iC7 Filters

 • Overzicht
 • Documentatie

Gebruik filters om de harmonische prestaties van het systeem te optimaliseren, motorbeveiliging te waarborgen of gebruik te maken van niet-afgeschermde kabels. Filters onderdrukken harmonischen of compenseren de harmonische effecten van de frequentieregelaar op andere apparatuur. Ze zorgen voor de hoogste betrouwbaarheid en een optimaal rendement voor frequentieregelaars in systeemconfiguraties waarbij de netkwaliteit een hoge prioriteit heeft. 

Gebruik de online tool MyDrive® Harmonics om de vereisten voor harmonischenreductie voor uw systeem te evalueren en de beste oplossingen te vinden.

Dit geavanceerde passieve harmonischenfilter biedt geoptimaliseerde harmonischenprestaties voor iC7 frequentieregelaars met een nominale stroom tot 480 A. Maak gebruik van parallelle schakeling als een hogere capaciteit vereist is. Dit programma biedt 2 uitvoeringen, voor THDi-systeemniveaus van respectievelijk 10% en 5% of beter. Deze passieve oplossing voor harmonischen biedt het best mogelijke energierendement in toepassingen met gedeeltelijke belasting en presteert beter dan de meeste AFE-gebaseerde oplossingen.

Voordelen

 • Onderdrukt harmonischen om te voldoen aan THDi 10% of 5%, of beter
 • Verbetert de netkwaliteit, waardoor maximale beschikbaarheid wordt gewaarborgd
 • Zorgt voor conformiteit met IEEE 519-2022 bij installatie met een iC7 frequentieregelaar

Vind in de product store

Advanced Harmonic Filter OF7P2

LC-filter voor AFE- en netconverters in regeneratieve en laagharmonische toepassingen. ​

In regeneratieve of laagharmonische toepassingen wordt er een LC- of LCL-filter tussen de voeding en de frequentieregelaar gemonteerd. Samen met de AFE of netconverter zorgt dit filter voor de juiste netkwaliteit en minimale onderbrekingen naar het net. Wanneer elke frequentieregelaar werkt met een eigen transformator, is dit LC-filter de juiste keuze. ​

Voordelen

 • Zorgt voor de juiste netkwaliteit ​
 • Minimaliseert onderbrekingen naar het net​
 • Biedt een optimale combinatie van de golfvormafvlakkende eigenschappen van een condensator en inductor

Vind in de product store

LC Filter OF7Z1

Gebruik LC Filter OF7Z1 in combinatie met L Filter OF7Z5 voor vloeistofgekoelde toepassingen die een LCL-filter vereisen. Gebruik dit L-filter niet alleen. ​

Voordelen

 • Maakt optimale prestaties van het LCL-filter mogelijk​
 • Minimaliseert de harmonische vervorming op het net​
 • Geschikt voor regeneratieve en laagharmonische toepassingen

Vind in de product store

L Filter OF7Z5

LCL-filter voor luchtgekoelde AFE- en netconverters in regeneratieve en laagharmonische toepassingen. Wanneer regeneratieve of laagharmonische functionaliteit in een toepassing is vereist, is een AFE- module, in combinatie met een eigen LCL-filter, de juiste keuze. Samen met de AFE of netconverter zorgt dit filter voor optimale prestaties en minimale harmonische vervorming op het net. Gebruik voor vloeistofgekoelde toepassingen die een LCL-filter vereisen, LC Filter OF7Z1 in combinatie met L Filter OF7Z5. 

Voordelen

 • Zorgt voor optimale prestaties van de frequentieregelaar of vermogensomzetter
 • Minimaliseert de harmonische vervorming op het net
 • Geschikt voor regeneratieve en laagharmonische toepassingen

Vind in de product store

LCL Filter OF7Z3

Dit sinusfilter voorziet in een sinusvormige fase-fase-motorspanning. Het filter beperkt de motorisolatiebelasting en de hoorbare schakelruis vanuit de motor en maakt het gebruik van niet-afgeschermde motorkabels mogelijk.

