Brandbestrijdingssystemen voor energieopwekkende installaties

  • Overzicht
  • Neem contact met ons op
Brandbestrijdingsoplossingen voor energieopwekkende installaties

Verhoogde brandveiligheid in energiecentrales

Elektriciteitscentrales kunnen complexe structuren zijn en bedrijven zijn steeds afhankelijker van een betrouwbare energiestroom. Daarom hebben energiecentrales en verzekeringsmaatschappijen hun aandacht toegespitst op het nemen van alle mogelijke maatregelen om een volledige stopzetting van de energieproductie te voorkomen. Verstoring van het werkproces in een energiecentrale kan bijvoorbeeld tot aanzienlijke bedrijfsverliezen leiden. Brand en door brand veroorzaakte schade kunnen leiden tot een onderbreking van de energieproductie. Daarom is de installatie van het best mogelijke brandbestrijdingssysteem in een energiecentrale van cruciaal belang. SAFE®-hoge druk watermist is een betrouwbare en veilige brandbestrijdingsoplossing voor energieopwekkende installaties, zoals energiecentrales, windturbines en biomassacentrales. Het SEM-SAFE®-systeem wordt onmiddellijk en lokaal waar een brand wordt gedetecteerd, geactiveerd.

Intelligent gebruik van water

Intelligent gebruik van water

Hoge druk watermist beschikt over uitstekende brandbestrijdingseigenschappen, waaronder de vangst van roetdeeltjes, de sterke vermindering van stralingswarmte en de snelle verlaging van de temperatuur tot aanvaardbare niveaus. Van hoge druk watermist is vastgesteld dat deze ongevaarlijk voor elektrische apparatuur is, hetgeen vereist is voor controlekamers, technische ruimten en serverruimten in een energiecentrale. Bovendien is het SEM-SAFE® hoge druk watermistsysteem onschadelijk voor mensen en 100% milieuvriendelijk. Het systeem zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de levenscycluskosten, minder schade aan bedrijfsmiddelen en minder operationele downtime in alle bedrijfskritische toepassingen.

Brandbestrijding in windturbines

Brandbestrijding in windturbines

Windturbines vormen een zeer hoge concentratie van waarde, die aan een hoog risico worden blootgesteld. Wanneer er brand uitbreekt in een windturbine kan de vernieling verwoestend zijn, tenzij de windturbine is uitgerust met een goed vast brandbestrijdingssysteem. Veel bestaande brandpreventiesystemen detecteren slechts brand en slaan vervolgens alarm, maar aangezien windturbines meer dan 100 meter hoog kunnen zijn, met rotorbladen die een grotere diameter hebben dan de spanwijdte van een jumbojet, kan de brandweer weinig doen om een brand die bijvoorbeeld in de motorgondel is ontstaan, te bereiken en te bestrijden. Bovendien kan het zonder adequate bescherming zeer moeilijk zijn om technici te evacueren die in de motorgondel van de turbine werkzaam zijn. 

Het is een uitdaging om windturbines tegen brand te beschermen. Dit komt voornamelijk door de hoogte en afgelegen ligging van windturbines, waardoor ze moeilijk bereikbaar zijn en de brandweer vaak op de grond moet blijven om het gebied te beveiligen. Een blusgassysteem is niet voor windturbines geschikt, omdat hier afgesloten ruimten voor vereist zijn, wil deze bescherming doeltreffend zijn. Hoewel een aantal systemen zijn geïnstalleerd ter bescherming van bijvoorbeeld schakelborden, zijn andere gevaarlijke gebieden onbeschermd. Daarom heeft Danfoss een SEM-SAFE®-watermistsysteem op basis van hoge druk ontwikkeld om de gehele windturbine te beschermen. Normaal gesproken wordt de volledige motorgondel van de turbine bedekt met watermist. Afhankelijk van het type turbine kan de toren ook worden beschermd. In beide gevallen zal de windturbine veilig en volledig beschermd zijn. Het SEM-SAFE®-hoge druk watermistsysteem van Danfoss combineert branddetectie en brandbestrijding om ervoor te zorgen dat, in plaats van alle hoop te vestigen op de brandweer, een brand kan worden gesignaleerd en geblust voordat er schade ontstaat. Wanneer de sensoren de brand detecteren, sluiten ze de turbine af, waardoor de schade aan bewegende onderdelen wordt beperkt en de brand wordt geïsoleerd. De in de motorgondel gemonteerde en door een pomp aangedreven watermist absorbeert de warmte, verdrijft de beschikbare zuurstof en koelt de gondel, waardoor het vuur dooft en het risico van het opnieuw oplaaien van de brand wordt voorkomen.

Het SEM-SAFE®-watermistsysteem heeft een zeer laag waterverbruik en vereist slechts buizen met kleine afmetingen. Dit zorgt voor een gewichtsvermindering en maakt installatie bij een beperkte beschikbare ruimte mogelijk. De pompeenheid is compact, zodat het SEM-SAFE®-hoge druk watermistsysteem volledig in de motorgondel kan worden geïntegreerd.

Aangezien het SEM-SAFE®-watermistsysteem vorstbestendig is, werkt het onder alle weersomstandigheden. Het is ook geen systeem voor eenmalig gebruik: het systeem zal blijven werken zolang er water en elektriciteit beschikbaar zijn. Het beveiligingssysteem kan ook worden geleverd met een noodstroombatterij in geval van stroomuitval.

Neem contact met ons op

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het SEM-SAFE®-brandbestrijdingsteam