Strategia filantropii

Wartości w jakie wierzymy, czynią Danfoss organizacją odpowiedzialną we współczesnym świecie. Nasza kultura organizacyjna czerpie ze skandynawskich wartości będąc jednocześnie mocno zakorzeniona w lokalnej rzeczywistości. Zgodnie z tym założeniem, priorytetem w strategii filantropii Danfoss jest niesienie pomocy dzieciom z lokalnych społeczności. Wybraliśmy ich jako beneficjentów naszej działalności charytatywnej i dlatego dedykujemy im wsparcie w poniższych obszarach:

  • Zdrowie
  • Edukacja
  • Sport
Czytaj więcej Czytaj mniej

Jak pomagamy?

Aby uzyskać wsparcie Danfoss należy zgłosić prośbę za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej. 
Formularz należy przesłać do końca czerwca każdego roku. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie, będą rozpatrywane w następnym roku.
Po zebraniu zgłoszeń komisja składająca się z pracowników Danfoss Poland weryfikuje wnioski pod kątem zgodności z założeniami strategii filantropii i wybiera te, które będą wspierane przez fundusz charytatywny. O tym, czy środki na dany cel zostaną przekazane i w jakiej wysokości decydują pracownicy Danfoss, którzy biorą udział w biegu charytatywnym Danfoss Run. Po zakończeniu biegu organizatorzy podliczają kilometry wybiegane na każdy cel i na tej podstawie przekazywana jest kwota darowizny.

Czym jest Danfoss Run?
Każdego roku, w celu zasilenia funduszu charytatywnego, we wrześniu organizujemy bieg charytatywny, pod nazwą Danfoss Run. W biegu biorą udział pracownicy Danfoss wraz z rodzinami. Każdy kilometr pokonany przez uczestnika zasila konto funduszu charytatywnego. Suma pieniędzy uzbierana na podstawie ilości wybieganych przez pracowników kilometrów, jest przeznaczana na wybrane przez nich cele charytatywne. To, co wyróżnia Danfoss w obszarze działalności charytatywnej, to fakt, że każdy pracownik ma bezpośredni wpływ na wysokość i cel dotacji. Decyzyjność zwiększa zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności. Bieg odbywa się w dwóch lokalizacjach Danfoss Poland. Wydarzeniu patronują gminy Grodzisk Mazowiecki oraz Żukowo. 

Etapy kwalifikacji do otrzymania dotacji:

Weryfikacja zgodności z założeniami firmy
Beneficjentami dotacji mogą być wyłącznie dzieci. Dofinansowanie może jedynie dotyczyć projektów związanych ze zdrowiem, edukacją oraz sportem. Przed zgłoszeniem, proszę zweryfikować czy cel, na który chcecie Państwo otrzymać dotację jest zgodny z powyższymi założeniami.

Przesyłanie zgłoszeń
Aby otrzymać dotację, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny na dole strony) i wysłać go na adres filantropia@danfoss.com do końca czerwca każdego roku. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie, zostaną rozpatrzone w następnym roku.

Weryfikacja zgłoszeń
Na początku lipca każdego roku, następuje weryfikacja zgłoszeń pod kątem zgodności z kryteriami zawartymi w strategii filantropii Danfoss. Weryfikacja dokonywana jest przez komisję składającą się z pracowników Danfoss Poland.

Przekazanie wsparcia
Po zakończeniu biegu ilość wybieganych przez pracowników kilometrów zostaje przeliczona na wysokość dotacji, która następnie jest przekazana beneficjentom ubiegającym się o wsparcie.

 

 

Pobierz formularz