Multi Units Staging Efficiency Calculator (MUSEC)

Voor het berekenen van de beste toerentallen voor het gefaseerd in- en uitschakelen van pompen in toepassingen met meerdere pompen (cascaderegelaar).