SEM-SAFE® hoge druk watermist systeem voor brandbestrijding

Het SEM-SAFE® hoge druk watermist systeem is een uniek brandbestrijdingssysteem. Door water onder hoge druk door de sproeiers te persen, ontstaat er een zeer fijne nevel.

Het water wordt aangevoerd via een pompeenheid. De SEM-SAFE® hoge druk pompeenheid kan alle waterneveltoepassingen bevoorraden. Dit is gunstig omdat u slechts één pomp voor alle toepassingen nodig hebt en het gemakkelijk is om, indien nodig, meerdere secties en toepassingen toe te voegen. Bovendien is het onderhoud van slechts één pompeenheid eenvoudiger en goedkoper.

 

1. SEM-SAFE® watermist systeem met gesloten sproeiers

In stand-by houdt het systeem een leidingdruk van ong. 12 bar aan. Wanneer de temperatuur hoger is dan bijv. 57 °C, smelten de warmtegevoelige glazen bulbjes die in de sproeikoppen zijn gemonteerd. Op dat moment wordt de hogedrukpomp automatisch geactiveerd en wordt het water onder hoge druk (60 of 100 bar, afhankelijk van het type sproeier) door de sproeiers geperst om een fijne nevel te creëren. Alleen de sproeiers met gesmolten bulbjes worden geactiveerd. Dit betekent dat alleen het door de hitte aangetaste gebied actief wordt besproeid.

2. SEM-SAFE® watermist systeem met open sproeiers

In stand-by heeft het systeem droge leidingen. Dit systeem wordt handmatig geactiveerd of wanneer sensoren hitte, rook of een vlam hebben gedetecteerd, afhankelijk van het type en de toepassing. De sproeiers zijn in secties gegroepeerd en alle sproeiers in de geactiveerde sectie worden vrijgegeven.

3. SEM-SAFE® watermist systeem in werking

Tijdens een blussing onttrekt de hogedrukpomp water aan de aangesloten tank (een drukloze roestvrijstalen tank) en stuwt het via een terugslagklep naar een hogedruk verdeelstuk. Van hieruit wordt het water via de sectieklep naar de betreffende sectie(s) verspreid. Een overdrukventiel regelt de pompdruk en is ontworpen om de volledige pompcapaciteit terug te brengen naar de tank op de eenheid.

 

Kenmerken en voordelen

Snelle brandbestrijding

  • Omdat waternevel zowel het vuur afkoelt als de zuurstof wegneemt, leidt dit tot snellere brandbestrijding
  • Door de koelende werking van waternevel wordt herontsteking voorkomen
  • Het SEM-SAFE® watermist systeem kan na een activatie bij een brand direct opnieuw worden gebruikt

Minder schade

  • Waterschade wordt tot een minimum beperkt door het lage waterverbruik van het hoge druk watermist systeem
  • Het SEM-SAFE® systeem kan onmiddellijk worden ingezet, waardoor minder schade ontstaat
  • Het SEM-SAFE® watermist systeem maakt uitsluitend gebruik van zuiver water, waardoor apparatuur en mensenlevens op de best mogelijke manier worden beschermd

Minder uitvaltijd

  • Minder schade betekent vaak minder uitvaltijd en daardoor aanzienlijk lagere kosten
  • Doordat cilinders niet bijgevuld hoeven te worden, wordt kostbare hervultijd bespaard en de totale kosten gereduceerd