Voordelen

 • Maakt het gebruik van niet-afgeschermde motorkabels mogelijk
  • Tot 600 m niet-afgeschermde kabels
  • Tot 300 m afgeschermde kabels
 • Beperkt de motorisolatiebelasting
 • Beperkt common-modestromen
 • Beperkt de hoorbare schakelruis vanuit de motor
 • Biedt optimale motorbeveiliging voor een langere levensduur
 • Beperkt verliezen in de motor

Vind in de product store

Sine-wave Filter OF7S1

Installeer het dU/dt-filter tussen de frequentieregelaar en de motor, om zeer snelle spanningsveranderingen te elimineren. De fase-fasespanning op de motorklemmen is nog steeds pulsvormig, maar de dU/dt-waarden worden verlaagd. 

Voordelen

 • Verlaagt de dU/dt-waarden van de fase-fasespanning op de motorklemmen
 • Beschermt de motorisolatie door onderdrukking van pieken in de uitgangsspanning
 • Vermindert lekstroom en verliezen in de motorkabel en de motor

Vind in de product store

dU/dt Filter OF7U1

Het gecombineerde dU/dt- en common-modefilter elimineert snelle spanningsveranderingen om de belasting op de motorisolatie te beperken. Het beperkt ook de hoogfrequente stoorsignalen in de motorkabel (afgeschermd of niet-afgeschermd) en de lagerstromen in de motor.

Voordelen

 • Elimineert snelle spanningsveranderingen om de belasting op de motorisolatie te beperken
 • Beperkt hoogfrequente stoorsignalen in de motorkabel
 • Beperkt de lagerstromen in de motor

Vind in de product store

dU/dt & CM Filter OF7U2

Dit common-modefilter beperkt hoogfrequente stromen in verband met elektrische ontladingen in de motorstromen. Dit beperkt of elimineert zelfs deze elektrische ontladingen. Dit beperkt de slijtage van de lagers, waardoor ze langer meegaan, de onderhoudskosten afnemen en de productieve tijd toeneemt. Compatibel met iC7 frequentieregelaars.

Voordelen

 • Beperkt hoogfrequente stromen
 • Beperkt de slijtage van de lagers, waardoor ze langer meegaan
 • Verlaagt de onderhoudskosten en verbetert de beschikbaarheid

Vind in de product store

Common-mode Filter OFXC1

Een DC/DC-converter vereist een DC-filter tussen de DC-bron en de converter voor stroomregeling en spanningsverhoging. Het DC/DC-filter vlakt de stroom- en spanningsvormen af, waardoor ze geschikt zijn voor de meeste DC-bronnen of -belastingen. 

Voordelen

 • Vlakt de stroom- en spanningsvormen af, waardoor ze geschikt zijn voor de meeste DC-bronnen en -belastingen
 • Verhoogt de spanning op de DC/DC-converter
 • Slaat energie op en vermindert de di/dt-helling van de belastingsstroom. De opgeslagen energie wordt teruggevoerd naar het systeem, met een afnemende stroom 

Vind in de product store

DC/DC Filter OF7D1

Compatibele producten

  iC7-Automation iC7-Marine iC7-Hybrid
Frequentieregelaar Luchtgekoelde systeemmodule Vloeistofgekoelde systeemmodule Vloeistofgekoelde systeemmodule
INU AFE NFE INU AFE GC DC/DC-converter
Harmonischenfilters
Advanced Harmonic Filter OF7P2 X              
Ingangsfilters
LC-filter voor AFE OF7Z1           X X  
LCL-filter voor AFE OF7Z3     X          

LCL-filter voor AFE OFZ1 + OFZ5

          X X  
Uitgangsfilters
Sine-wave Filter OF7S1  X              
dU/dt Filter OF7U1   X     X      
dU/dt en CM Filter OF7U2         X      
Common-modefilters
Common-mode Filter OFXC1   X            
DC/DC-filters
DC/DC Filter OF7D1               X

Documentatie

Documentatie
Type Naam Taal Geldig voor Bijgewerkt Downloaden Bestandstype
Installatie handleiding iC7 Advanced Harmonic Filter (AHF) Engels Meerdere 18 apr., 2023 10.5 MB .pdf
Installatie handleiding iC7 Sine-wave Filter_OF7S1 Engels Meerdere 20 apr., 2023 1.9 MB .pdf