projektów

Oferujemy wsparcie projektantów w zakresie weryfikacji i optymalizacji projektów wodnego ogrzewania dla budynków budownictwa wielomieszkaniowego a także instalacji ciepła technologicznego i wody lodowej dla budownictwa komercyjnego i użyteczności publicznej.

Zakres wsparcia obejmuje: Instalacje wody lodowej, c.o. i c.w.u. (Sankom, Instalsoft)

• UWAGA NOWOŚĆ: HELP DESK - bieżąca pomoc w kwestiach wymagających szybkiej odpowiedzi, związanych z obsługą programów Termo-Danfoss i Danfoss C.O. 

• Weryfikacja obliczeń hydrauliki i pomoc w regulacji instalacji centralnego ogrzewania, chłodzenia oraz c.w.u.;
• Dobór równorzędnych urządzeń Danfoss jako zamienników produktów innych firm;
• Zamiana zaworów ręcznych na automatyczne;
• Pomoc w usunięciu i analizy raportu błędów;
• Dobór nastaw zaworów równoważących i zaworów termostatycznych;
• Pomoc w opracowaniu koncepcji równoważenia i regulacji.

 

Help Desk: Jak uzyskać bieżącą pomoc?

Dzwoniąc pod numer: 22 755 09 39 lub 22 755 06 22

Dostępność konsultanta: od poniedziałku do piątku. 

 

Jak zgłosić projekt do weryfikacji lub optymalizacji?

Wyślij wiadomość na adres projekty.hvac@danfoss.com z podaniem informacji:

  • o nazwie projektu,
  • miejscu inwestycji, 
  • opisem potrzebnego wsparcia 
  • oraz plikami i rysunkami projektowymi.

Poradnik Projektanta Danfoss: jak naprawić błąd w obliczeniach?

Jak naprawić błąd w obliczeniach w oprogramowaniu? cz. 1

Błąd: regulator różnicy ciśnień nie zapewnia odpowiedniego ciśnienia dla zasilanego obwodu.

Opis błędu: błąd pojawiający się, gdy ciśnienie w instalacji jest większe od maksymalnego lub mniejsze od minimalnego jakie może zapewnić regulator różnicy ciśnień.” Rozwiązanie problemu: Dobór regulatora ASV-PV, którego zakres nastaw Δp obejmuje wymagane ciśnienie różnicowe dla rozpatrywanego obiegu.

Jak naprawić błąd w obliczeniach w oprogramowaniu? cz. 2

Problem (na przykładzie oprogramowania Sankom):

W przypadku instalacji c.o., w których projektowane przepływy przez grzejniki są niskie, może występować problem z prawidłowym doborem nastaw na zaworach termostatycznych.

Błąd komunikowany przez program: Najmniejsza nastawa na zaworze termostatycznym nie zapewni wystarczającego spadku ciśnienia. Program zredukował współczynnik kv zakładając, że dodatkowy spadek ciśnienia powstanie w wyniku pracy zaworu. Rozważ możliwość zastosowania zaworu o mniejszym minimalnym współczynniku kv, pozwalającego na bardziej precyzyjne dobranie współczynnika kv.

Rozwiązanie: Zastosowanie zaworów i wkładek termostatycznych do precyzyjnej regulacji.