Harmonischen – een kostbaar probleem eenvoudig opgelost

Wat verstaat men onder harmonischen?

Een elektrisch AC voedingsnet levert in een ideale situatie een spanning met als basisfrequentie een zuivere sinusvorm van 50 of 60 Hz. Alle elektrische apparatuur is ontworpen voor optimale prestaties op deze ideale voeding. Harmonischen zijn spanningen en stromen met frequenties die gehele veelvouden van de basisfrequentie bevatten. Harmonischen vervormen de zuivere sinusvorm. Vermogenselektronica zoals gebruikt in gelijkrichters, variable speed drives, UPS, verlichtingsdimmers, televisies en veel andere apparaten nemen stroom op die niet-sinusvormig is. Deze niet-sinusvormige stroom beïnvloedt de voeding en vervormt de spanning in meer of mindere mate, afhankelijk van de sterkte of zwakte (kortsluitvermogen) van het voedend net. In het algemeen, hoe meer schakelende vermogenselektronica op een locatie, hoe groter de harmonische vervorming.

Harmonischen verlagen betrouwbaarheid, veroorzaken stilstanden, beïnvloeden productkwaliteit, verhogen de bedrijfskosten en leiden tot lagere productiviteit.

Danfoss heeft oplossingen die u de mogelijkheid geven om grote belastingen te verbinden met uw net zonder risico op onaanvaardbare vervormingsniveaus. Onder bepaalde omstandigheden kunnen onze oplossingen bestaande harmonische “opheffen” met als gevolg dat de algemene situatie verbetert.

Heeft u onze vier webinars gemist over EMC en Harmonischen? Bekijk hier de inhoud van de webinars en meld u aan voor meer informatie.

Meer informatie specifiek voor de water- en afvalwatermarkt vindt u op de Masterclass-pagina.

 

Harmonic : Danfoss oplossingen

Optimaliseer energie-efficiëntie door het verminderen van harmonischen

Het brede assortiment aan harmonische oplossingen van Danfoss Drives, kan u ondersteuning bieden om zwakke netwerken te herstellen, netwerkcapaciteit te verhogen, retrofitvereisten te behalen en gevoelige omgevingen te beveiligen. Lees meer over onze oplossingen voor verzachting van harmonischen in de brochure.

Danfoss’ harmonische berekeningssoftware

Danfoss’ harmonische berekeningssoftware

Danfoss’ harmonische berekeningssoftware staat u toe om gemakkelijk harmonische ladingen van de netspanning te berekenen met een gratis keuze van de netconfiguratie. Voor basis fabrieksconfiguratie, klik hieronder. Voor meer complexe fabrieksconfiguraties, contacteer uw lokaal Danfoss kantoor.

Ingebouwde bescherming

Ingebouwde bescherming

De frequentieregelaar VLT® AutomationDrive bevat alle modules die nodig zijn om te voldoen aan de EMC-normen. Een ingebouwd, schaalbaar RFI-filter minimaliseert de elektromagnetische interferentie, terwijl de geïntegreerde DC-tussenkringspoelen de harmonische vervorming op het net beperken volgens IEC 6100-3-12. Bovendien verlengen ze de levensduur van de DC-tussenkringcondensatoren en dus ook het totale rendement van de frequentieregelaar.

Die ingebouwde componenten besparen ruimte in de kasten, aangezien ze in de fabriek al zijn geïntegreerd in de frequentieregelaar. Efficiënte EMC-beheersing maakt het ook mogelijk om kabels met een kleinere doorsnede te gebruiken, wat de installatiekosten verlaagt.

VACON NXC low-harmonic

VACON® NXC low-harmonic

De VACON® NXC low-harmonic aandrijving is de perfecte keuze voor toepassingen waar lage harmonischen zijn vereist. Deze aandrijving voldoet niet alleen aan de meest stringente eis voor schone energie maar biedt ook andere belangrijke voordelen zoals regeneratief remmen en spanningsversterking voor maximum uitgangsvermogen.

Danfoss frequentieregelaars houden Noordoostpolder droog

Danfoss frequentieregelaars houden Noordoostpolder droog

In 2019 heeft Waterschap Zuiderzeeland geïnvesteerd in nieuwe frequentieregelaars voor de drie centrifugaalpompen van het gemaal Buma in Rutten. Electroproject kreeg de opdracht voor de vervanging plus aanvullende werkzaamheden. Voortaan houden
Danfoss VACON® frequentieregelaars de Noordoostpolder droog.