Whitepapers

 • Tegenwoordig wordt ongeveer 10% van de wereldwijde elektriciteitsproductie voor airconditioning gebruikt. Volgens internationale studies zal de vraag naar koeling van commerciële en wooncomplexen de komende jaren enorm toenemen, vooral in landen met hoge inkomens en in opkomende economieën in India, China en Zuid-Amerika.
 • Eigenschappen van gemotoriseerde afsluiters in afleverstations voor warmtedistributie
  In dit artikel worden de resultaten beschreven van een onderzoek dat is uitgevoerd in verband met de ontwikkeling van een nieuw kenmerk voor gemotoriseerde regelaflsuiters voor de warmwatervoorziening in afleverstations voor stadsverwarming (DH). Het artikel bespreekt basistheorieën en fysische relaties die van cruciaal belang zijn voor deze toepassing, inclusief de relatie tussen warmtewisselaar, regeling, servomotor en inregelafsluiter. Naast de theoretische analyse wordt het onderzoek ondersteund door dynamische simulaties en resultaten van laboratoriumexperimenten. Naar aanleiding van dit onderzoek is er een nieuw afsluiterkenmerk ontwikkeld, dat in dit artikel wordt beschreven.
 • In dit artikel wordt de regeling van hoogwaardige warmtewisselaars voor de warmwatervoorziening beschreven. Op basis van een theoretisch uitgangspunt worden een aantal theorieën en hun relaties geanalyseerd. Er wordt een nieuwe regeling beschreven waarbij de verschillende elementen in het ontwerp in het perspectief van de theorie worden geplaatst.
 • Distributiesystemen in appartementencomplexen
  In een appartementencomplex worden twee methoden voor de distributie van warmte en warm tapwater vaak gebruikt: het stijgleidingssysteem en het gedecentraliseerde systeem met afleversets. Bij de eerste methode kan het warmteverlies van het warmwatersysteem groter zijn dan de nettowarmte voor de warmwaterbereiding.
 • Dynamische simulatie van afleversets voor warmtedistributie
  Danfoss blijft werken aan de ontwikkeling van simulatiemodellen voor HVAC-componenten, waaronder de regelapparatuur die het bedrijf produceert voor centrale en warmtedistributiesystemen. In dit artikel worden enkele voorbeelden gegeven. Er wordt een voorbeeld van een gesimuleerd warmwatervoorzieningsstation gepresenteerd.
 • Drukschommelingen in warmtedistributiesystemen voorkomen
  In dit artikel wordt uitgelegd hoe drukverschilregelaars schommelingen opvangen. Er worden enkele praktische tips gegeven voor het elimineren of verminderen van drukschommelingen. Dankzij de kennis van toepassingen op het gebied van drukverschilregeling kunnen problemen door drukschommelingen in bestaande toepassingen worden opgelost. En er kan specifiek advies worden gegeven over het juiste ontwerp van nieuwe toepassingen om het risico van drukschommelingen te elimineren. Lees het volledige artikel voor meer informatie.
 • Autotuning: Adaptieve instelling van een regelaar voor de warmwaterbereiding. Motorbeveiliging: Automatische instelling van een regeling tijdens deellast. Een verwarmingssysteem kan alleen goed werken als de juiste instellingen zijn uitgevoerd voordat het systeem in gebruik wordt genomen. Er zijn aanpassingen nodig om de regelparameters in te stellen. Dit artikel gaat over de manier waarop de automatische instelling van de regelparameters van het systeem wordt uitgevoerd en de voordelen hiervan.
 • In dit artikel wordt de basisfunctie van vier regelconcepten beschreven; een thermostatische regelaar, een proportionele regelaar en een parallelle en seriële koppeling daarvan. De focus ligt op regeling via platenwarmtewisselaar en het onderzoek is gebaseerd op dynamische simulaties, dus op modellen die aan de hand van praktische metingen zijn geverifieerd.
 • Hydraulische balans in een systeem betekent vaak dat het drukverschil wordt geregeld tot een niveau dat nodig is voor de juiste werking van het afleverstation en daarmee het debiet naar de afzonderlijke aftakkingen. Voor klanten en nutsbedrijven kan het voordelen hebben om het drukverschil en het debiet in het systeem te regelen.
 • In HVAC-systemen en procesinstallaties, en bij warmte- en koudedistributie kan er een periodieke schommeling in de regelkring optreden. Dat kan verschillende oorzaken hebben, zoals een niet-lineair proces, overmatige versterking van de regelaar of een te groot systeem.