De ideeën van Danfoss over warmtedistributie

Warmtedistributie is klaar voor de uitdagingen van de toekomst

In de onlangs door de EU aangenomen richtlijn voor hernieuwbare energie spelen warmte- en koudedistributie een grote rol. Het laat zien welke mogelijkheden deze technologie biedt voor het halen van de voorgestelde 20% CO2-verlaging in 2020 en geeft reden tot optimisme over de toepassing van warmtedistributie in de EU.

De voordelen van warmtedistributie zijn onbetwistbaar en bewezen. Maar het gebruik van warmtedistributie vraagt wel om een gezamenlijke aanpak in de energievoorziening en de erkenning dat het verbeteren van het energiesysteem een langetermijnproject is. Zeer efficiënte warmtedistributiesystemen zoals in Denemarken, Zweden en Finland zijn niet van de ene op de andere dag ontwikkeld; dat heeft decennia geduurd. Bovendien spelen overheidssteun en warmteplanning op lange termijn een cruciale rol.

Warmtedistributie is niet alleen geschikt voor gebruik met de hernieuwbare energiebronnen van vandaag, maar ook met die van morgen, omdat het een systeem is dat met meerdere brandstoffen werkt. Er worden continu nieuwe energiebronnen ontwikkeld, die door de bestaande warmtedistributie-infrastructuur kunnen worden gebruikt. Dat betekent dat gebruikers niet worden gedwongen om in nieuwe technologie te investeren, omdat de nieuwe energiebron effectief in een centrale installatie werkt. Dit maakt de overgang naar nieuwe en schone energiebronnen eenvoudig.

Wij stimuleren het gebruik van warmtedistributie, omdat het goed is voor de maatschappij, de consument en het milieu. De technologie is goed ontwikkeld en klaar voor de toekomst. Bovendien kan deze technologie de grote hoeveelheden energie benutten die momenteel bij de productie van energie verloren gaan.

EU-richtlijn ter bevordering van hernieuwbare energiebronnen

Ecopolis - Verwarming van de duurzame stad

Veilig, duurzaam, schaalbaar – energiedistributie vormt tegenwoordig een belangrijk element in de verlaging van de CO2-uitstoot.