FAQ woonhuizen

De meest eenvoudige manier om een niet ingeregelde installatie te herkennen is door alle radiatoren in de woning te openen en de aanvoer- en retourtemperatuur van alle radiatoren te meten. Wanneer het verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur kleiner is dan 20% a 25% kunt u er vanuit gaan dat de installatie niet is ingeregeld. Wanneer u bijvoorbeeld de installatie opstookt tot een aanvoertemperatuur van 80 graden en de retourtemperatuur van meerdere radiatoren is 65 of hoger, is de waterstroom door de radiatoren te hoog waardoor het opgewarmde water onvoldoende warmte afgeeft aan de ruimte.

De waterstroom door iedere radiator moet apart worden afgesteld. Door grote radiatoren moet het water sneller stromen dan door kleine radiatoren. Bij het waterzijdig inregelen wordt zorgvuldig bepaald hoeveel liter per uur door de radiator moet stromen. Hiervoor wordt de “installer App” gebruikt op de smartphone of tablet. Het afstellen van de waterstroom gebeurt met behulp van een voorinstelbare radiatorafsluiter in de aanvoer van de radiator of met behulp van een voetventiel in de retour van de radiator. De voorkeur heeft dynamisch inregelen met behulp van een radiatorafsluiter met een ingebouwde drukverschilregelaar zoals de Danfoss RA-DV Dynamic Valve™. Dynamisch inregelen is de meest energiezuinige manier van inregelen omdat de ingestelde waterstromen gehandhaafd blijft ondanks wisselende drukverschillen in de cv-installatie. Bekijk de video:

Video over waterzijdig inregelen van woonhuis

Voor een gegarandeerd klachtenvrije en energiezuinige cv-installatie moeten alle radiatoren worden ingeregeld. De reden is dat één niet-ingeregelde radiator een behoorlijke impact kan hebben op de werking van het hele systeem. Zeker wanneer deze dichtbij de warmteopwekker (cv-ketel) is gesitueerd. In de praktijk worden door niet ingeregelde radiatoren waterstromen waargenomen die 4 tot 5 keer hoger zijn dan nodig. Wanneer een radiator absoluut nooit wordt gebruikt heeft het natuurlijk geen negatief effect op het inregelproces wanneer deze wordt overgeslagen.
Lees de brochure voor meer uitleg

Consumentenbrochure waterzijdig inregelen

Nee, waterzijdig inregelen vereist veel kennis. Een cv-ketel heeft een enorm vermogen van tenminste 22.000 Watt. Wanneer het water in de installatie met onvoldoende volume en snelheid circuleert kan dit resulteren tot storingen, verkorte levensduur en zelfs een verhoogd energieverbruik.

De waterinhoud (volume) van het systeem en de circulatiesnelheid van het water moeten voldoende zijn om een cv-ketel minimaal 10 minuten ononderbroken te laten stoken. Deze waterinhoud en circulatie kan doorgaans worden gewaarborgd met 2 à 3 altijd openstaande radiatoren in de woonkamer/keuken. Wanneer dit niet mogelijk is kan eventueel een AVDO bypass en/of een buffervat worden geplaatst.

Alhoewel waterzijdig inregelen een standaard handeling zou moeten zijn om een installatie naar behoren te laten werken, wordt deze handeling vandaag de dag gezien als een energiebesparende maatregel. Een waterzijdig ingeregelde installatie verlaagd warmteverlies via leidingwerk en verhoogd het rendement van hoog rendement cv-ketels en warmtepompen. Na het inregelen van een installatie is het warmteverlies bij het verwarmen van een woning doorgaans met 12% tot 20% verlaagd. Om deze reden is waterzijdig inregelen sinds maart 2020 wettelijk verplicht gesteld bij nieuwbouw en renovatie. Een Nederlands huishouden verbruikt jaarlijks gemiddeld 1.350 kubieke meter (m3) gas waarvan circa 1.000 m3 gebruikt wordt voor het verwarmen van de woning. Lees de brochure voor meer uitleg 

Consumentenbrochure over waterzijdig inregelen

Professionele installatiebedrijven kiezen er veelal voor om bestaande radiatorafsluiters uit te wisselen voor radiatorafsluiters met ingebouwde drukverschilregellaars. Deze zogeheten dynamische radiatorafsluiters kunnen nauwkeurig worden ingesteld op de benodigde waterstroom. Dynamische radiatorafsluiters behouden de ingestelde waterstroom automatisch en zijn onafhankelijk van drukwisselingen in het systeem. De kosten voor aanschaf inclusief montage zijn bedragen €80,- tot €100,- euro per radiator.

Ja, ook bij de keuze voor een warmtepomp is inregelen minstens zo belangrijk. Oorspronkelijk is waterzijdig inregelen een handeling die bedoelt is om een klachtenvrije werking van de installatie te waarborgen. Met de huidige energieprijzen is ook de energiezuinige werking een belangrijk aspect geworden. Waterzijdig inregelen is bij de installatie van een warmtepomp zelfs wettelijk verplicht. Het rendement van een warmtepomp is sterk afhankelijk van de hoogte van de watertemperatuur. Hoe hoger de benodigde watertemperatuur hoe lager het rendement van de warmtepomp. Met een goed ingeregeld systeem kan met lagere watertemperaturen hetzelfde of zelfs meer comfort worden bereikt.

Waterzijdig inregelen wordt door de overheid erkend als aanvullende energiebesparende maatregel. Dit betekent dat u alleen subsidie krijgt wanneer u daarnaast ook minimaal twee of meer isolatiemaatregelen nemen. Voor woningen geldt een subsidie van €60,- per woning.

Ja, sinds 10 maart 2020 is het zowel bij nieuwbouw als renovatie verplicht om de installatie in te regelen. Wanneer in een woning de cv-ketel of warmtepomp wordt vervangen of vernieuwd valt onder renovatie en vereist een goede inregeling van de installatie. Ook bij het vervangen van een radiator moet deze een voorziening hebben om waterzijdig mee in te regelen en ook worden ingesteld. Wanneer meer dan 30% van de radiatoren wordt vervangen moeten alle radiatoren een voorziening hebben om waterzijdig mee in te regelen. Bekijk de video.

Voorlichtingsvideo over de nieuwe regels voor waterzijdig inregelen